เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ภาษี จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

643 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ด่วน KKU Channel รับสมัครเข้าอบรม Acting และ Script Writing  ฟรี ....รับสมัครจำนวนจำกัด  สถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียง (KKU Channel)...
รายละเอียดการสัมมนาเนื้อหาหลักสูตรจำนวนชั่วโมง1. เริ่มลงทุนอนุพันธ์อย่างผู้รู้0.52. รู้จักสินค้ายอดฮิตในตลาด TFEX0.53. เข้าใจเทคนิคการลงทุนอนุพันธ์...
หัวข้อการสัมมนาวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 25531. กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก2. หลักเกณฑ์ในการเสียภาษี ความรับผิดในการเสียค...
ประเทศจีนจะมีบทบาทสำคัญที่สุดในเวทีโลกในอนาคตอันใกล้ เป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว สามารถฟื้นตัวจากการเป็นประเทศยากจนกลายเป...
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา \"เจาะลึกการลงทุน โค้งสุดท้ายปลายปี\"
ปัญหาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่)
1. กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม, ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม, ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม2. จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่...
วันศุกร์ที่ 1  ตุลาคม 25531. กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก2. หลักเกณฑ์ในการเสียภาษี ความรับผิดในการเสียค่าภาษี การคำนว...