สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ERP Accpac จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

18 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : 1. เรียนรู้วิธีการใช้ Search Engine เพื่อค้นหาข้อมูลขั้นสูง2. เรียนรู้การใช้ Microsoft PowerPoint ได้อย่างมีประสิ...
ท่านจะสัมผัสกับนวัตกรรมล่าสุด Sage ERP Accpac Version 6.0 พร้อมสาธิตการสร้างรายงานอัจฉริยะด้วย Sage Accpac Intelligence
วัตถุประสงค์กระบวนการปิดปี (Year End Processing) เป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งของการปิดบัญชีปีปัจจุบัน และเริ่มต้นบันทึกรายการของปีใหม่ ซึ่งหากได้ท...
เพื่อเป็นการแนะนำระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac) ให้กับผู้ที่สนใจ และบริษัทที่กำลังหาผู้ให้บริการ Sage 300 ERP
ด้วย บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด ตัวแทนจำหน่ายระดับ Premier ของประเทศไทย และ ผู้ให้บริการระบบ Sage 300 ERP ได้จัดงาน สัมมนาขึ้นในหัวข้อ “กลยุทธ์การวางระบบบัญชีบริหาร-การเงิน ต้นทุนการผลิต ด้วย Sage 300 ERP” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

วัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้คือเพื่อเป็นการแนะนำ และสาธิตการใช้งานระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac) ให้บริษัทที่กำลังมองหาผู้ให้บริการระบบ Sage 300 ERP บริษัทที่ต้องการเปลี่ยนจากระบบบัญชี / ERP ปัจจุบัน มาใช้ระบบ Sage 300 ERP กับทางเรา หรือบริษ
เพื่อเป็นการแนะนำ และสาธิตการใช้งานระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac) ให้กับบริษัทต่างๆที่สนใจ
บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมนเน้จเม้นท์ เซอร์วิส ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานเปิดตัว Product Sage 300c
แนะนำ และสาธิตการใช้งานระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac) ให้บริษัทที่กำลังมองหาผู้ให้บริการระบบ ERP
เพื่อเป้นการแนะนำ และสาธิตการใช้งานระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac)
เพื่อเป้นการแนะนำ และสาธิตการใช้งานระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac)
เพื่อเป็นการแนะนำ และสาธิตการใช้งานระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac) ให้กับผู้ที่สนใจ