ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ฮวงจุ้ย จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

110 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เผยเคล็ดลับ เปิดทางรับทรัพย์ รับมือเศรษฐกิจ ปิดจุดเสี่ยง เลี่ยงจุดเสีย ตามหลักฮวงจุ้ย โดย ซินแส พรภพ ปองทอง เจ้าของ Application “ยอดฮวงจุ้ย” Application หนึ่งเดียวที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
สัมมนาฟรี! \
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาในการยื่นแบบภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.50 กรมสรรพากรจึงได้จัดสัมมนา เรื่อง “เรียนรู้เงื่อนไข ปฏิบัติมั่นใจ ยื่นแบบภาษีเงินได้ ภ....
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาฟรี หัวข้อ ฮวงจุ้ยกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงาน โดยวิทยากรจากสถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย ...
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการสร้างบ้านนำความรู้ในเรื่องของ “ฮวงจุ้ย” มาปรับใช้กับการสร้างบ้าน ให้อยู่แล้วรวยยิ่งขึ้น
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดสุดยอดสัมมนาNation-NIDA HR Forum 2009 (ครั้...
จัดสัมมนาประจำปี ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น..!!!)1) ถ้าชีวิตไม่ค่อยรุ่งเรืองเท่าที่ควร เทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน2) มีรายได้ไม่พอก...
หัวข้อการสัมมนา11.00 - 11.30 น. ลงทะเบียน12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหาร13.00 - 13.30 น. แนะนำโปรแกรม13.30 - 14.30 น. สาธิตการใช้งาน14.30 - 15.00 น...
ในปีขาล 2553 ที่ผ่านมา อ.มาศ เคหาสน์ธรรม ได้ใช้หลักวิชาฮวงจุ้ยทำนายไว้อย่างแม่นยำทั้งเรื่อง ประเทศไทยจะเกิดไฟไหม้เป็นข่าวใหญ่ระดับโลก ในเดือน พ.ค.5...
ด้วยกรมสรรพากรจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “เตรียมความพร้อม ซ้อมความเข้าใจ ก่อนยื่น ภ.ง.ด.51” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล และสำนักงา...
ด้วยขณะนี้มีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากที่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษี ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประกอบกับกรมสรรพากรได้...
มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้เริ่มติดตั้งครั้งแลกเป็นทฤษฏี ในภาคเช้า และปฏิบัติ ในการติดตั้งและทำการออนไลน์ ในภาคบ่ายโดยมีเนื้อหาของระบบ GPS Tracking หรือ ...
เพียงแค่คุณรู้วิธีการใช้ฮวงจุ้ยในการปรับกระแสชี่ของบ้านที่คุณพักอาศัยหรือที่ทำงานของคุณ เพียงแค่นี้ก็สามารถทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ จากขาดแคลนเงิน เป็น ร่ำรวย
Marketing Matching คือ การสื่อสารให้เกิดประสิทธิผล ควรจะวางแผนเป็น โครงการรณรงค์ทางการตลาด (Campaign) ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือทางการตลาดทุกอย่างร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร แนวความคิดนี้ เรียกว่าการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Mar
หากมีผู้แอบอ้างว่า “สามารถจัด ฮวงจุ้ย ให้รวยได้” จงตระหนักไว้เลยว่า ร้อยละ 90 เชื่อถือไม่ได้ เพราะว่าองค์ประกอบของการจัด ฮวงจุ้ย แล้วรวย นั้น ไม่ใช่ว่าจะมีได้ทุกๆคน
วิชาที่ 1 การจัด“ร้าน” ให้ได้“ล้าน”ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย ภาคการบรรยาย(Lecture)&(Work shop)ภาคปฎิบัติ
“ทำอย่างไรจึงจะจัดฮวงจุ้ย ให้ได้ผลดังที่ถามมา” ตอบว่า หากแม้นพิจารณาจากรูปดวงแล้วเห็นว่าบุคคลผู้นั้นพอที่จะสามารถสร้างฐานะการจัดฮวงจุ้ยก็มีส่วนเสริมให้มีความร่ำรวยขึ้นมา
หลักการที่สำคัญ ผู้ที่คิดจะใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้ที่ใช้จะต้องรู้จักพื้นดวงของตนเองเป็นสำคัญเพราะแต่ละคนแต่ละธุรกิจยอมเหตุที่ต่างกันไป วัน เวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่แปลผัน หากต้องการที่จะใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยก็ควรดู ฤกษ์-ยาม ให้สอดคล้อง
เรียนรู้ ศาสตร์การพยากรณ์และฮวงจุ้ยเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพือปูพื้นศาสตร์เพื่อรากฐานที่มั่นคง
สัมมนาที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกถึงแก่นของฮวงจุ้ยในการดูทำเล เพื่อนำพาความสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิต
เสริมความมั่งคั่งทางธุรกิจ ตามหลักฮวงจุ้ยและเบญจธาตุขั้นพื้นฐาน สามารถนำไปจัดที่บ้านหรือสำนักงานได้ด้วยตนเอง
พื้นฐานที่จำเป็น และที่ต้องรู้ ต้องทราบ ในการออกแบบบ้าน ในการเลือกซื้อบ้าน และปรับแก้บ้านหรืออาคารที่อยู่แล้ว ในหลักวิชาฮวงจุ้ยขั้นพื้นฐาน
พื้นฐานที่จำเป็น และที่ต้องรู้ ต้องทราบ ในการออกแบบบ้าน ในการเลือกซื้อบ้าน และปรับแก้บ้านหรืออาคารที่อยู่แล้ว ในหลักวิชาฮวงจุ้ยขั้นพื้นฐาน
พื้นฐานที่จำเป็น และที่ต้องรู้ ต้องทราบ ในการออกแบบบ้าน ในการเลือกซื้อบ้าน และปรับแก้บ้านหรืออาคารที่อยู่แล้ว ในหลักวิชาฮวงจุ้ยขั้นพื้นฐาน
พื้นฐานที่จำเป็น และที่ต้องรู้ ต้องทราบ ในการออกแบบบ้าน ในการเลือกซื้อบ้าน และปรับแก้บ้านหรืออาคารที่อยู่แล้ว ในหลักวิชาฮวงจุ้ยขั้นพื้นฐาน
ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งไฟและแสงสว่างให้ถูกหลักฮวงจุ้ย เพื่อส่งเสริมการเพิ่มยอดขายและการเติบโตของธุรกิจ
แนะเคล็ดลับและกรณีศึกษาความสำคัญของไฟและแสงสว่างกับการเพิ่มยอดขายและสร้างประสบการณ์ลูกค้า
ออกแบบชะตาชีวิตด้วยการปรับเสริมฮวงจุ้ย ด้วยศาสตร์ล้ำค่าโบราณสมัยจักรพรรดิ์ สู่ความมั่นคั่ง ความสำเร็จ และ ความโชคดี