สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ไม้ยางพารา จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

2 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เพื่อเป็นการเผยแพร่การดำเนินการของเครือข่ายฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น โครงการฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสัมมนาวิชาการยางเพื่อเป็นการแนะนำ เครือข่ายฯ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของเครือข่ายฯ
เอ็มเทค สวทช. ขอเชิญร่วมสัมมนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ อาหารและพลังงาน ภายในงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 ของ สวทช. (NAC2016) ในหัวข้อ