คำค้นหา: อบรม เรียนคอมพิวเตอร์ฟรี จบมีวุฒิบัตร


ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี เปิดอบรมวิชาชีพ แก่บุคคลทั่วไป ฟรี เปิดรับสมัคร อบรมอาชีพต่างๆ ตลอดทั้งปี พร้อมได้วุฒิบัตร เรียกว่า สมัครฟรี เรียนฟรี จบแล้วมีวุฒิบัตร เมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำทักษะที่ได้จากการอบรม ไปประกอบอาชีพอิสระ

ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เช่นโปรแกรม Windows , Word , Excel , Power Point , Photoshop โดยเป็นหลักสูตรอบรม 2 เดือน (160 ชม.) เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-15.00น สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี โทร. 022515281

ส่วนท่านที่สนใจเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ ได้ดังนี้

  • หลักสูตร Basic Network & Security 
  • หลักสูตร Advanced Network & Security for Network Administrator
  • หลักสูตรสอบ Certification CCNA, CCDA, CCDA, CCNP, CCDP, CCIP, CSE, SMBEN, CXFF, CompTIA Linux+, Pearson VUE Certified, CompTIA Security+
  • หลักสูตร Introduction to SAP Business One
  • หลักสูตร SAP Business One Module Implementation
1 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »