เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ นวัตกรรม จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

292 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
“คุณพร้อมไหม..สำหรับชีวิตยุค 4.0 ยุคแห่งการก้าวกระโดด” สร้างพลังให้ตน ปรับและเปลี่ยนแปลง เป็นแรงพัฒนา
SME - D Startup to innovation  ติดปีก Startup & SMEs สู่การพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการ “SME - D Startup to innovation ติดปีก Startup & SMEs สู่การพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม” โดยความร่วมมือระหว่าง SME D Bank และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักเคเอกซ์
เครื่องดื่มโปรตีนสูง จากพืชน้ำตาลต่ำ
25000บาท
หลักสูตร "Plant-based food" ที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านเครื่องดื่มโปรตีนสูงจากพืช พร้อมเยี่ยมชมกรรมวิธีผลิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)
3900บาท
สามารถนำเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร เจาะลึกนวัตกรรมการตลาดยุคดิจิตอล 4.0
3900บาท
วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ การตลาด 1.0 ที่เน้นไปทาง Product-centric , การตลาด 2.0 ที่เน้
เจาะลึกนวัตกรรมการตลาดยุคดิจิตอล 4.0
3900บาท
วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น
เชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกนวัตกรรมการตลาดยุคดิจิตอล 4.0
3900บาท
วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น
เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0
3800บาท
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันในยุคนวัตกรรม 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจของตัวเองได้ 3.สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรม ก้าวสุ่การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

สัมมนาฟรี! นวัตกรรมใหม่ สำหรับวิศวกรรมสังคม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ดร. ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\"3 WINS กับ Social Web\" หรือ ...
สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\" ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม \"ในวันที่ 20 สค. 52 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องปร...
หัวข้อการสัมมนาด้านการจดทะเบียนประกอบกิจการเคเบิลทีวีมาตรฐานของเคเบิลทีวีเทคโนโลยีการออกอากาศ
ดร. ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\"การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ภา...
ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตให้คุ้มสามารถเจาะตลาดได้อย่างไร?!!ขอเชิญ ร่วมสัมมนาฟรี“การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจภายใต้ยุคเทคโนโลยีหล่อหลอมสื่อ\"(Convergent Tec...
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจัดโครงการอบรมวิชาชีพฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอาหารเพื่อการส่งออก ในวันที่2-3 มิถุนายน 2552ณ ห้อง 2204 อาค...
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จะจัดโครงการสัมมนาฟรี เพื่อนักธุรกิจชั้นนำ ผู้ประกอบการ และนักลงทุนเรื่อง “ อนาคตโลจิสติกส์ไทย...ฝ่าวิกฤตเศรษ...
ภาควิชาปรัชญาร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาอบรมวิชาการในหัวข้อประวัติศาสตร์กับปรัชญา: โครงสร้างและ...
หลักการและเหตุผลนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งไม่ได้เรียนในสงิ่ ที่ตนเองต้องการบ้างไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรบ้างไม่รู...
หลักสูตรเปิด 2 ช่วง คือ เดือนมกราคม และกันยายน ของทุกปีหลักสูตรที่น่าสนใจได้แก่• Art• Business• Engineering• Marketing• MBA ที่ London Campus ไม่จำ...
เชิญร่วมการสัมมนา \"ทำธุรกิจการค้า...มุ่งนวัตกรรม\" ภายใต้โครงการสัมมนาความรู้นวัตกรรมทางธุรกิจ
ศูนย์นาโนฯจัดสัมมนาเติมความรู้อุตฯยาและสมุนไพร ในเรื่อง “โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมยา...
เน้นเนื้อหาด้านการสร้างเอกสารงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ พร้อมการบริหารจัดการรายการอ้างอิงที่ถูกวิธี ทำได้ง่าย ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และไม่ละเมิดลิขส...
เชิญร่วมการสัมมนา \"ทำธุรกิจการค้า...มุ่งนวัตกรรม\" ภายใต้โครงการสัมมนาความรู้นวัตกรรมทางธุรกิจ
เชิญร่วมการสัมมนา \"ทำธุรกิจการค้า...มุ่งนวัตกรรม\" ภายใต้โครงการสัมมนาความรู้นวัตกรรมทางธุรกิจ