ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ วางแผนการเงิน จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

85 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
สัมมนานี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะทางการเงินซึ่งเป็นแนวทางที่หลายองค์กร (โดยเฉพาะในต่างประเทศ) ได้เริ่มนำมาใช้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการบริหารจัดการกลุ่มพนักงานศักยภาพสูง (Talent Management) รวมถึงการให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงาน
เงินทองต้องใส่ใจ ...ชุดหลักสูตรที่ช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องวางแผนการเงินได้ง่ายขึ้น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รู้จักการวางแผนทางการเงินเส้นทางสู่ความมั่งคั่งด้วยการวางแผนทางการเงิน“3 รู้” สู่การลงทุน
หลักสูตรที่เปิดอบรม (แต่ละโมดูลใช้เวลาอบรมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง)Module 1  พื้นฐานการวางแผนการเงิน (Foundation of Financial Planning)Module 2  การว...
การวางแผนการเงินแบบองค์รวม เพื่อให้คนไทยมีความรู้ด้านการเงินอย่างครบถ้วน
(Personal finance) มีความสำคัญต่อบุคคลไม่แตกต่างไปจากการวางแผนการเงินของบริษัท(Corporate finance) ที่มีความสำคัญต่อบริษัท เพราะจะช่วยให้บุคคลวางแผนการหารายได้ การใช้จ่าย การคุ้มครองชีวิต การออม การลงทุน และการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเงินออมและเงินลงทุน
ในโลกยุกต์ที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดนและการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานะการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลาไม่เพียงแต่ตัวผู้บริหารเองทางด้านพนักงานทุกคนในองค์กรต้องปรับ
2 ชั่วโมงที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด ไปสู่ความร่ำรวย มาเรียนรู้ การวางแผนการเงินให้เกษียณเร็ว เกษียณรวยก่อนใคร สูตรลับความสำเร็จ แนวคิดแบบคนรวย
"ไม่มีใครวางแผนให้ตัวเองล้มเหลว แต่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวที่จะวางแผน" คุณมั่นใจแค่ไหนว่าแผนการเงินที่คุณวางไว้นั้นมีความเหมาะสมยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสามารถปรับเปลี่ยนกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้.
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

สัมมนาฟรี จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รวยด้วยอสังหาและการจัดการภาษี วันเสาร์ที่ 17 พ.ค. 57 อ.อนุชา กุลวิสุทธิ์
สัมมนาฟรี จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง วางแผนการเงินให้รวยด้วยตัวเอง วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ค. 57
หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมีธุระกิจเป็นของตนเอง แต่ยังขาดการวางแผนทางการเงิน เงินทุน และทักษะต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ของท่าน ถึงเวลาแล้วที่คำถามของทุกท่านจะได้พบคำตอบ เมื่อได้ร่วมคอร์สสัมนา “The Money Coach การวางแผนการเงินให้รวยด้วยตัวเอง”
ให้ความรู้ด้าน แผนการเงิน สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม และผู้สนใจการเป็น Financial Planner และ Financial Advisor
"ไม่มีใครวางแผนให้ตัวเองล้มเหลว แต่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวที่จะวางแผน" คุณมั่นใจแค่ไหนว่าแผนการเงินที่คุณวางไว้นั้นมีความเหมาะสมยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสามารถปรับเปลี่ยนกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้.
"ไม่มีใครวางแผนให้ตัวเองล้มเหลว แต่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวที่จะวางแผน" คุณมั่นใจแค่ไหนว่าแผนการเงินที่คุณวางไว้นั้นมีความเหมาะสมยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสามารถปรับเปลี่ยนกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้.
"ไม่มีใครวางแผนให้ตัวเองล้มเหลว แต่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวที่จะวางแผน" คุณมั่นใจแค่ไหนว่าแผนการเงินที่คุณวางไว้นั้นมีความเหมาะสมยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสามารถปรับเปลี่ยนกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้.
"ไม่มีใครวางแผนให้ตัวเองล้มเหลว แต่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวที่จะวางแผน" คุณมั่นใจแค่ไหนว่าแผนการเงินที่คุณวางไว้นั้นมีความเหมาะสมยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสามารถปรับเปลี่ยนกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้.
"ไม่มีใครวางแผนให้ตัวเองล้มเหลว แต่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวที่จะวางแผน" คุณมั่นใจแค่ไหนว่าแผนการเงินที่คุณวางไว้นั้นมีความเหมาะสมยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสามารถปรับเปลี่ยนกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้.
"ไม่มีใครวางแผนให้ตัวเองล้มเหลว แต่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวที่จะวางแผน" คุณมั่นใจแค่ไหนว่าแผนการเงินที่คุณวางไว้นั้นมีความเหมาะสมยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสามารถปรับเปลี่ยนกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้.
การสัมมนานี้จะช่วยให้ผุ้ประกอบการ ทายาทธุรกิจ สามารถสร้างความมั่งคั่งของตนเองไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ
การสัมมนานี้จะช่วยให้ผุ้ประกอบการ ทายาทธุรกิจ สามารถสร้างความมั่งคั่งของตนเองไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ
"ไม่มีใครวางแผนให้ตัวเองล้มเหลว แต่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวที่จะวางแผน" คุณมั่นใจแค่ไหนว่าแผนการเงินที่คุณวางไว้นั้นมีความเหมาะสมยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสามารถปรับเปลี่ยนกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้.
การสัมมนานี้จะช่วยให้ผุ้ประกอบการ ทายาทธุรกิจ สามารถสร้างความมั่งคั่งของตนเองไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ
การสัมมนานี้จะช่วยให้ผุ้ประกอบการ ทายาทธุรกิจ สามารถสร้างความมั่งคั่งของตนเองไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ
การสัมมนานี้จะช่วยให้ผุ้ประกอบการ ทายาทธุรกิจ สามารถสร้างความมั่งคั่งของตนเองไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ
การสัมมนานี้จะช่วยให้ผุ้ประกอบการ ทายาทธุรกิจ สามารถสร้างความมั่งคั่งของตนเองไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ
การสัมมนานี้จะช่วยให้ผุ้ประกอบการ ทายาทธุรกิจ สามารถสร้างความมั่งคั่งของตนเองไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ
การสัมมนานี้จะช่วยให้ผุ้ประกอบการ ทายาทธุรกิจ สามารถสร้างความมั่งคั่งของตนเองไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ
" นักบัญชี คุณเป็นไปได้มากกว่า ที่คุณคิด" ธุรกิจจะเติบโตมีกำไรขึ้นอยู่กับการวางแผนค่าใช้จ่ายและภาษี ดังนั้นนักบัญชีซึ่งถือเป็นบุคลากรสำคัญยิ่งของบริษัทควรมีความรู้ด้านวางแผนการเงินและภาษี
การอบรมหลักสูตรที่จะทำให้คุณสามารถวางแผนทางการเงิน ให้คุณเปลี่ยนชีวิตจากคนที่เงินสะดุด มาเป็นคนรวยที่มีเงินคล่องตัว
วิธีการวางแผนลงทุนอย่างไรให้รวย มีสินทรัพย์กระแสเงินสดใช้แบบยั่งยืน โดยใช้เงินลงทุนน้อย แต่ได้กำไรเยอะ
สำหรับนักลงทุนที่สนใจการวางแผนทางการเงิน และ การออมผ่านหุ้นและกองทุนรวม
สำหรับนักลงทุนที่สนใจการวางแผนทางการเงิน และ การออมผ่านหุ้นและกองทุนรวม