สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ โซล่าเซล จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ความรู้พื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์ รุ่นที่ 1 (Solar cell system's Basic and Designing)
500บาท
ปูพื้นฐานทางไฟฟ้า และโซล่าเซลล์ และการออกแบบระบบโซล่าเซลล์แบบต่างๆอย่างเป็นขั้นตอน เหมาะกับผู้ที่มีความรู้ทางไฟฟ้าพื้นฐาน หรือผู้สนใจด้านโซล่าเซลล์และพลังงานทดแทน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตั้งและดูแลรักษามอเตอร์ปั้มน้ำเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
500บาท
สำหรับผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ การติดตั้งและดูแลรักษามอเตอร์ปั้มน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร
อบรมเชิงปฏิบัติการ“แดดดี รุ่นที่ 6”หลักสูตร การออกแบบ ติดตั้งปั๊มน้ำซับเมอร์สโซล่าเซลล์ DC
3900บาท
อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบติดตั้งปั๊มน้ำซับเมอร์สโซล่าเซลล์ DCเพื่อให้เกษตรกรทั่วไปสามารถศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปติดตั้งใช้งานเองที่บ้าน
อบรมเชิงปฏิบัติการ
3900บาท
บ้านแดดดีอ่างทอง Solar farm Traning Center ขอเชิญผู้สนใจอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ปั้มซับเมอร์ส์ DC
หลักสูตร การออกแบบและติดตั้งปั๊มน้ำซับเมอร์ส AC
4,900บาท
เน้นภาคปฏิบัติโดยตรง และผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องสามารถปฏิบัติได้ทุกคน รับจำนวนจำกัด
การออกแบบและติดตั้งปั๊มน้ำซับเมอร์ส ดีซี
3,900บาท
หลักสูตรนี้เราจะเน้นการปฏิบัติโดยเฉพาะ ทุกท่านที่เข้าอบรมจะต้องปฏิบัติได้ทุกคน
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เปิดอบรม หลักสูตร โซล่าเซลล์ 1 วัน
3500บาท
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้สนใจทำธุรกิจด้านโซล่าเซลล์,บุคคลทั่วไปที่สนใจจะติดตั้งโซล่าเซลล์แต่กลัวโดนหลอก
เรื่องหลักสูตร การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์
ึ7900บาท
เรื่องหลักสูตร การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ (วุฒิบัตรวิชาชีพ โซล่าเซล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) รุ่นที่4
หลักสูตร การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ (วุฒิบัตรวิชาชีพ โซล่าเซล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) รุ่นที่2
8900บาท
การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่ง สะอาดและไม่ทำปฎิกิริยาใดๆ อันจะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็นสิงประดิษฐ์ทางอิเลคทรอนิคส์ชนิดหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า เนื่องจากสามารถเปลี่
อบรม หลักสูตรโซล่าเซลล์ใหม่ 2014 รุ่น11
4,500บาท
เรียนรู้โซล่าเซลล์เครื่องใช้ไฟฟ้า (พลังงานแสงอาทิตย์) หลักการคำนวน (ทฤษฎี) พร้อมพิสูจน์ของจริง
สัมมนา การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ (รุ่นที่ 87) Solar Panel Design & Application
7,500บาท
อบรมเพื่อเรียนรู้ ออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ใช้งานเองเป็น เลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมตามที่ตนเองต้องการ ไม่ใช่ Pre Sale เพื่อเน้นขายสินค้า
สัมมนา สร้างเถ้าแก่ธุรกิจโซล่าเซลล์ รุ่นที่ 5
192,600บาท
สามารถทำและสร้างธุรกิจด้วยตนเองได้ทันที ด้วยเงินทุนเพียงหลักหมื่นเท่านั้นทำได้จริงเห็นผลเร็ว เริ่มธุรกิจได้ทันที เริ่มก่อนเป็นก่อน ได้ประโยชน์ก่อนใครๆ