สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ อบรมหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและกา จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

8 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ KPIs หลักในการเขียน KPI    * ขั้นตอนการกำหนด KPIs ของตำแหน่งงาน    * วิธีการเขียน KPIs หลัก และตัวชี้วัดย่อย    * ลักษณะ...
Mini Workshop การใช้ Mind map เพื่อการตั้งเป้าหมายในชีวิต
หัวข้ออบรมวันแรกพฤติกรรมและความเข้าใจพื้นฐานของลูกค้าพื้นฐานของสถานภาพการเป็นลูกค้ามุมมองลูกค้ากับความคาดหวังของการสนทนากับพนักงานพฤติกรรมบุคคลภายน...
กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาดO อะไรเปลี่ยนไปบ้างกับกิจกรรมทางการตลาดยุคโลกาภิวัฒน์O Life Style Marketing ActivitiesO Passionate Marketing Act...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

การบริหารการวางแผนการขายO ความสำคัญและประโยชน์ของแผนการขายO องค์ประกอบของแผนการขายO วิธีการสร้างแผนการขายO ข้อมูลเพื่อการวางแผนO การประมาณการยอดขาย...
เรียนรู้ทักษะ 5C สำหรับหัวหน้างาน รวมไปถึงเทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน อุปสรรคในการประสานงาน การกำหนด OLA ในการทำงาน การสร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่น ตลอดจนการมอบหมายงาน การปรึกษาหารือ การสอนงาน การสั่งงาน และเทคนิคการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ