สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ นักธุรกิจ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

71 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรม“การอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ”ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2...
!! เปิดคอร์สสัมมนา Alibaba.com สำหรับนักธุรกิจยุคใหม่ !! ในคอร์สสัมมนาขั้นพื้นฐาน \" Alibaba Basic Courses: c\"(คอร์สเรียนสำหรับผู้เริ่มต้นและต้องก...
!! เปิดคอร์สสัมมนา Alibaba.com สำหรับนักธุรกิจยุคใหม่ !!ในคอร์สสัมมนาชั้นสูง\"Alibaba Advanced Courses: Think Different \"(คอร์สเรียนต่อยอดสำหรับผู...
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการดำเนินธุรกิจและขยายผลไปยังความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยและจีนนั้น
Digital Matching สร้างโอกาสหาคู่ค้าธุรกิจบนโลก Online• ภาพรวมตลาด E-Commerce และ Trend ในการขยายเครือข่ายธุรกิจ• รูปแบบการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจOnl...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

การส่งเสริมการขายเป็นการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นยอดขาย โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคหรือร้านค้าให้ซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษ...
HR Outsourcing หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกจัดการงานบริหารบุคคลต่างๆ เช่น การจัดส่งพนักงานจากภายนอกให้มาทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง, การบริการรับสมัครและคั...
เปิดคอร์สสัมมนาเชิงลึก Alibaba.com เวปทางเลือกใหม่เพื่อชาว ebay ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ e-commerce รวมถึงผู้ที่ต้องกา...
เวลาที่มีค่า.....   คือเวลาที่ใจหยุดนิ่ง......
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับ นักธุรกิจจีนและอาเซียนในงาน CAEXPO 2010Inter-Business Matching & Networking in China  (CAEXPO 2010)
Thin client ดีอย่าง ทำไมต้องใช้ระบบ Thin clientพนักงาน IT ที่ดูแลระบบ มีความง่ายในการจัดการข้อมูลของ User อย่างไรค่าใช้จ่ายขององค์กรลดลงอย่างไร เมื...
- บรรยายพิเศษ \"อิทธิพลของสื่อใหม่กับพฤติกรรมผู้บริโภค\"- เสวนา \"Social Network คำตอบของการตลาดทศวรรษใหม่\" โดย อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล ประธานกรรมกา...
อบรม การทำน้ำยาอเนกประสงค์ อาทิ น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำ น้ำยาล้างรถ น้ำยาถูพื้น
อบรม การเพาะเห็ด อาทิ เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง
ตามที่ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานควบคุม พ.ศ.2552 ได้กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต้องจัดให้ม...
Agenda13:00 – 13:30 ลงทะเบียน13:00 – 13:45 ผู้บริหาร กล่าวเปิดงาน13:45 – 15:30 การสัมมนา  หัวข้อ นักธุรกิจประกันชีวิต และ ที่ปรึกษาทางการเงิน โดย ค...
พลังความคิดและการจำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในงาน- รูปแบบ องค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ และอุปสรรคที่มีผลต่อการจำ- กระบวนการจดจำในเชิงธุรกิจ- การบริหารงานยุคใหม่...
1.เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนชีวิต2. ทำไมดอกเบี้ยร้อยละ 1.5% ต่อเดือน จึงเป็น19.5618% ต่อปี ไม่ใช่ 18% อย่างที่เราเข้าใจ3. ความรู้ที่จำเป...
•  หลักการเบื้องต้นของการจัดการความรู้•  ขั้นตอนการดำเนินการการจัดการความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติจริงในองค์กร•  กรณีตัวอย่าง•  ฝึกปฏิบัติ การค้นห...
Agenda12:30 – 13:00 ลงทะเบียน13:00 – 13:15 ผู้บริหาร กล่าวเปิดงาน13:15 – 14:30 การสัมมนา  หัวข้อ “นักธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน”โดย คุณ เดิมพัน อยู่...
“นักธุรกิจออนไลน์ ที่คุณต้องยกนิ้วให้ ” Thailand Online Expo \"ENJOY THE FUTURE\"โลกออนไลน์คือ โลกแห่งประสบการณ์ที่คุณได้เห็น ได้สัมผัส เพื่อนำไปใช...
• ส่วนประกอบของธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน• รูปแบบการทำธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน ในประเทศไทย• เทรนด์ของธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินในอนาคต• การวางแผนการเงิ...