registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ สุขภาพ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

271 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการด้านสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ พนักงานนวดสปาหรือนวดไทย และผู้ที่สนใจ ผู้ที่จบหลักสูตรจะได้รับใบรับรองซึ่งสามารถยื่นสมัครสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ จัดสอบปีละ 1 ครั้ง ในช่วงปลายเดือนธันวาคม โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภา
5 มี.ค.นี้ สัมมนาฟรี! สุขภาพดีด้วย 3 อ.
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย คือเคล็ดลับของการมีสุขภาพดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จับมือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ในโครงการสงขลานคริน...
สำนักพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีกำหนดการจัด“สัปดาห์ปรึกษาธุรกิจ”ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2552อาคารกรมพัฒ...
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :1. รู้จักการวางแผนทางการเงิน 2. เส้นทางสู่ความมั่งคั่งด้วยการวางแผนทางการเงิน 3. “3 รู้” สู่การลงทุน
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงานมหกรรมธุรกิจ สร้างอาชีพหรือ Rainbow Fair 2009 ในส่วนภูมิภาคครั้งแรกที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถ...
    งานนี้ FREE นะคะ รีบสมัครด่วน สถาบันไอครีเอชั่นจัดอบรมฟรี FREE WORKSHOP 3D Animation สำหรับน้องๆอายุ 10-16 ปีอบรมได้วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ (ส...
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง \"เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สัมฤทธิ์ผล\"ระหว่างวันท...
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดอบรมฟรี “วิทยาศาสตร์การกีฬากับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” ในหัวข้อ\"ไทเก็กและโยคะเพื่อสุขภาพ เพื่อคนรักสุขภาพ\"ระหว่างวันท...
อบรมวิชาชีพ“ขนมห่อใบไม้ Slow Life” ปีที่ 2 ครั้งที่ 5โดย พระสันติพงษ์ เขมะปัญโญ, อาจารย์สุนันทา ทับทิมเขียว และอาจารย์วิทยากรสมทบวันเสาร์ที่ 20 มิถ...
ฟังฟรี เวทีสุขภาพ “ชีวิตสดใสวัยทอง” โดย นพ.พันธ์ศักดิ์ เจริญวงษ์ศักดิ์วันอาทิตย์ 22 มิถุนายน 2552เวลา 13.00 – 15.00 น.ณ เลมอนฟาร์ม สาขาศรีนครินทร์ ...
สัมมนาฟรี Trand 2009-2010 เส้นทางสายอัญมณี ตอนที่ 7: เทคนิคการหล่อเครื่องประดับวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2552 เวลา 13.00 - 16.30 น.ห้องประชุมชั้น 2 ห...
  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.จัดอบรมฟรี...!! หัวข้อ “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม” รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2552ณ ห...
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.จัดอบรมฟรี…!! หัวข้อ “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม” รุ่นที่ 1จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2552 2552ณ ห้องประชุม...
สภาวะการณ์ปัญหาวิกฤติปัจจุบันของภาคอุตสาหกรรมเซรามิกการจัดทำฐานข้อมูลดินและวัตถุดิบทดแทนสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกระบบฐานข้อมูลเคลือบและวัตถุดิบสำหรับ...
สัมมนาเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการไทยขึ้น ภายใต้ชื่อ โครงการ : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยกเครื่ององค์กรสู่ความเป็นเลิศ