สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ เอกสาร จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

509 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
จากปีที่ผ่านมานั้น ตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูง และเปิดรับจำนวนมาก อยากให้ทุกท่าน Update ความรู้ และ สร้างความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานด้าน Customer Service และ ตำแหน่ง Document ครับ
สัมมนาหลักสูตร ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
2900บาท
พัฒนาการบริหารงานธุรการและสำนักงานให้ทันสมัยถึงพร้อมด้วยระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การบริหารงานธุรการยุคใหม่
3900บาท
บทบาทของธุรการจะต้องเปลี่ยนไป เมื่อเรียนรู้ทักษะ และเทคนิคการบริหารธุรการ…อย่างมืออาชีพ
เทคนิคการสอบสวนลงโทษ และ เอกสารที่ใช้ในการแจ้งเตือน
3800บาท
  ปัญหาที่พบบ่อยอย่างหนึ่งในงานบริหารทรัพยากรบุคคล ก็คือ การรักษาระเบียบวินัยใน การทำงาน ซึ่งมีผลไปถึงการลงโทษทางวินัยที่มีทั้งการปฏิบัติถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมายการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเท่าที่พบส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจกฎหมาย ซึ่งเป็
หลักสูตร ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
2900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงบทบาท และความสำคัญของงานธุรการยุคใหม่
องค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดฝึกอบรมอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
     ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2552 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จะจัดฝึกอบรมทางวิชาการหลักสูตรอนุกรมวิธานพ...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

จัดการสัมมนา เรื่อง งานฝึกอบรมช่วยบ่มเพาะวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญและประโยชน์จากการฝึกอบรม และแสดงความคิดเห็นใ...
- ครบเครื่องเรื่องธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ พัชราภรณ์ จีนะวิจารณะ         23 มีค. 2553 (09:00-12:15 น.)- เปิดตลาดการค้าระหว่างประเทศด้วยเลตเตอร์อ...
ธุรกิจ และธุรกรรมของ บริษัทประกันชีวิตจำเป็นต้องใช้เอกสารเป็นหลัก เริ่มตั้งการกรอกใบสมัคร การออกกรมธรรม์ประกันชีวิต การเรียกร้องสินไหม การเปลี่ยนแป...
กระแสการจัดการความรู้ทำให้เกิดการนำไอซีทีมาประยุกต์ใช้กับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน Blogนับเป็นเครื่องมือรูปแบบหนึ่งที่ถูกเลือกใช้เพ...
หัวข้อการอบรม 1. คำถาม 10 คำถามจาก Harvard เพื่อทำความรู้จักและทำความเข้าใจในแก่นของ strategic thinking2. นิยามและประโยชน์ของการคิดเชิงกลยุทธ์3. เ...
การเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกและการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ
หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง สำหรับผู้สร้างมัลติมีเดีย
- ภาพรวมของการเตรียมเอกสารส่งออกวิรัตน์ บาหยัน21 เมย. 2553 (09:00-12:15 น.)- สิทธิประโยชน์ทางการค้าและหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า21 เมย. 2553 (1...
เป็นการสร้างเอกสารการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถจัดการกับสารบัญเนื้อหา สารบัญตารางรูป สารบัญตารางคำศัพท์ ได้โดยอัตโนมัติ ฯลฯ พร้อมทั้งเพิ่...
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :เนื้อหาหลักสูตร1. สาระสำคัญของเอกสารสำคัญการค้าระหว่างประเทศ2. เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ(Incoterms 2000) รายละเอ...