เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ อบรม เทคนิคการนำเสนอและการปิดขายสำหรับลูกค้าใหม่ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

1 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
การออกแบบสื่อการสอนให้สอดคล้อง กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมหัศจรรย์ดนตรีกับการพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กปฐมวัยการบูรณาการความสัมพันธ์กับการพัฒนาสมองของเด็...