ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ อบรม,สัมมนา,hrdzenter จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

6 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ - วันที่ 31 มีนาคม 2561 โทร 0897737091 Hrdzenter
3900บาท
หลักกสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์เดขา วิทยากรฝีกอบรมนักทวงหนี้ - โทร 0897737091
ใหม่!! หลักสูตรเด่น การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis) - โทร 089 7737091 คุณรัตนา Hrdzenter
ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เพิ่มพูนความรู้และบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้อย่างมืออาชีพ - ร่วมอบรมกับเรา ยิ่งสมัครมากยิ่งลดมาก
อบรมโดยประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายวิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฎหมายให้กับสถาบันการเงินและบริษัทเอกชนรวมทั้งภาครัฐหลายแห่ง
ได้เข้าใจถึงวิธีการเขียนรายงานการขออนุมัติ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ