สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ สัมนาโลจิสติกส์ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

การออกแบบ & การบริหารคลังสินค้าอัจฉริยะ นวัตกรรมการลดต้นทุนโลจิสติกส์ ในยุคดิจิตอลและการประยุกต์ใช้ระบบ IT ในการจัดการคลังสินค้า
3500บาท
ขอเชิญร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อม Workshop & Certificate โดย อาจารย์ ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน มากกว่า 30 ปี
การวางแผนดำเนินธุรกิจด้วยกลุยุทธโลจิสติกส์ซัพพลายเชน การวางแผนอุปสงค์และอุปทานแบบบูรณาการ ,การวิเคราะห์ การวางแผน การจัดการและการควบคุมสินค้าคงคลัง
3500บาท
ACA เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ซัพพลายเชน โดยศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการจัดฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผลขอเชิญร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop พร้อม Certificate
การวางแผนดำเนินธุรกิจด้วยกลุยุทธโลจิสติกส์ซัพพลายเชน ,การวางแผนอุปสงค์และอุปทานแบบบูรณาการ และการวิเคราะห์ การวางแผน การจัดการและการควบคุมสินค้าคงคลัง
3500บาท
ขอเชิญร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานด้านโลจิสติกส์ซัพพลายเชน พร้อม Work Shop &Certificate โดย ดร.กันติชา บุญพิไล ผู้มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน มากกว่า 30 ปี (รับจำนวนจำกัด
การปฎิบัติงานคลังสินค้า เทคนิคการจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลัง
3500บาท
ขอเชิญร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อม Workshop&Certificate โดย ดร.กันติชา บุญพิไล (รับจำนวนจำกัด)
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

การจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) วิธีการคำนวณ&เทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริการลูกค้า
3500บาท
ACAที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ซัพพลายเชน โดยศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการจัดฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผลขอเชิญร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop พร้อม Certificate (รับจำนวนจำกัด)
หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้า&การควบคุมสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุด (EFFICIENT WAREHOUSE OPERATION & STOCK CONTROL TECHNIC)
3500บาท
ขอเชิญร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อม Workshop&Certificateเกี่ยวกับคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง (รับจำนวนจำกัด)