เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ เกษตร จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

318 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญร่วมงานสัมมนา“พลิกวิกฤตก่อสร้างไทย ฟันกำไรในอาหรับ”วันที่ 8 - 9 เมษายน 2552 เวลา 9.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม...
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ฟรี!!!เรื่อง“กฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยผลิตภัณฑ์อารักขาพืชและสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้”วันที่ 26 มีนาคม 2552ณ โรงแ...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัด โครงการฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ (รหัสหลักสูตร อ220034)ในวันที่ 1-20 มิ.ย. 52ณ ศูนย์ศึกษาก...
สัมมนาฟรี\"คาร์บอนฟุตพริ้นและฉลากคาร์บอน : ทางเลือกใหม่ช่วยลดโลกร้อน\"วันพฤหัสที่ 11 มิถุนายน 2552เวลา 13:00 - 16:00ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารศูนย์สร้...
หัวข้อดังต่อไปนี้* How to get published in the right journal* How to target your work more effectively* What editors and reviewers actually look ...
ห้ามพลาด! คว้าโอกาสทางการเงินใหม่ ได้ในงาน \" วันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย\"
บ. ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด จัดเสวนาเรื่อง“แนะนำการทำธุรกิจบน eBay อย่างได้ผล” วันที่ 20 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 – 11.00 น. **ไม่มีค่าใช้จ่ายใ...
ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตให้คุ้มสามารถเจาะตลาดได้อย่างไร?!!ขอเชิญ ร่วมสัมมนาฟรี“การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจภายใต้ยุคเทคโนโลยีหล่อหลอมสื่อ\"(Convergent Tec...
สัมมนารายสัปดาห์ ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ การบรรยายพิเศษเรื่อง \"นโยบายการอุดหนุนสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป: บทเรียนและผลกระทบต่...
ห้ามพลาด! คว้าโอกาสทางการเงินใหม่ ได้ในงาน \" วันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย\"
นิสิตโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจภาคค่ำ รุ่นที่ 18 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดสัมมนาทางวิชาการ ฟรีในหัวข้อ “SMEs ไทยไขประตูสู่ทางรอด” ...
กองส่งเสริมการลงทุน ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนและประชาสัมพันธ์จัดสัมมนาฟรี เรื่อง \"โลจิสติกส์.... ธุรกิจบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม”ว...
บล.เคที ซีมิโก้ เตรียมจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการลงทุน  ตลอดเดือนตุลาคมนี้
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จะจัดโครงการสัมมนาฟรี เพื่อนักธุรกิจชั้นนำ ผู้ประกอบการ และนักลงทุนเรื่อง “ อนาคตโลจิสติกส์ไทย...ฝ่าวิกฤตเศรษ...
พลาดไม่ได้กับการสัมมนาไอทีที่เข้มข้นโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยเติมเต็มศักยภาพทางธุรกิจและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตัลงานเดียวที่รวมนว...
นิติศาสตร์มหาบัณฑิตจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง\"วิกฤติเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย\"ในวันที่ 06 ส.ค. 2552 เวลา 13.00 – 16.30 น.ณ ห้องConference5 ...
“เทคโนโลยีสนับสนุนด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรม ( Supporting Technology)”