registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ หลักสูตรการขาย จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

49 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ความสำคัญของบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานขาย (เพื่อสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือ)ลักษณะและองค์ประกอบของบุคลิกภาพที่ดี (มีเสน่ห์และน่าสนใจ)ลักษณะของพน...
สังคมในปัจจุบันหลายคน เรียกว่าชีวิตติดจรวด (โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา) หรือที่อีกหลายท่านเรียก โลกที่ราบเรียบแต่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันเรื่องธุรกิจ ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน แต
ห้ามพลาด!!หลักสูตรการขายและงานบริการหน้าร้าน อย่างมืออาชีพ เผชิญหน้าอย่างไร!? ให้ได้ยอดขาย ลงทะเบียน 5ท่านขึ้นไป รับส่วนลด 20%
ทัศนคติ การขาย คือ ความกล้า (ยิ่งมีความกล้า การขายยิ่งเด่น) - อย่ากลัวการขาย อย่าปิดกั้นตนเอง เพราะ เงินเกลียดคนขี้กลัว - จุดเริ่มต้นของการขายคือ การรักสินค้าได้มากกว่าใครๆ
ทัศนคติ การขาย คือ ความกล้า (ยิ่งมีความกล้า การขายยิ่งเด่น) - อย่ากลัวการขาย อย่าปิดกั้นตนเอง เพราะ เงินเกลียดคนขี้กลัว - จุดเริ่มต้นของการขายคือ การรักสินค้าได้มากกว่าใครๆ - ความน่าเชื่อถือคือ ประตูสู่ความสำเร็จทุกประการ - การเปิดใจ พูดคุยธรรมดาที่ไม่ธร
ทัศนคติ การขาย คือ ความกล้า (ยิ่งมีความกล้า การขายยิ่งเด่น) - อย่ากลัวการขาย อย่าปิดกั้นตนเอง เพราะ เงินเกลียดคนขี้กลัว - จุดเริ่มต้นของการขายคือ การรักสินค้าได้มากกว่าใครๆ - ความน่าเชื่อถือคือ ประตูสู่ความสำเร็จทุกประการ - การเปิดใจ พูดคุยธรรมดาที่ไม่ธร
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

ทัศนคติ การขาย คือ ความกล้า (ยิ่งมีความกล้า การขายยิ่งเด่น) - อย่ากลัวการขาย อย่าปิดกั้นตนเอง เพราะ เงินเกลียดคนขี้กลัว - จุดเริ่มต้นของการขายคือ การรักสินค้าได้มากกว่าใครๆ - ความน่าเชื่อถือคือ ประตูสู่ความสำเร็จทุกประการ - การเปิดใจ พูดคุยธรรมดาที่ไม่ธร
ทัศนคติ การขาย คือ ความกล้า (ยิ่งมีความกล้า การขายยิ่งเด่น) - อย่ากลัวการขาย อย่าปิดกั้นตนเอง เพราะ เงินเกลียดคนขี้กลัว - จุดเริ่มต้นของการขายคือ การรักสินค้าได้มากกว่าใครๆ - ความน่าเชื่อถือคือ ประตูสู่ความสำเร็จทุกประการ - การเปิดใจ พูดคุยธรรมดาที่ไม่ธร
ทัศนคติ การขาย คือ ความกล้า (ยิ่งมีความกล้า การขายยิ่งเด่น) - อย่ากลัวการขาย อย่าปิดกั้นตนเอง เพราะ เงินเกลียดคนขี้กลัว - จุดเริ่มต้นของการขายคือ การรักสินค้าได้มากกว่าใครๆ - ความน่าเชื่อถือคือ ประตูสู่ความสำเร็จทุกประการ - การเปิดใจ พูดคุยธรรมดาที่ไม่ธร
ทัศนคติ การขาย คือ ความกล้า (ยิ่งมีความกล้า การขายยิ่งเด่น) - อย่ากลัวการขาย อย่าปิดกั้นตนเอง เพราะ เงินเกลียดคนขี้กลัว - จุดเริ่มต้นของการขายคือ การรักสินค้าได้มากกว่าใครๆ - ความน่าเชื่อถือคือ ประตูสู่ความสำเร็จทุกประการ - การเปิดใจ พูดคุยธรรมดาที่ไม่ธร
การขายยุคนี้มีความแตกต่างยิ่งกว่ายุคไหนๆ นับได้ว่าเป็นยุคแห่งการแข่งขันรอบด้าน ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ก็ว่าได้ สถานการณ์ที่รุนแรงจากลูกค้าที่มีความฉลาดมากขึ้น คู่แข่งขันที่นำมาด้วยแนวคิดใหม่ๆ หรือจะเป็นลดราคาจนชิดเพดาน ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่า
หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทำงานด้านการบริการ โดยรวบรวม สถานการณ์เกี่ยวกับงานบริการต่างๆ ไว้มากมาย
หลักสูตร แค่พูดเป็น ก็ขายได้ นักขายต้องฝึกอารเจรจาให้เป็น เพื่อขายลูกค้าได้ตรงใจ
หลักสูตร แค่พูดเป็น ก็ขายได้ นักขายต้องฝึกอารเจรจาให้เป็น เพื่อขายลูกค้าได้ตรงใจ
นักขายต้องฝึกอารเจรจาให้เป็น เพื่อขายลูกค้าได้ตรงใจ หลักสูตร แค่พูดเป็น ก็ขายได้
นักขายต้องฝึกอารเจรจาให้เป็น เพื่อขายลูกค้าได้ตรงใจ หลักสูตร แค่พูดเป็น ก็ขายได้
นักขายต้องฝึกอารเจรจาให้เป็น เพื่อขายลูกค้าได้ตรงใจ หลักสูตร แค่พูดเป็น ก็ขายได้
นักขายต้องฝึกอารเจรจาให้เป็น เพื่อขายลูกค้าได้ตรงใจ หลักสูตร แค่พูดเป็น ก็ขายได้
นักขายต้องฝึกอารเจรจาให้เป็น เพื่อขายลูกค้าได้ตรงใจ หลักสูตร แค่พูดเป็น ก็ขายได้
นักขายต้องฝึกอารเจรจาให้เป็น เพื่อขายลูกค้าได้ตรงใจ หลักสูตร แค่พูดเป็น ก็ขายได้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการสื่อสารในที่ทำงาน ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให้อยู่รอด และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่
คนทั้วไป จะมีงานมากเกินไปแต่มีเวลาน้อยเกินไป ในขณะที่คุณวิ่งตามงานให้ทัน หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆ ก็จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆคุจกระแสคลื่น
ในยุคปัจจุบันการบริการให้ประสบความสำเร็จย่อมต้องมีจุดเริ่มต้น นั้นก็คือ การสร้างเสน่ห์ด้วยภาพลักษณ์ของตนเองซึ่งจุดเริ่มต้นนี้เป็นประตูด่านแรกของทุกอาชีพที่ต้องพบปะผู้คน ดั่งคำกล่าวที่ว่า บุคลิกภาพภายนอกมาจากภายใน
ารจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี เป็นเรื่องไม่ยาก สำหรับบริษัทมีความสามารถสูงและมีผลประกอบการที่ดี แต่การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรสอดคล้องกับตลาดแรงงาน
"ถ้าท่านจะขายท่านต้องโน้มน้าวจิตใจผู้ซื้อให้ได้" ผู้บริหารธุรกิจด้านการขายและนักขายที่ประสบความสำเร็จ หาเทคนิคการเปิดการขายจนสามารถปิดการขายได้ อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง
โอกาสดีมาถึงแล้วสำหรับทุกคนที่อยากเปิดรับเทคนิคใหม่ๆ เพื่อใช้ในการสร้างเสน่ห์ เสริมบุคลิกภาพ และเพิ่มยอดขายให้ปัง หลักสูตรนี้เหมาะกับ
โดยสุดยอด 5 กูรูผู้รู้จริงระดับประเทศ “รู้ทันกฎหมายเพื่อธุรกิจมั่นคง” ช่วยให้ท่าน ค้าง่าย ขายคล่อง ถูกต้อง ยั่งยืน
ปัจจุบันนักขายมืออาชีพ ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คู่แข่งขันในธุรกิจก็มีการปรับเปลี่ยนสินค้าและกระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
สังคมในปัจจุบันหลายคน เรียกว่าชีวิตติดจรวด (โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา) หรือที่อีกหลายท่านเรียก โลกที่ราบเรียบแต่ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันเรื่องธุรกิจ ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน แต