สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ พัฒนาตนเอง จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

211 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ทุกๆองค์กร ย่อมมี “ผู้นำ” เพื่อนำทางสมาชิกให้ถึงสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะองค์กรเล็ก หรือองค์กรใหญ่ ล้วนแล้วแต่ต้องการ “ผู้นำ” แต่หากผู้นำนั้นไม่สามารถชี้นำทางไปถึงเป้าหมายได้ ต้องรีบแก้ไขด่วน ก่อนจะสายเกินแก้ !!
ความคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์เพื่อความสุขในการทำงาน (Cresitive Thinking for Good Work Life)
2,500บาท
ความคิดที่เกิดจากทัศนคติที่เป็นบวก และมีความสร้างสรรค์ มุ่งหวัง หรือปรารถนาให้เกิดคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม
Feedback Skill (รุ่นที่ 2)
5900บาท
เพราะการ Feedback คนอื่นในเรื่องที่ต้องปรับปรุงเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้เขาเข้าใจว่าเราเจตนาดี หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ท่านเรียนรู้การให้ Feedback ในหลากหลายเทคนิค พร้อมทั้ง Workshop มากมายเพื่อฝึกฝนการให้ Feedback อย่างมีประสิทธิภาพ
Talk Show เรื่องเล่า สมอง ความสำเร็จ
390บาท
เรื่องเล่าดีๆเพียงเรื่องเดียว อาจเปลี่ยนชีวิตเราบางคนไปเลยก็ได้ เหมือนผมที่มันเป็นดั่งแรงบันดาลใจ พาผมออกจากการนั่งโทษโชคชะตาไปวันๆมาสู่การกำหนดชีวิตตัวเอง
Powerful Question Skill (รุ่นที่ 2)
5900บาท
เรียนรู้เทคนิคการตั้งคำถามที่ใช่ ตรงประเด็น และทรงพลัง โดยใช้ทฤษฎี Action Learning ซึ่งถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
3500บาท
เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกคนในองค์การ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด,วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ พิ่มสัมพันธภาพที่ดี , ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน , ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบ ERP จากภาครัฐ โดย กรณีศึกษาการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP เพื่อความสำเร็จของการนำระบบ ER...
1  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)¶ องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์¶ อย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์¶ อีคิวดี  มีผลต่อ...
08:30 - 09:00 ลงทะเบียน09:00 - 10:301. ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ2. วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพที่น่าประทับใจ3. มารยาทการเข้าสังคมทุกระดับ4. การแสดงคว...
 1  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)¶ องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์¶ อย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์¶ อีคิวดี  มีผลต่...
หัวข้อการบรรยาย (เวลา 09.00 – 16.00 น.)ช่วงที่ 1 การพัฒนาตนเอง§ สำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง ในด้านการงาน ส่วนตัว สังคม§ ค้นหาศักยภาพของตนเอง§ ป...
1  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)¶ องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์¶ อย่างไรจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์¶ อีคิวดี  มีผลต่อ...
สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาจิตใจและชีวิตตนเองทุกด้าน ทั้งอาชีพ การงาน ความสัมพันธ์
มาร่วมกันไขความลับว่าอะไรที่ขัดขวางคุณจากความสำเร็จ และพัฒนาความเป็นผู้นำของคุณด้วยหลักสูตรระดับโลก
สร้างแบรนด์เป็น ... เข็นแบรนด์ดัง +แนวคิดการตลาด Creative Marketing + Poor Marketing + Old Marketing + Big Wall of Customer mind
หลักสูตรนี้ได้นำแนวความคิด คำคม ปรัชญาจีน มาถ่ายทอดด้วยวิธีง่ายๆ โดยผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนกลางมาเป็นเวลา กว่า ๔๐ ปี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรนี้ จะมีส่วนช่วยให้ผู้เข้าฟังสัมมนา สามารถนำเอาแนวความคิดเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที เปิดมิติใหม่ ๆ
"หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ"
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นมุมมองที่สำคัญอีกด้าน ของชีวิต ที่ถูกมองข้ามไป
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นมุมมองที่สำคัญอีกด้าน ของชีวิต ที่ถูกมองข้ามไป
หลักสูตรนี้จะทำการค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง ให้กับพนักงานที่ต้องการเป็น มืออาชีพในการทำงาน ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรที่ต้องการ “คน” ที่มีศักยภาพ ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ
เหตุผลทำไม? ถึงไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะว่า "วิธีคิด" มันมีค่ามากกว่าเงินทอง เงินไม่สามารถซื้อ "วิธีคิด" ได้
หากคุณต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวคุณในทุกแง่มุม ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน เราขอเชิญคุณเข้าร่วมงาน ฟรีสัมมนาในหัวข้อ “วิธีการเพิ่มพลังทางสมอง”
ฟรี! เวิร์คช็อป NLP ครึ่งวันที่จะช่วยให้คุณปลุกศักยภาพในตัวคุณ และไขความลับว่าอะไรที่หยุดคุณจากความสำเร็จ
เมื่่อ "ศักยภาพ" มีผลต่อชีวิตการทำงาน ความสุขในชีวิตส่วนตัว และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคัมแล้วล่ะก็ คุณจะรอช้าอยู่ทำไม ที่จะเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ และยังจะส่งผลให้คุณเกิดสิ่งมหัศจรรย์ทั้งความ