เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ อบรมสัมมนาฟรี จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

95 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ จัดโดยบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
ฝึกอบรมหลักสูตร Positive Thinking & Work Life Balance เรียนฟรี เดือนละ 1 ครั้ง ปี 2553
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรที่สอน มี 3 เรื่องค่ะPositive Thinking & Work Life BalanceFind Your Dream & Life Success PlanPowerful of Service Mind
วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์แพะและแกะที่เชื่อมโยงการเลี้ยงไปยังราษฎรในพื้นที่เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิต การสร้าง...
วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์แพะและแกะที่เชื่อมโยงการเลี้ยงไปยังราษฎรในพื้นที่เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิต การสร้าง...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

วิธีการโปรโมทเว็บไซต์ให้ติด Google ภายใน 1 เดือน - เริ่มต้นรู้จักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ (E-Commerce) - ยุทธวิธีในการวางแผนเพื่อเริ่มต้นทำ E-Comme...
การพัฒนาสินค้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อรองรับแผนการตลาด
เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาฟรี!! หัวข้อกลยุทธการตลาดนักช้อปเพื่อสร้างยอดขาย ครั้งที่ 3/2012
ชมรมมัลติอาร์ต คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมศิลปะ ในโครงการ \"อบรมศิลปะสร...
ชมรมมัลติอาร์ต คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมศิลปะ ในโครงการ \"อบรมศิลปะสร...
ชมรมมัลติอาร์ต คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมศิลปะ ในโครงการ \"อบรมศิลปะสร...
ชมรมมัลติอาร์ต คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมศิลปะ ในโครงการ \"อบรมศิลปะสร...
สมาคมแฟรนไชส์ไทย  ร่วมกับ โรงเรียนครัววันดี  ขอเชิญเจ้าของกิจการร้านอาหาร ผู้จัดการร้าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาฟรี !!  หัวข้อเรื่อง “การสร้างสรรค์ร้านอา...
ร่วมเปิดสมองรับองค์ความรู้ใหม่ จุดประกายความคิดนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม นักจัดซื้อ ผู้ประกอบการ บรรดาเจ้าหน้าที่องค์กรเพื่อปรับกลยุทธ์พลิกฟื้นธุรกิจ...
ร่วมเปิดสมองรับองค์ความรู้ใหม่ จุดประกายความคิดนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม นักจัดซื้อ ผู้ประกอบการ บรรดาเจ้าหน้าที่องค์กรเพื่อปรับกลยุทธ์พลิกฟื้นธุรกิจ...
กลยุทธการตลาดนักช้อปเพื่อสร้างยอดขายผ่านการสื่อสารการตลาดครบวงจร(Shopper Marketing by IMC) Training & Workshop  การเข้าถึงพฤติกรรมผู้ซื้อ เข้าใ...