registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ทำความเย็น จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

11 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
FREE \
ไม่มีค่าใช้จ่าย
บริษัท แอ็ดวานซ์ เอนเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง จำกัดขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา\"โครงการสัมมนาผู้รับผิดชอบด้านพลังงานEnergy For PREs Fair\"วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม ...
วิธีการออกแบบและประยุกต์ใช้งานรวม ถึงการบำรุงรักษาระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เอ็มแอนด์อีขอเสนอหลักสูตรวิธีการออกแบบและประยุกต์ใช้งานรวมถึง การบำรุงรักษาระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เอ็มแอนด์อีขอนำเสนอหลักสูตรเทคนิคการออกแบบ ใช้งานและวิธีการปรับปรุงระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานหรือประยุกต์ใช้งานที่ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ และประหยัดพลังงานทั้งในภาคอุต
เอ็มแอนด์อีขอเสนอหลักสูตรวิธีการออกแบบและประยุกต์ใช้งานรวมถึง การบำรุงรักษาระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกทั้งวิธีการที่จะอนุรักษ์พลังงาน ในระบบทำความเย็นเพื่อให้เกิด การประหยัดพลังงาน
เอ็มแอนด์อีขอนำเสนอหลักสูตรเทคนิคการออกแบบ ใช้งานและวิธีการปรับปรุงระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานประสิทธิภาพและการใช้พลังงาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานหรือประยุกต์ใช้งานที่ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ และประหยัดพลังงานทั้งในภาคอุต
เหมาะสำหรับวิศวกรเครื่องโรงงาน, ช่างไฟฟ้า, Safety, จป. หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เอ็มแอนด์อีขอเสนอหลักสูตรวิธีการออกแบบและประยุกต์ใช้งานรวมถึงการบำรุงรักษาระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรม ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถ นำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งวิธีการที่จะอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความเย็น เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน