เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Coaching จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

202 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุหนึ่งที่สำคัญ คือการไม่ได้รับการสอนงานและการแนะนำงานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน หัวหน้างานที่ไม่รู้จักวิธีการสอนงาน ที่ดี ขาดหลักการสื่อสารที่เหมาะสมกับพนักงานในระหว่างก
ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร “Coaching & Mentoring technique”
3800บาท
เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำและเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงที่ดี เพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติงาน ได้ผลงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสอนและแนะนำ teach-train-coach-suggest
3500บาท
1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย โดยวิธีการสอนและแนะนำ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสท
เสวนาพิเศษ เรื่อง \
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี เรื่อง\"กรองอุตสาหกรรมเด่น เฟ้นหุ้นดี สู้ปีวัวดุ\" โดยนักวิเคราะห์ดีเด่นจากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์วันพุธที่ 17 มิถุน...
ระบบท่อภายในอาคาร (Plumbing System) เป็นงานระบบวิศวกรรมที่มีความสำคัญต่อ ผู้ใช้อาคารทางด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย  ความสะดวกสบาย การประหยัด พลังงาน ...
อบรมการฝึกสมาธิและสั่งจิตใต้สำนึก การลบปมในจิต ล้างพิษในใจ  แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิต
สอนเทคนิคการลบล้างอารมณ์ขยะออกจากจิตใต้สำนึก(Emotion freedom technique)การลบปมในจิตใจการฝึกสมาธิ
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการและ การระดมทุนเพื่องานพัฒนา (ครั้งที่ 1)  \"วงจรการบริหารโครงการ และการออกแบบโครงการ\"หลักการและเหต...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการและ การระดมทุนเพื่องานพัฒนา (ครั้งที่ 1)\"วงจรการบริหารโครงการ และการออกแบบโครงการ\"หลักการและเหตุผ...
หัวข้อการบรรยายและ Workshop1. ความหมายและความสำคัญของการ Coaching ทีมขาย• ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับ “Coaching”• ความเข้าใจถึงความแตกต่างของภารกิจต่อ...
-ทำไมต้อง coaching?-รูปแบบของ coaching-ค่านิยมของ coach-ขั้นตอนการ coaching-มนุษยสัมพันธ์และการสร้างความไว้วางใจ-การสังเกต (Observation)-การฟัง (Li...
หลักพื้นฐานของการโค้ช-ความหมายที่แท้จริงของการโค้ช-ทำไมต้องโค้ช? ทำไมไม่ สอน สั่ง หรือให้คำแนะนำ?-โอกาสในการโค้ช-คุณสมบัติของโค้ชที่ดีการสร้างกระบว...
เนื้อหาหลักสูตรแนวทางในการพัฒนาคน  เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ๏  ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน”    สอนคนให้ทำงานเป็น ทำได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยตัวของ...
Course Outline• หลักการภาษาจิตประสาท (NLP – Neuro-LinguisticProgramming)• การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด• NPL กับความเข้าใจตนเอง...
ทักษะการสอนงานและประเมินงานสำหรับหัวหน้างานช่วงเช้า- บทบาทหัวหน้างาน กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรCoaching Principle: การสอนงาน เป็นวิธีเพิ่มประ...
หัวข้อการอบรมความหมายและความสำคัญ และประโยชน์ของการสอนงาน (Coaching)เข้าใจความแตกต่างระหว่าง สอนงาน (Coaching), การแนะนำงาน (On the job training – ...
แนวทางในการพัฒนาคน  เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ๏  ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน”สอนคนให้ทำงานเป็น ทำได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยตัวของเขาเอง๏  เรียนรู้ธร...
รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตรหลักพื้นฐานของการสอนงาน (Coaching) องค์ประกอบของการสอนงาน โอกาสในการสอนงาน เราควรสอนงานใครบ้างการสร้างเสริมและพัฒนาทักษ...
1 : ความหมายและความสำคัญของการสอนงานแบบโค้ชเหตุผลเชิงรุก (Proactive Approach) ป้องกันความผิดพลาด การสูญเสีย การป้องกันผลกระทบจากข้อผิดพลาดของพนักงา...
ระบบบริหารร้านสาขา จำนวน 30 ชั่วโมง “Smart operation system for chain store/franchise”
พิเศษสุดกับ Exclusive Course ระดับ Premium ที่เน้นคุณภาพเป็นหลัก ++รับจำนวนจำกัด เท่านั้น++
พัฒนาผู้นำ สร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างผู้นำรุ่นต่อๆไปเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิต แสวงหาวิธีพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ก้าวหน้า และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานให้ตนเองตลอดเลา ตลอดจนเหมาะกับทีมงานและผู้ที่ต้องการทักษะการโค้ช เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองและทีมงานอย่างยั่งยืน
ถ้าโสดเเละต้องการหาความรักที่ใช่ หรือ ถ้าคุณมีความรัก เเต่ไม่เเน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
ไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่ตรงจุดไหน หรือเริ่มจากจุดไหนในประสบการณ์การขายในตอนนี้ หากคุณอยากจะประสบความสำเร็จทางด้านการขาย หากคุณพร้อมที่จะ “Take Action” ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่คุณจะไม่ต้องค้นหาว่าปัญหาคืออะไรเพียงลำพัง เพราะเราจะช่วยคุณเอง
มาร่วมค้นพบ......LIFE TIME KNOWLEDGE ที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่มีศักยภาพทะลุขีดจำกัด มีความสุขและประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว กับหลักสูตร Training คุณภาพระดับโลก ที่ได้การรับรองมาตรฐานจากสถาบันระดับโลกถึง 2 แห่ง คือ American Board of
หลักสูตรคุณภาพสำหรับนักขายมืออาชีพที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในงานผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโค้ชชิ่ง
ลักสูตรที่จะปั้นให้คุณเปล่งประกายไปทุกที่ในแบบที่เป็นตัวคุณจริงๆ เผยเคล็ดลับการจัดการงานสัมมนาให้ประสบความสำเร็จราบรื่น และเทคนิคการสร้างความประทับใจ ให้ผู้ฟังของคุณจดจำคุณ
ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึงความสำคัญของการเป็น”โค้ช”สอนงานขายให้กับพนักงานขายใหม่และมีทักษะต่าง ๆในการทำหน้าที่การเป็น”โค้ช” ที่ดีมีประสิทธิภาพ
ทักษะการเป็นหัวหน้างานเป็นทักษะที่ต้องมีความรู้ดีๆวิธีคิดดีๆวิธีการสื่อสารทีดีเป็นพื้นฐานต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลและบริหารที่แตกต่างกัน การที่จะดูแลลูกน้องให้ได้ทั้งใจ