สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ อบรม iso จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

สัมมนาแห่งปี อบรม ISO45001 : 2018 Safety จป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ราคาสุดคุ้ม
1500บาท
เพื่อสร้างฐานความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO45001:2018 Safety จป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ISO for HR การบริหารทรัพยากรบุคคลตามมาตรฐาน ISO ก.ค.60
3745บาท
เข้าใจข้อกําหนดของ ISO ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR ออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้อง กับมาตรฐาน ISO และตรงกับความคาดหวังของผู้บริหารองค์กร
อบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR
6955บาท
เรียนรู้ถึงข้อกำหนด ISO 9001:2015 ในงานบริหารคุณภาพการผลิต ที่ได้ประกาศบังคับใช้เมื่อปลายเดือนกันยายน ที่ผ่านมา
เปรียบเทียบข้อกำหนด iso 9001:2008 vs  iso 9001:2015
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนดใหม่ที่เพิ่มมาใน iso 9001:2015 โดยเปรียบเทียบกับข้อกำหนดเดิม โดบเป็นการบรรยาย วัตถุประสงค์การเปลี่ยน Version ตามเจตนารมย์ของ iso.org อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหลักการสำคัญของ iso 9001:2015 ว่าสิ่งใดเป็นพื้นฐานของ iso 9001:2015
 อบรม ISO 9001:2008 Introduction
ไม่ระบุราคา
• แนวคิดของการปรับปรุงมาตรฐาน• วิวัฒนาการของ ISO 9001 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ• ขั้นตอนการปรับปรุงมาตรฐาน• รายละเอียดของข้อกำหนด ข้อที่ 4-8• การประย...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

อบรม ISO 9001:2008 Internal Audit (IQA)
ไม่ระบุราคา
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : ส่วนสำคัญของหลักสูตร : ▪ ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001 : 2008▪ ความหมาย และประเภทของการตรวจติดตาม▪ วัตถุประสงค์ของการตรว...
อบรม การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
ไม่ระบุราคา
วิวัฒนาการของการบำรุงรักษาแนวคิดและความสำคัญของTPMขั้นตอนการทำTPMการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรแนวความคิดแต่ละเสาหลักของTPM และการนำไปประยุกต...
อบรม ISO 26000 Training
ไม่ระบุราคา
ISO 26000CSR Asia is providing training on the guidelines so that companies can integrate the guidance into their management systems and operations...
อบรม! การประเมินผล และการปฏิบัติงาน
ไม่ระบุราคา
หัวข้อการอบรม•  วัตถุประสงค์สำคัญของการประเมินผลงาน (ที่มักถูกมองข้าม)•  การระบุวัตถุประสงค์ของงาน (Job Objective)และสร้างตัวชี้วัดผลงานสำคัญของพนั...