สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ พัฒนาตนเอง จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

227 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
การสื่อสารถือเป็นทักษะพื้นฐานที่จะช่วยให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและเป็นสุข เคล็ดลับของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือ การเข้าใจถึงบุคลิกภาพที่แท้จริงของผู้พูด
นักพัฒนาคอนโดมือใหม่
990บาท
อยากทำโครงการอสังหาฯแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี? คอร์สนี้มีคำตอบ ในเวลาที่กระชับและสั้น สัมมนานี้จะทำให้คุณเรียนรู้เส้นทางไปสู่การเป็นเจ้าของโครงการคอนโด กระบวนการต่างๆในภาพรวมตั้งแต่การเลือกซื้อที่ดินไปจนถึงการขาย สรุปให้กระชับจากผู้มีประสบการณ์
เปลี่ยนชีวิตด้วยวิธีคิดไม่ใช่วิธีจำ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การสัมมนาเป็นการบรรยายทั้ง 2 วัน ไม่มี powerpoint ไม่มีกิจกรรมสันทนาการ ใดๆทั้งสิ้น หลักสูตรนี้ถอดออกมาจากความคิดของผู้ที่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิต
Powerful Question ทักษะการตั้งคำถามที่ทรงพลัง
5500บาท
หลักสูตรที่ออกแบบมาโดยใช้ทฤษฎี Action Learning และทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ซึ่งจะทำให้คุณได้เข้าใจว่าผู้ใหญ่จะสามารถตั้งคำถามที่ใช่ รวมถึงคำถามที่ทรงพลังได้อย่างไร
EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
3500บาท
เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกคนในองค์การ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด,วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ พิ่มสัมพันธภาพที่ดี , ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน , ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

การพัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนเอง และพัฒนาปรับปรุงตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
Active Listening ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ
5500บาท
คุณเชื่อไหมว่าความคิดของมนุษย์เร็วกว่าแสง หลายครั้งที่เรา “ได้ยิน” (Hear) แต่ไม่ได้หมายความว่าเรากำลัง “ฟัง” (Listen) ทักษะการฟังถือได้ว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการสื่อสารในโลกการทำงานยุคปัจจุบันและในชีวิตประจำวัน
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบ ERP จากภาครัฐ โดย กรณีศึกษาการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP เพื่อความสำเร็จของการนำระบบ ER...
1  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)¶ องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์¶ อย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์¶ อีคิวดี  มีผลต่อ...
08:30 - 09:00 ลงทะเบียน09:00 - 10:301. ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ2. วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพที่น่าประทับใจ3. มารยาทการเข้าสังคมทุกระดับ4. การแสดงคว...
 1  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)¶ องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์¶ อย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์¶ อีคิวดี  มีผลต่...
หัวข้อการบรรยาย (เวลา 09.00 – 16.00 น.)ช่วงที่ 1 การพัฒนาตนเอง§ สำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง ในด้านการงาน ส่วนตัว สังคม§ ค้นหาศักยภาพของตนเอง§ ป...
1  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)¶ องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์¶ อย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์¶ อีคิวดี  มีผลต่อ...
สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาจิตใจและชีวิตตนเองทุกด้าน ทั้งอาชีพ การงาน ความสัมพันธ์
มาร่วมกันไขความลับว่าอะไรที่ขัดขวางคุณจากความสำเร็จ และพัฒนาความเป็นผู้นำของคุณด้วยหลักสูตรระดับโลก
สร้างแบรนด์เป็น ... เข็นแบรนด์ดัง +แนวคิดการตลาด Creative Marketing + Poor Marketing + Old Marketing + Big Wall of Customer mind
หลักสูตรนี้ได้นำแนวความคิด คำคม ปรัชญาจีน มาถ่ายทอดด้วยวิธีง่ายๆ โดยผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนกลางมาเป็นเวลา กว่า ๔๐ ปี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรนี้ จะมีส่วนช่วยให้ผู้เข้าฟังสัมมนา สามารถนำเอาแนวความคิดเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที เปิดมิติใหม่ ๆ
"หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ"
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นมุมมองที่สำคัญอีกด้าน ของชีวิต ที่ถูกมองข้ามไป
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นมุมมองที่สำคัญอีกด้าน ของชีวิต ที่ถูกมองข้ามไป
หลักสูตรนี้จะทำการค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง ให้กับพนักงานที่ต้องการเป็น มืออาชีพในการทำงาน ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรที่ต้องการ “คน” ที่มีศักยภาพ ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ
เหตุผลทำไม? ถึงไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะว่า "วิธีคิด" มันมีค่ามากกว่าเงินทอง เงินไม่สามารถซื้อ "วิธีคิด" ได้
หากคุณต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวคุณในทุกแง่มุม ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน เราขอเชิญคุณเข้าร่วมงาน ฟรีสัมมนาในหัวข้อ “วิธีการเพิ่มพลังทางสมอง”
ฟรี! เวิร์คช็อป NLP ครึ่งวันที่จะช่วยให้คุณปลุกศักยภาพในตัวคุณ และไขความลับว่าอะไรที่หยุดคุณจากความสำเร็จ