สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ปี 2560 ม.เกษตรศาสตร์
4500บาท
หลักสูตรเข้มข้น สำหรับผู้ประกอบการใหม่ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ ม. เกษตรศาสตร์
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ “New Entrepreneurs Creation” ปี 2559 เพื่อผู้ประกอบการยุค Digital
ไม่ระบุราคา
หากท่านสนใจจะประกอบธุรกิจหรือมีธุรกิจอยู่แล้ว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ประจำปี 2559
ไม่ระบุราคา
หากท่านสนใจจะประกอบธุรกิจหรือมีธุรกิจอยู่แล้ว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ประจำปี 2559
ไม่ระบุราคา
หากท่านสนใจจะประกอบธุรกิจหรือมีธุรกิจอยู่แล้ว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ “New Entrepreneurs Creation” ปี 2559 เพื่อผู้ประกอบการยุค Digital
ไม่ระบุราคา
หากคุณกำลังวางแผนจะมีกิจการเป็นของตัวเอง หรือเป็นทายาทธุรกิจที่กำลังจะรับช่วงต่อกิจการ ขอเชิญมาอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation: NEC)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ผู้ประกอบการเชิงคุณภาพ มีองค์ความรู้ ทักษะ ด้านบริหารจัดการและการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมให้สามารถพัฒนาแนวคิดเพื่อผลิตและพัฒนาสินค้าที่มีความแตกต่างและมีมูลค่าสูง ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศปรับใช้ ในด้านต่างๆ
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneur Creation: NEC)
4,000บาท
หลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เกิดองค์ความรู้ แนวทาง และแผนในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC จังหวัดนครปฐม
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อบรมผู้ประกอบการใหม่ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณปัทมา , คุณแสงเดือน , คุณวาสนา โทรศัพท์ 0-2564-4000 ต่อ 2009 หรือ 2016 โทรศัพท์มือถือ : 082-4502625 หรือ 082-4502623
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC จังหวัดเพชรบุรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อบรมผู้ประกอบการใหม่ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณปัทมา , คุณแสงเดือน , คุณวาสนา โทรศัพท์ 0-2564-4000 ต่อ 2009 หรือ 2016 โทรศัพท์มือถือ : 082-4502625 หรือ 082-4502623
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ แบบมีแนวทางชัดเจน ด้วยรูปแบบจากเยอรมัน CEFE Approach
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC58
3000บาท
หลักสูตรอบรม การบริหารธุรกิจสู่ตลาด AEC ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี การวางแผนการตลาด, การผลิต, การเงิน การฝึกปฏิบัติ Workshop for Business in Digital Way ธุรกิจระหว่างประเทศ, e-commerce โมเดลธุรกิจ Business model canvas การเขียนแผนธุรกิจ
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในการตอบรับผู้บริโภคยุคดิจิทัล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"
อบรมฟรี โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 2558 (New Entrepreneurs Creation – NEC)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ฝึกพัฒนาแนวคิด ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบ
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น
5000บาท
สอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ คุณพนิดา โทรศัพท์ : 082-4502625-6 , 0-2564-4000 ต่อ 2019 Email : sine_st@hotmail.com เว็บไซต์ : www.ismed.or.th
อบรม เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ New Entrepreneurs Creation ปี 2557 รุ่นที่ 2
2,000บาท
เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ สนับสนุนนักศึกษาใหม่ ผู้ว่างงานและพนักงานลูกจ้างที่มีศักยภาพให้สร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง
ด่วน อบรมฟรี ! ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ‪#‎สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่นด้านการสร้างแบรนด์และการออกแบบสินค้าแฟชั่นภูมิปัญญาไทย‬
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่นด้านการสร้างแบรนด์และการออกแบบสินค้าแฟชั่นภูมิปัญญาไทย
อบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจเทคโนโลยี 2557
5,350บาท
เรียนรู้การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธุรกิจและเทคโนโลยี โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง
อบรมฟรี โครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ New Entrepreneurs Creation
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลกลยุทธ์การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ปี 2556
ไม่มีค่าใช้จ่าย
- เพิ่มความรู้ด้านการจัดการ จำนวน 78 ชั่วโมง  : การบริหารจัดการ/บุคคล/การตลาด /การผลิต/การเงิน/บัญชี/บุคคล/กฎหมายภาษี /การเขียนแผนธุรกิจ- เพิ่มเพิ่...
หลักสูตร มิติใหม่ของการบริหารงานห้องสมุดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ไม่ระบุราคา
การฝึกอบรม หลักสูตรมิติใหม่ของการบริหารงานห้องสมุดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใช้เวลาในการอบรม 3 วัน ประกอบด้วย 6 หัวข้อวิชา รวม 18 ชั่วโมง...
ขอเชิญสัมมนาฟรี โครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ จังหวัดชลบุรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1.นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs2.การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการใหม่ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ3.การบริหารจัดการด้านการตลาด และเทคนิคการขา...
โครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ จังหวัดชลบุรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรการฝึกอบรม 1.นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs2.การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการใหม่ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ3.การบริหารจัดการด้านการ...
สัมมนาฟรีโครงการฝึกอบรม “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation: NEC)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันอันเนื่องมาจากการเปิดเสรีการค้ามากขึ้น ผลักดันให้ภาคธุรกิจต้องยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจในทุกวิถีทางทั้ง...