เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ อบรมฟรี จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

2102 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ“บทบาทของ HR รุ่นใหม่ ”ในวันที่ 9 กค. 52 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม1 ชั้...
สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\" การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร \"ในวันที่ 9 กค. 52 เวลา 13.30...
สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\" ออกแบบ KPIs อย่างไรให้ได้ผล \"ในวันที่ 23 กค. 52 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้อง...
สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\"การสอนและแนะนำงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน”ในวันที่ 6 สค. 52 เวลา 0...
การวางแผนระบบขนส่ง (Transportation Planning)การจัดการระบบขนส่งสินค้า (Fleet Logistics)และการจำลองระบบบริการโซ่อุปทาน (Supply Chain Modeling)
ห้ามพลาด! คว้าโอกาสทางการเงินใหม่ ได้ในงาน \" วันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย\"
สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\" การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร \"ในวันที่ 6 สค. 52 เวลา 1...
สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\" ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม \"ในวันที่ 20 สค. 52 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องปร...
สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\" การประชาสัมพันธ์เชิงรุก \"ในวันที่ 20 สค. 52 เวลา 13.30-16.30 น.ณ ห้องประชุม1...
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เปิดอบรมฟรี โครงการอบรมภาษาจีนธุรกิจ จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8 มิถ...
ห้ามพลาด! คว้าโอกาสทางการเงินใหม่ ได้ในงาน \" วันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย\"
หัวข้อการสัมมนาด้านการจดทะเบียนประกอบกิจการเคเบิลทีวีมาตรฐานของเคเบิลทีวีเทคโนโลยีการออกอากาศ
    งานนี้ FREE นะคะ รีบสมัครด่วน สถาบันไอครีเอชั่นจัดอบรมฟรี FREE WORKSHOP 3D Animation สำหรับน้องๆอายุ 10-16 ปีอบรมได้วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ (ส...
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุข จักรวรรดิเปิดอบรมฟรีโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายสำหรับประชาชน(สัญญาทางธุรกิจ)วันเสาร...
SET50 Index Options Class - ทำความรู้จักกับการลงทุนใน SET50 Index Options
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจัดอบรมฟรี “วิทยาศาสตร์การกีฬากับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” ในหัวข้อ\"ไทเก็กและโยคะเพื่อสุขภาพ เพื่อคนรักสุขภาพ\"ระหว่างวันท...
โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) และศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด (ATTC) จัด สัมมนาฟรี!!! โดยบรรยายพิเศษเรื่อง\"ผู้นำองค์กรในสภาว...
กลุ่มบริการอุตสาหกกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดการฝึกอบรมทางวิชาการฟรี เรื่อง\"การประยุกต์ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 เพ...
บล.เคที ซีมิโก้ เตรียมจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการลงทุน  ตลอดเดือนตุลาคมนี้
บล.เคที ซีมิโก้ เตรียมจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการลงทุน  ตลอดเดือนตุลาคมนี้
กลุ่มบริการอุตสาหกกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดการฝึกอบรมทางวิชาการฟรี เรื่อง\"การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Uncerta...
กลุ่มบริการอุตสาหกกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดการฝึกอบรมทางวิชาการฟรี เรื่อง\"การตีความและการวิเคราะห์ผลการสอบเทียบเครื่...
NetDesign ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดงานสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\"ไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อการสื่อสาร\"วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2552เวลา 13.30 - 16.00 น.ที...
สัมมนาฟรี\"คาร์บอนฟุตพริ้นและฉลากคาร์บอน : ทางเลือกใหม่ช่วยลดโลกร้อน\"วันพฤหัสที่ 11 มิถุนายน 2552เวลา 13:00 - 16:00ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารศูนย์สร้...