ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ รวย จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

832 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)  โดย ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาสเปิดหลักสูตรการอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการขยายพันธุ์พืช  เช่น กล้วย...
ตามที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ดำเนินโครงการแผนแม่บทแผนที่นำทาง (Technology Road Map) เรื่อง“แผนที่นำทางด้านวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่ง...
เป็นการนำเสนอเนื้อหา เกี่ยวกับการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไปใช้ในการเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

หัวข้อในการบรรยายความสำคัญของการบริหารเวลา- เทคนิคการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด- วิธีสร้างความรวย ..... ด้วยการบริหารเวลา- Workshop การวางแผน...
กระแสการจัดการความรู้ทำให้เกิดการนำไอซีทีมาประยุกต์ใช้กับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน Blogนับเป็นเครื่องมือรูปแบบหนึ่งที่ถูกเลือกใช้เพ...
หัวข้อ  \"หลากหลายอาชีพกับธุรกิจงานตัด\"การเพ้นท์เล็บ >>>การทำป้ายทะเบียนจิ๋วสุดฮิต <<<การตัดสติ๊กเกอร์การแต่งรถยนต์>>>ก...
สิ่งที่ท่านจะได้รับตลอดการอบรม1. เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น2. มีเอกสารประกอบการอบรม ฟรี !3. มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ4. มีอาหารก...
สิ่งที่ท่านจะได้รับตลอดการอบรม1. เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น2. มีเอกสารประกอบการอบรม ฟรี !3. มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ4. มีอาหารก...
คุกกี้...ชี้ช่องรวย ภาค 1 ตอน สอดไส้สุขภาพ
สิ่งที่ท่านจะได้รับตลอดการอบรม1. เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น2. มีเอกสารประกอบการอบรม ฟรี !3. มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ4. มีอาหารก...
ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในโครงการขยายผ...
หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย First Step to $ Millions ก้าวแรกสู่เงินล้าน , Rich Idea Seminar รวยด้วยแนวคิดใหม่ , Blue Ocean Marketing การตลาดในทะเลสีครา...
การประกันความปลอดภัยของสุขลักษณะการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม หลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมตามแนวทางปฏิบัติของ WHOประเด็นสำคัญในการทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรมห...