ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ พนักงานขาย จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

774 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เนื่องจากลูกค้าในปัจจุบันมักตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้วยความรอบคอบมาก ทั้งมีการศึกษาข้อมูลของสินค้ามาก่อนเพื่อเปรียบเทียบ และมีความต้องการปลีกย่อยอื่นๆ เพิ่มขึ้นแตกต่างไปจากเดิม ทำให้การแข่งขันในทุกวันนี้ ทุกท่านคงไม่ปฏิเสธว่า…การขาย มีความยากลำบากมากข
กลยุทธ์การให้ผลตอบแทน จูงใจพนักงานขาย
ไม่ระบุราคา
พิชิตเป้าหมายอย่างไร ให้อยู่รอดในยุคนี้ เรามีคำตอบให้คุณใน วันจันทร์ที่ 2 และวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552 เวลา 09.00-16.30 น. ลงทะเบียน 08.30 น. ณ ห้...
- เทคนิคการติดตั้งจานดาวเทียมเบื้องต้น- เทคนิคการติดตั้งจานดาวเทียมดูอิสระ 2 จุด- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานระบบ MTEX
Part1 \"ยกเครื่อง CRM เสริมสร้างพลังมัดใจลูกค้า\" -ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกิจกรรม CRM ที่มีประสิทธิภาพ-Part2 \"วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ของการตลาดบ...
Part1】 \"ยกเครื่อง CRM เสริมสร้างพลังมัดใจลูกค้า\" -ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกิจกรรม CRM ที่มีประสิทธิภาพ-Part2】 \"วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ของการต...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เนื้อหา  เวลา 09.00-16.00 น.หลักการพูดพื้นฐานการเตรียมตัวในการพูดเพื่อการจูงในงานขายการสร้างความน่าเชื่อถือกับลูกค้าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก...
Module 1 : กระตุ้นและหล่อหลอมความพร้อมด้านความคิดการบริการที่ดีกิจกรรมระดมความคิด: สาเหตุของลูกค้าที่มาด้วยอารมณ์ความคาดหวังที่เต็มเปี่ยมของลูกค้าย...
หัวข้ออบรม• ปลุกพลังและหัวใจพนักงานขาย• คุณสมบัติที่ดีของพนักงานขาย• ทัศนคติที่ดีในงานขายต้องเป็นอย่างไร• พฤติกรรมลูกค้าในยุคนี้ที่พนักงานต้องรับทร...
- เทคนิคการ เปลี่ยนความคิด ภายใน ของตัวเองให้ ขายได้กับ ลูกค้าที่ไม่ ชอบ ไม่อยากเจอ- เทคนิคการ เปลี่ยนกลุ่ม ลูกค้าที่ไม่ เคยขายได้ให้ ขายได้ เพราะป...
- เทคนิคการ เปลี่ยนความคิด ภายใน ของตัวเองให้ขายได้กับลูกค้าที่ไม่ชอบ ไม่อยากเจอ- เทคนิคการเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยขายได้ให้ขายได้ เพราะ ประสบกา...
Module 1 : บทบาทของนักขายทางโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน-กิจกรรมระดมความคิด = ทักษะที่จำเป็นในการขายทางโทรศัพท์-ความสำคัญและโอกาสของธุรกิจในการขายทางโทรศั...
• ปลุกพลังและหัวใจพนักงานขาย• คุณสมบัติที่ดีของพนักงานขาย• ทัศนคติที่ดีในงานขายต้องเป็นอย่างไร• พฤติกรรมลูกค้าในยุคนี้ที่พนักงานต้องรับทราบ• มองงาน...
นิทานสำคัญอย่างไรในการพัฒนาภาษานิทานแบบไหนอุ่นใจหนู : เทคนิคการเล่านิทานสู่การพัฒนาภาษาร้องเพลงและการเคลื่อนไหวสู่การพัฒนาภาษาศิลปะสู่การพัฒนาภาษา ...
เนื้อหาหลักสูตร เตรียมตัวให้พร้อมc ลูกค้าแบบไหนคือพระเจ้าc วิธีบริหารลูกค้าc พัฒนาบุคลิกนักขายสะกดลูกค้า – สร้างพลังแม่เหล็กของนักขายc วิธีเข้าให้ถ...
1. ภาวะผู้นำ กับ ความสำเร็จของการทำงานร่วมกัน๏  เป้าหมายของการพัฒนาภาวะผู้นำ๏  บทบาทของผู้นำในกระบวนการพัฒนาคุณภาพองค์กร2. ภาวะการนำของหัวหน้าหน่วย...
Exclusive Seminar เพื่อเปิดประตูธุรกิจและเสกการขายให้สำเร็จด้วยการตั้งคำถามอย่างมืออาชีพ
ในการขายที่ถือว่า “เสร็จสมบูรณ์” คือการขายที่เก็บเงินได้ มิใช่แค่ขายเสร็จ ดังนั้น อีกหนึ่งบทบาทภาระหน้าที่ของพนักงานขาย จึงหลีกหนีไม่พ้น คือ “การติดตามหนี้ (Debt Collection” ดังนั้น พนักงานขาย จึงต้องเรียนรู้และลงมือฝึกฝน ซึ่งทุกคนสามารถ “ทำสำเร็จได้”
ถ้าท่านต้องการเอาชนะการตลาดที่ไม่แน่นอนและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด การอบรมที่ เข้มข้นนี้จะนําท่านเข้าสู่เทคนิคในการ ขายที่ท่านพลาดไม่ได้
การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า รวมทั้งต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของล
สุดยอดเทคนิคสำหรับพนักงานขายมือใหม่แกะกล่องและเรียนรู้ 7 ขั้นตอนการขายให้ประสบความสำเร็จ...สำหรับพนักงานขายมือใหม่
“ลูกค้ามีหลากหลาย เทคนิคการขายต้องปรับเปลี่ยน” หลักสูตรนี้สำหรับพนักงานขายโดยเฉพาะ
ในการขายที่ถือว่า “เสร็จสมบูรณ์” คือการขายที่เก็บเงินได้ มิใช่แค่ขายเสร็จ ดังนั้น อีกหนึ่งบทบาทภาระหน้าที่ของพนักงานขาย จึงหลีกหนีไม่พ้น คือ “การติดตามหนี้ (Debt Collection” ดังนั้น พนักงานขาย จึงต้องเรียนรู้และลงมือฝึกฝน ซึ่งทุกคนสามารถ “ทำสำเร็จได้”
ในการขายที่ถือว่า “เสร็จสมบูรณ์” คือการขายที่เก็บเงินได้ มิใช่แค่ขายเสร็จ ดังนั้น อีกหนึ่งบทบาทภาระหน้าที่ของพนักงานขาย จึงหลีกหนีไม่พ้น คือ “การติดตามหนี้ (Debt Collection” ดังนั้น พนักงานขาย จึงต้องเรียนรู้และลงมือฝึกฝน ซึ่งทุกคนสามารถ “ทำสำเร็จได้”
งานขายเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ นักขายที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพียงอาศัยความรู้ในเชิงทฤษฎีเท่านั้น แต่ต้องนำความรู้ในเชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด้วย หรือที่เราเราเรียกว่า ลูกล่อลูกชนนั้นเอง
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทักษะการสอนงานและการพัฒนาพนักงานขาย ตั้งแต่ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการสอนงาน ความเข้าใจในตัวพนักงานขายเพื่อประโยชน์ในการสอนงาน
หลักสูตรนี้ จะกล่าวถึงเนื้อหาสาระของการฝึกอบรม ว่าในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าส่วนขาย หรือผู้จัดการฝ่ายขาย ท่านจะต้องมีหน้าที่ให้การฝึกอบรมแก่พนักงานอย่างไร พนักงานขายควรจะมีความรู้อะไร แค่ไหน จึงจะออกไปพบกับลูกค้าได้อย่างมั่นใจ ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการขายใ
เนื่องจากในปัจจุบันนี้ พนักงานส่วนใหญ่ ผู้ซึ่งเป็นด่านแรกในการ “ขาย” ในการ ติดต่อกับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ทำรายได้ให้แก่บริษัทฯ มักจะไม่มีความรู้ใน “งานขาย” เท่าที่ควร อาจจะเป็นเพราะ บริษัทฯ หรือหัวหน้าฝ่ายขาย หรือผู้จัดการฝ่ายขายอาจจะไม่มีเวลา หรือไม่รู้วิธี
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขายมือใหม่ ได้เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อย