registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ สวนสุนันทา จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

6 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
อบรมไกด์บัตรบรอนซ์เงิน ปี2560 มร.สวนสุนันทา ร่วมกับ กรมท่องเที่ยว รับสมัครบัดนี้จนถึง 29 เมษายน 2560 ใช้เวลาอบรม 3 เดือนเศษ จบไปได้วุฒิบัติเพื่อไปขอบัตรบรอนซ์เงิน และสามารถขอบัตรหัวหน้าทัวร์ได้ด้วย
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 14 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว (2 ภาษา : ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนกลาง) อบรมระหว่างวันที่ 5 พ.ค ถึง 16 ส.ค. 61
ณ วันนี้สื่อออนไลน์อย่าง social media โดยเฉพาะ facebook กลายเป็นกระแสหลักของการสื่อสารและการติดต่อระหว่างกันในชีวิตประจำวัน ด้วยจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่า ๒๐ ล้านบัญชีทั่วเมืองไทย และกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบัญชีทั่วโลก จนขยายไปสู่การทำธุรกิจต่างๆ
อบรมไกด์บัตรเงิน ขออนุญาตนะคะ โค้งสุดท้าย!!! ม.สวนสุนันทา ให้โอกาสสำหรับคนที่พลาดการสมัคร เปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 พค.59 นี้ 5 วันสุดท้ายก่อนเปิดเรียน เปิดเรียน7 พค. 59 หากพลาดปีนี้ต้องรอปีหน้าเลย 1ปี มีแค่ 1ครั้ง
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 15 บัตรบรอนซ์เงิน ฝึกอบรม ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไปนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ จะต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรม
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner