สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Coaching Techniques จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

หลักสูตร  “บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุคใหม่
4,800บาท
หัวหน้างาน (Supervisor) ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมาจากพนักงานชั้นต้นที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานดี มีความประพฤติเหมาะสม เป็นที่ไว้วางใจของฝ่ายจัดการ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทางเทคนิคการปฏิบัติเป็นอย่างดี แต่ยังคงข
เทคนิคการโค๊ชชิ่งด้วย NLP : NLP Coaching Techniques
7500บาท
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านทราบถึงเทคนิคการโค๊ชชิ่ง เพื่อพัฒนาความสามารถให้กับทีมงาน ซึ่งเป็นทักษะที่ผู้นำต้องมี