สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ อบรมหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและกา จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน (Communication Technique for Supervisor)
5800บาท
เรียนรู้ทักษะ 5C สำหรับหัวหน้างาน รวมไปถึงเทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน อุปสรรคในการประสานงาน การกำหนด OLA ในการทำงาน การสร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่น ตลอดจนการมอบหมายงาน การปรึกษาหารือ การสอนงาน การสั่งงาน และเทคนิคการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อการขายและการบริการ \
ไม่ระบุราคา
หัวข้ออบรมวันแรกพฤติกรรมและความเข้าใจพื้นฐานของลูกค้าพื้นฐานของสถานภาพการเป็นลูกค้ามุมมองลูกค้ากับความคาดหวังของการสนทนากับพนักงานพฤติกรรมบุคคลภายน...
อบรมหลักสูตร Sales Planning for Management
ไม่ระบุราคา
การบริหารการวางแผนการขายO ความสำคัญและประโยชน์ของแผนการขายO องค์ประกอบของแผนการขายO วิธีการสร้างแผนการขายO ข้อมูลเพื่อการวางแผนO การประมาณการยอดขาย...
อบรมหลักสูตร How to Create Event Marketing Plan
ไม่ระบุราคา
กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาดO อะไรเปลี่ยนไปบ้างกับกิจกรรมทางการตลาดยุคโลกาภิวัฒน์O Life Style Marketing ActivitiesO Passionate Marketing Act...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

Mini Workshop การประยุกต์ใช้ Mind map เพื่อการตั้งเป้าหมายในชีวิต
ไม่ระบุราคา
Mini Workshop การใช้ Mind map เพื่อการตั้งเป้าหมายในชีวิต
หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง
ไม่ระบุราคา
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ KPIs หลักในการเขียน KPI    * ขั้นตอนการกำหนด KPIs ของตำแหน่งงาน    * วิธีการเขียน KPIs หลัก และตัวชี้วัดย่อย    * ลักษณะ...