สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารธุรกิจ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

อบรม ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง Level 2
9000บาท
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมพม่าอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะด้านขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม