เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ พลังความคิด จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

4 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
“คุณพร้อมไหม..สำหรับชีวิตยุค 4.0 ยุคแห่งการก้าวกระโดด” สร้างพลังให้ตน ปรับและเปลี่ยนแปลง เป็นแรงพัฒนา
เพิ่มประสิทธิผลในการทำงานด้วยการสร้างพลังความคิดในทางบวก
ไม่ระบุราคา
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน09:00 – 10:30§ ปัญหาที่เราพบ และความจำเป็นในการสร้างพลังความคิดในทางบวก§ พลังความคิดในทางบวกช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต...
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน09:00 – 10:30§ ปัญหาที่เราพบ และความจำเป็นในการสร้างพลังความคิดในทางบวก§ พลังความคิดในทางบวกช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต...
เพื่อดึงศักยภาพความคิดบวกของผู้ได้รับการโค้ชออกมาใช้ ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง และบุคคลรอบข้าง