แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ พัฒนาตนเอง | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ พัฒนาตนเอง จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

204 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
HOT DEAL
เรียนรู้การสร้างรายได้และการสร้างลูกค้าในยุคสมัยที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว และวิธีการที่ลูกค้าผู้ประสบความสำเร็จของเราดึงดูดเงินจำนวนมหาศาลจากลูกค้าของพวกเขา
EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
3500บาท
เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกคนในองค์การ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด,วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ พิ่มสัมพันธภาพที่ดี , ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน , ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่
การบริหารพลังสุขภาพจิต (RQ) เพื่อความสุขในการทำงาน
1,000บาท
“การบริหารพลังสุขภาพจิต” การรู้จักวิธีบริหารจัดการ RQ ของตนเอง รวมถึงช่วยเหลือแนะนำคนอื่นให้ก้าวผ่านเรื่องราวความยากลำบากจากการทำงานไปได้ โดยไม่เกิดความรู้สึกเครียด
หลักสูตร Think and Do(คิดและทำ) วิธีคิดเปลี่ยนชีวิต  2วัน 1คืน อาหารและที่พัก ไม่มีค่าใช่จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นการบรรยายทั้ง 2 วัน โดยวิทยากร ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ ของความสำเร็จในชีวิตและสามารถนำกลับไปปฏิบัติและนำไปแก้ไขปัญหาได้ทันที เราจึงไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมนันทนาการใดๆ ทั้งสิ้น
Active Listening Skill
5900บาท
การสื่อสารที่ดีที่สุด มิใช่การพูดดีมีวาทศิลป์ แต่จุดเริ่มต้นคือ “การฟังอย่างตั้งใจ” หลายอาชีพที่ต้องใช้ทักษะการสนทนาเป็นหลัก อาทิ Sales, Marketing, Customer Service หากคุณไม่ตั้งใจฟังสิ่งที่ลูกค้าสื่อสาร ก็จะไม่มีทางรู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้
Feedback Skill (รุ่นที่ 2)
5900บาท
การ Feedback คนอื่นในเรื่องที่ต้องปรับปรุงเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้เขาเข้าใจว่าเราเจตนาดี ซึ่งการทำ Workshop ทำให้เข้าใจว่า Feedback ไม่ได้หมายถึงแค่คำพูด แต่ยังรวมถึงภาษา ท่าทาง สีหน้า อารมณ์ที่สื่อออกไปด้วย
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบ ERP จากภาครัฐ โดย กรณีศึกษาการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP เพื่อความสำเร็จของการนำระบบ ER...
1  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)¶ องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์¶ อย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์¶ อีคิวดี  มีผลต่อ...
08:30 - 09:00 ลงทะเบียน09:00 - 10:301. ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ2. วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพที่น่าประทับใจ3. มารยาทการเข้าสังคมทุกระดับ4. การแสดงคว...
 1  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)¶ องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์¶ อย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์¶ อีคิวดี  มีผลต่...
หัวข้อการบรรยาย (เวลา 09.00 – 16.00 น.)ช่วงที่ 1 การพัฒนาตนเอง§ สำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง ในด้านการงาน ส่วนตัว สังคม§ ค้นหาศักยภาพของตนเอง§ ป...
1  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)¶ องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์¶ อย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์¶ อีคิวดี  มีผลต่อ...
สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาจิตใจและชีวิตตนเองทุกด้าน ทั้งอาชีพ การงาน ความสัมพันธ์
มาร่วมกันไขความลับว่าอะไรที่ขัดขวางคุณจากความสำเร็จ และพัฒนาความเป็นผู้นำของคุณด้วยหลักสูตรระดับโลก
สร้างแบรนด์เป็น ... เข็นแบรนด์ดัง +แนวคิดการตลาด Creative Marketing + Poor Marketing + Old Marketing + Big Wall of Customer mind
หลักสูตรนี้ได้นำแนวความคิด คำคม ปรัชญาจีน มาถ่ายทอดด้วยวิธีง่ายๆ โดยผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนกลางมาเป็นเวลา กว่า ๔๐ ปี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรนี้ จะมีส่วนช่วยให้ผู้เข้าฟังสัมมนา สามารถนำเอาแนวความคิดเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที เปิดมิติใหม่ ๆ
"หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ"
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นมุมมองที่สำคัญอีกด้าน ของชีวิต ที่ถูกมองข้ามไป
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นมุมมองที่สำคัญอีกด้าน ของชีวิต ที่ถูกมองข้ามไป
หลักสูตรนี้จะทำการค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง ให้กับพนักงานที่ต้องการเป็น มืออาชีพในการทำงาน ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรที่ต้องการ “คน” ที่มีศักยภาพ ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ
เหตุผลทำไม? ถึงไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะว่า "วิธีคิด" มันมีค่ามากกว่าเงินทอง เงินไม่สามารถซื้อ "วิธีคิด" ได้
หากคุณต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวคุณในทุกแง่มุม ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน เราขอเชิญคุณเข้าร่วมงาน ฟรีสัมมนาในหัวข้อ “วิธีการเพิ่มพลังทางสมอง”
ฟรี! เวิร์คช็อป NLP ครึ่งวันที่จะช่วยให้คุณปลุกศักยภาพในตัวคุณ และไขความลับว่าอะไรที่หยุดคุณจากความสำเร็จ
เมื่่อ "ศักยภาพ" มีผลต่อชีวิตการทำงาน ความสุขในชีวิตส่วนตัว และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคัมแล้วล่ะก็ คุณจะรอช้าอยู่ทำไม ที่จะเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ และยังจะส่งผลให้คุณเกิดสิ่งมหัศจรรย์ทั้งความ