registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

11 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
การทักทาย (Greetings) การสอบถามทุกข์-สุขดิบ การอำลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น (Introducing Oneself and Others) การแนะนำผู้อื่น
การทักทาย การสอบถามเบื้องต้น การอำลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น หลักสูตร สนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน INW Promotion
การทักทาย การสอบถามเบื้องต้น การอำลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น หลักสูตร สนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน INW Promotion
การทักทาย การสอบถามเบื้องต้น การอำลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น สนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน INW Promotion
การทักทาย (Greetings) การสอบถามทุกข์-สุขดิบ การอำลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น (Introducing Oneself and Others) การแนะนำผู้อื่น คำแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก การให้และขอข้อมูลส่วนบุคคล (Giving and Asking for Personal Information)
การทักทาย การสอบถามทุกข์-สุขดิบ การอำลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น การแนะนำผู้อื่น คำแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก การให้และขอข้อมูลส่วนบุคคล
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

การทักทาย การสอบถามทุกข์-สุขดิบ การอำลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น การแนะนำผู้อื่น คำแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก การให้และขอข้อมูลส่วนบุคคล
การทักทาย การสอบถามทุกข์-สุขดิบ การอำลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น การแนะนำผู้อื่น
การทักทาย การสอบถามทุกข์-สุขดิบ การอำลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น การแนะนำผู้อื่น คำแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก การให้และขอข้อมูลส่วนบุคคล การขอบคุณ การขอโทษ การถามเวลา การถามทิศทาง การสอบถามเรื่องสุขภาพ การพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศ การเสนอให้ความช่วยเห
การทักทาย การสอบถามทุกข์-สุขดิบ การอำลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น การแนะนำผู้อื่น คำแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก การให้และขอข้อมูลส่วนบุคคล การขอบคุณ การขอโทษ การถามเวลา
หลักสูตรลัดสรุปทุกโครงสร้างภาษาอังกฤษที่สำคัญตั้งแต่เบสิคถึงระดับมหาวิทยาลัยให้คนทำงานเข้าใจภายใน 1 วันเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสำคัญเพื่อนำไปศึกษาต่อยอดด้วยตัวเอง เหมาะกับคนทำงานที่ไม่มีเวลาและต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียน