สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ประเมินวัฏจักรชีวิต จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

1 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
หลักสูตรนี้จึงมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินวัฎจักรชีวิตอย่างถูกต้องและนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่านได้อย่างสอดคล้องตามข้อกำหนดของ ISO 14001:2015 (เวอร์ชั่นใหม่) พร้อมทั้งมีตัวอย่างและกรณีศึกษาเพื่อฝึกการนำไปใช้จริงในการทำงาน