registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ โรงแรมขนาดเล็ก จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

15 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล (RE164) รายละเอียด กฎกระทรวงโรงแรม update, โฮสเทล เทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ !! รายละเอียด : • การพัฒนาโรงแรมและอาคารใช้สอยแบบผสมผสาน (Mixed Use Building) • ทำการตลาดอย่างไร ให้มียอดเต็มทุกห้อง • ศึกษาความเป
การลงทุนในธุรกิจรีสอร์ทและโรงแรมขนาดเล็ก รุ่นที่ 8
45,000บาท
สามารถวิเคราะห์การลงทุนในการทำธุรกิจพร้อมกับการวางแนการตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง และมีแนวทางในการบริหารจัดการในการทำธุรกิจรีสอร์ทและโรงแรมขนาดเล็ก พร้อมกับมีแผนธุรกิจเป็น Road Map และรับคำปรึกษาแนะนำรายบุคคลก่อนการตัดสินใจลงทุน
โอกาสแรกและโอกาสเดียวของปีสําหรับเวทีแบ่งปันแนวคิด วิธีคิดและแนวทางในการป้องกันปัญหาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจโรงแรมเล็กจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของโรงแรมขนาดเล็กและบูติกโฮเต็ลชั้นนำ
อบรมอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในธุรกิจรีสอร์ทและโรงแรมขนาดเล็ก หลักสูตรที่ท่านจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากเจ้าของธุรกิจรีสอร์ท และโรงแรมขนาดเล็ก
หลักสูตรที่ท่านจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากเจ้าของธุรกิจรีสอร์ท และโรงแรมขนาดเล็ก
ทำการตลาดอย่างไร ให้มียอดเต็มทุกห้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงแรม
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

ทำการตลาดอย่างไร ให้มียอดเต็มทุกห้อง ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงแรม
การเริ่มต้นธุรกิจ และต่อยอดธุรกิจรีสอร์ทและโรงแรมขนาดเล็ก สามารถวิเคราะห์ความสามารถในการลงทุนทำธุรกิจ พร้อมวางแผนการตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเมื่อจบหลักสูตร
สามารถวิเคราะห์ความสามารถในการลงทุนทำธุรกิจ พร้อมวางแผนการตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเมื่อจบหลักสูตร
สามารถวิเคราะห์ความสามารถในการลงทุนทำธุรกิจ พร้อมวางแผนการตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเมื่อจบหลักสูตร
เหมาะสำหรับผู้สนใจหรือกำลังมองหาโอกาสการค้าการลงทุนรองรับสังคมผู้สูงอายุ
โรงแรมขนาดเล็ก (โฮสเทล) กำลังเป็นเทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม จากนักลงทุน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างประเทศที่หันมาใช้บริการพักตาม โฮสเทล เพิ่มมากขึ้น ทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงได้จัดทำหลักสูตร RE164: เจาะลึกโอกาสก
โรงแรมขนาดเล็ก (โฮสเทล) กำลังเป็นเทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม จากนักลงทุน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างประเทศที่หันมาใช้บริการพักตาม โฮสเทล เพิ่มมากขึ้น
ลู่ทางและโอกาสการพัฒนาโรงแรม สร้างรายได้อย่างยั่งยืนในกระแสนโยบายการพัฒนาเมืองรองของไทย
โรงแรมขนาดเล็ก (โฮสเทล) กำลังเป็นเทรนด์ธุรกิจที่พักแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม จากนักลงทุน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างประเทศที่หันมาใช้บริการพักตาม โฮสเทล เพิ่มมากขึ้น