สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Creative Thinking จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

19 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
“คุณพร้อมไหม..สำหรับชีวิตยุค 4.0 ยุคแห่งการก้าวกระโดด” สร้างพลังให้ตน ปรับและเปลี่ยนแปลง เป็นแรงพัฒนา
“เจ้าพ่อที่ดิน ให้รวยเงินล้านแบบพลิกชีวิต โค้ชติ้ว”
5900บาท
จงเลิก “กลัว” ว่าจะไม่มี “เงิน” ซื้อทำเลดีๆ ราคาถูกๆ เพราะอาจารย์คนนี้จะเปลี่ยนนิยามการลงทุนใหม่
การสร้างสมดุลให้ชีวิตและการทำงาน รุ่น 4 (Work-Life Balance)
5500บาท
(Work-Life Balance: WLB) ได้รับความสนใจมากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มทางด้านประชากรและสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การที่ผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากขึ้นหรือกำลังแรงงานที่มีอายุเฉลี่ยมากขึ้น (Aging workforce
สัมมนาฟรี การบริหารและสร้างแรงจูงใจสำหรับพนักงานต่างวัย
ไม่ระบุราคา
หัวข้อบรรยาย :• ความหมายของพนักงานต่างวัย• คุณลักษณะของพนักงานต่างวัย (ด้านบรรทัดฐาน วิถีชีวิต ค่านิยม พฤติกรรม ฯลฯ )• ปัญหาที่พบในการการบริหารพนัก...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

1. ความหมายและความสำคัญของความคิด2. แนวคิดประเภทต่างๆเพื่อความคิดสร้างสรรค์3. ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์4. การคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน5. อุปสรรคข...
1.    ความหมายและความสำคัญของความคิด2.    แนวคิดประเภทต่างๆเพื่อความคิดสร้างสรรค์3.    ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์4.    การคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางา...
วันที่หนึ่ง•ธรรมชาติ และองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์• สิ่งที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์• กระตุ้นต่อมความคิดสร้างสรรค์ให้ทำงาน• รูปแบบความคิดสร้างสร...
ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรทางด้านความคิด “ เชิงสร้างสรรค์ ” การขยายขอบเขต ความคิดไปจากแนวคิดหรือกรอบความคิดเดิมๆ ที่มีอยู่ในทางสร้างสรรค์ คิดออกนอกกรอบ ไปสู่สิ่งใหม่ จุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการทำงาน และชีวิตประจำวัน
หลักสูตร Service Excellence & Creative Thinking เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยรวบรวมหัวข้อที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดและกระตุ้น เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานในองค์กร
หลักสูตร Service Excellence & Creative Thinking เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยรวบรวมหัวข้อที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดและกระตุ้น เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานในองค์กร
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยรวบรวมหัวข้อที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดและกระตุ้น เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานในองค์กรออกมาใช้ให้เป็นรูปธรรม
ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล วิทยากรทางด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์การ by Hrdzenter ที่นี่ที่เดียว
Make creative writing a fun part of your life. Find out how writers get ideas, how to plan and develop interesting contents.
ค้นหาคำตอบได้ใน Service Excellence & Creative Thinking Workshop (การบริการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อครองใจลูกค้า) Service Excellenceis an attitude engrained in every department and it begins and ends with your people, from cashier to CEO.
หลายคนเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ติดตัวมากับบางคน ดังเช่นที่พบในศิลปิน นักแสดง แต่ในความเป็นจริง เราทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ในตัวเรา โดยอาจต้องการเพียงการปลุกความคิดสร้างสรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด หรืออาจต้องการเพียงโอกาสที่มีคนหยิบยื่น
หลายคนเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ติดตัวมากับบางคน ดังเช่นที่พบในศิลปิน นักแสดง แต่ในความเป็นจริง เราทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ในตัวเรา โดยอาจต้องการเพียงการปลุกความคิดสร้างสรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด
หลายคนเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ติดตัวมากับบางคน ดังเช่นที่พบในศิลปิน นักแสดง แต่ในความเป็นจริง เราทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ในตัวเรา โดยอาจต้องการเพียงการปลุกความคิดสร้างสรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด หรืออาจต้องการเพียงโอกาสที่มีคนหยิบยื่น