สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Export จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

73 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
การนำเสนอผลงานทางธุรกิจในแต่ละครั้ง ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การสร้างความประทับใจเท่านั้น แต่ต้องนำมาซึ่งผลลัพธ์ในการอนุมัติงาน หรือการตัดสินใจซื้อสิน...
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมสู่การส่งออกและสร้างเครือข่ายของสมาชิก “DEP SMEs CLUB” โดยจัดสัมมนาล...
สิทธิประโยชน์ทางการค้าและพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน 2012
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เทคนิคการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าให้คุ้มทุ
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสำหรับธุรกิจไทยสู่มืออาชีพ (Import - Export knowledge for the Advance ) 
การเจรจาธุรกิจสินค้าจากเทรดเดอร์ผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าประเทศต่างๆอาทิประเทศจีน
หลักสูตรตัวแทนออกของตามมาตรฐานศุลกากร SP#4 เรียนจบสามารถสอบเพื่อเป็นตัวแทนออกตามที่ศุลกากรกำหนดได้
ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมส่งฝึกงานและจัดหางานให้จนกว่าจะได้งาน รุ่นที่ 111
ด่วน !!!! โค้งสุดท้ายก่อนเปิดเรียนรุ่นสุดท้ายในปีนี้ สำหรับใครที่อยากเรียนรู้การนำเข้า ส่งออก และต้องการเป็นตัวแทนออกของตามที่ศุลกากรกำหนด
การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัว สำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้ก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดคว
เรียนรู้ วิธีการเปลี่ยนแนวคิดสู่โลกการค้ากับ Smart Exporter
เพื่อความอยู่รอดและรักษาธุรกิจให้อยู่อย่างยั่งยืน ถึงเวลาแล้ว ที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ควรปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ โดยเริ่มต้นที่แนวคิด เพราะ การคิดที่ถูกต้อง ย่อมนำสู่การกระทำที่ถูกต้อง
จะแนะนําวิธีการให้ท่านนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของบริษัท
นำเข้าแล้วส่งออกออนไลน์ง่ายๆผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com ตั้งแต่การหาสินค้า จัดทำเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินพิธีศุลการกร คุณสามารถส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งได้ไม่ยาก
ITBS ศูนย์กลางการปฏิบัติงานจริงและทำงานในธุรกิจโลจิสติกส์ เราสอนวิชาชีพการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าทำงานในสายงานนี้ และสร้างบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
พาณิชย์ดึงกูเกิ้ลยูเอสเอติวเข้มผู้ประกอบการไทยเพื่อการส่งออก ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) ของไทยเกี่ยวกับทิศทางการค้าออนไลน์ การผลักดันให้หน้าเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นหน้าแรกของกูเกิล
“ สร้างเครือข่าย ขยายตลาดส่งออกได้จริง" อบรมเจ้าของธุรกิจ SMEs ส่งออกไปต่างประเทศ การอบรมในแต่ละรุ่นจะมี เนื้อหาการอบรมแต่ละครั้งจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเป้าหมายปลายทางของตลาดส่งออก โดยครั้งนี้จะเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดที่ประเทศจีน
เรียนรู้องค์ประกอบ รูปแบบการขนส่ง การบริหารแผนการกระจายสินค้า การประยุกต์ใช้ IT เพื่อพัฒนาระบบ Logisitc กฏหมายที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาการปรับปรุงการขนส่งและการกระจายสินค้า
เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน การจัดการ แนวทางและเทคนิคปฏิบัติการขนส่งนำเข้าและส่งออก
เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน การจัดการ แนวทางและเทคนิคปฏิบัติการขนส่งนำเข้าและส่งออก
เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมสินค้า การวางแผนด้าานเอกสารและเวลา หลักการของธูรกิจบริการขนส่งฯ ระเบียบการ เงื่อนไข การประกันภัย การพิธิการศุลกากร ข้อยกเว้น ข้อพึงระวัง และกฏระเบียบทีเกี่ยวข้อง
เรียนรู้กระบวนการขั้นตอน เอกสาร ระเบียบพิธีการ เงื่อนไขทางการทำธุรกิจส่งออก
เพื่อเรียนรู้กระบวนการขนส่ง ตั้งแต่การเตรียมสินค้าถึงท่าเรือ
สร้างความเข้าใจ และวางแผนการส่งออก ทั้งรูปแบบที่เป็น B2B และ B2C ผ่านช่องทางการขายทั้ง Online + Offline ด้วยนักธุรกิจและผู้ให้คำปรึกษากลุ่ม SME
เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมสินค้า การวางแผนด้าานเอกสารและเวลา หลักการของธูรกิจบริการขนส่งฯ ระเบียบการ เงื่อนไข การประกันภัย การพิธิการศุลกากร ข้อยกเว้น ข้อพึงระวัง และกฏระเบียบทีเกี่ยวข้อง