สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

67 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เพื่อให้สถาบันอบรมสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดในคำชี้แจงดังกล่าวและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ...
ท่านเบื่อกับการเป็นลูกจ้างหรือไม่ พบทางออกกับเราได้ที่โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) 2552 สมัครด่วน !!  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มีนาคม 2...
ศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ : NEC ฟรีรับจำนวน 35 ท่านเท่านั้นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 43 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพ...
หากคุณกำลังมองหาช่องทางดำเนินธุรกิจ หรือวางแผนขยายธุรกิจที่จะสร้างความต่างและโดนใจ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลย...
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entreprenurs Creation : NEC)ประจำปีงบประมาณ 2555
หากคุณกำลังมองหาช่องทางดำเนินธุรกิจ หรือวางแผนขยายธุรกิจที่จะสร้างความต่างและโดนใจ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลย...
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC: New Entrepreneur Creation) ภายใต้การสนับสนุนโดย  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินงานโดย  สถาบันไฟฟ้าและอิเลคทรอน...
สำนักงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเปิดรับ...
ธนาคารกสิกรไทยจัดทำหนังสือ“คู่มือธุรกิจ SMEs ตอนก่อร่างสร้างธุรกิจ” สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง โดยรวบรวมแง่มุมที่เป็นประโยชน์ในการเริ่...
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)ในหลักสูตร เสริมสร้างผู้ประกอ...
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  หน่วยร่วมสถาบันวิจัยพลังงาน
อบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC รุ่นเศรษฐีใหม่ 2
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ขอเชิญร่วมงานเสวนา“SMEs จะได้อะไรจากโครงการประกันสินเชื่อ” (ไม...
สำหรับท่านที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง เป็นทายาท หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ สถาบันพัฒนา SMES จะช่วยสร้างธุรกิจให้กับท่านด้วยการสร้างและพัฒนาอย่างเป็นร...
รับสมัคร วันนี้ - 27 มกราคม  2553  (ถ้ามาสมัครก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)สัมภาษณ์ วัน  25 - 27  มกราคม  2553  ณ  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย...
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : หลักสูตรฝึกอบรม• ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน 10 วัน (60 ชั่วโมง) ประกอบด้วยo การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบก...
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ปี 2553  เน้นอาหาร-เครื่องดื่ม-เกษตรแปรรูป-สมุนไพร-เครื่องสำอางและธุรกิจต่อเนื่อง เช่น บรรจุภัณฑ์-สปา-ความง...
1. เพื่อสนับสนุนบัณฑิตใหม่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกออกจากงานและพนักงานลูกจ้างที่มีพื้นฐานการศึกษาดี และมีศักยภาพให้สร้างโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเองด้วยการเป็...
หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เปิดรับสมัครผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ห...