ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Export จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

81 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
วิชาชีพงานนำเข้าและส่งออก เป็นหัวใจสำคัญของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนำเข้าส่งออกซึ่งความรู้ใน Module 1 ที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจและต้องการทำงานด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยการฝึกภาคปฏิบัติขั้นตอนการนำเข้าและส่งออก เงื่อนไขการซื้อขายสินค้าตามข้อตกลง การส่งมอ
ํัYoung  Exporter
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เตรียมพร้อมกันได้เลย กับโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) ซึ่งในการนำความรู้ไปให้ในครั้งนี้ เพื่อเข้าถึงผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการส่งออกที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำสินค้าไ
หลักสูตร หลักเกณฑ์สำคัญและ แนวปฏิบัติในการ นำเข้า-ส่งออก (Fundamental Principles and Practices in Import-Export)
3900บาท
การนำเข้าสินค้า (Import) และ การส่งออกสินค้า (Export) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของกการค้าระหว่างประเทศ (International Trade) เนื่องจากการส่งออกสินค้า (Export) และการนำเข้าสินค้า (Import) เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้การใช้
แนวปฏิบัติในการนำเข้า-ส่งออก
3500บาท
ชำระค่าสัมมนาก่อน ลดเหลือท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบวุฒิบัตรทุกที่นั่ง รีบสำรองก่อนเต็มนะคะ
เจาะลึกการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ ในหลักสูตร \
ไม่ระบุราคา
การนำเสนอผลงานทางธุรกิจในแต่ละครั้ง ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การสร้างความประทับใจเท่านั้น แต่ต้องนำมาซึ่งผลลัพธ์ในการอนุมัติงาน หรือการตัดสินใจซื้อสิน...
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมสู่การส่งออกและสร้างเครือข่ายของสมาชิก “DEP SMEs CLUB” โดยจัดสัมมนาล...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

สิทธิประโยชน์ทางการค้าและพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน 2012
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสำหรับธุรกิจไทยสู่มืออาชีพ (Import - Export knowledge for the Advance ) 
การเจรจาธุรกิจสินค้าจากเทรดเดอร์ผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าประเทศต่างๆอาทิประเทศจีน
หลักสูตรตัวแทนออกของตามมาตรฐานศุลกากร SP#4 เรียนจบสามารถสอบเพื่อเป็นตัวแทนออกตามที่ศุลกากรกำหนดได้
ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมส่งฝึกงานและจัดหางานให้จนกว่าจะได้งาน รุ่นที่ 111
ด่วน !!!! โค้งสุดท้ายก่อนเปิดเรียนรุ่นสุดท้ายในปีนี้ สำหรับใครที่อยากเรียนรู้การนำเข้า ส่งออก และต้องการเป็นตัวแทนออกของตามที่ศุลกากรกำหนด
การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัว สำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้ก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดคว
เรียนรู้ วิธีการเปลี่ยนแนวคิดสู่โลกการค้ากับ Smart Exporter
เพื่อความอยู่รอดและรักษาธุรกิจให้อยู่อย่างยั่งยืน ถึงเวลาแล้ว ที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ควรปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ โดยเริ่มต้นที่แนวคิด เพราะ การคิดที่ถูกต้อง ย่อมนำสู่การกระทำที่ถูกต้อง
จะแนะนําวิธีการให้ท่านนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของบริษัท
นำเข้าแล้วส่งออกออนไลน์ง่ายๆผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com ตั้งแต่การหาสินค้า จัดทำเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินพิธีศุลการกร คุณสามารถส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งได้ไม่ยาก
ITBS ศูนย์กลางการปฏิบัติงานจริงและทำงานในธุรกิจโลจิสติกส์ เราสอนวิชาชีพการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าทำงานในสายงานนี้ และสร้างบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
พาณิชย์ดึงกูเกิ้ลยูเอสเอติวเข้มผู้ประกอบการไทยเพื่อการส่งออก ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) ของไทยเกี่ยวกับทิศทางการค้าออนไลน์ การผลักดันให้หน้าเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นหน้าแรกของกูเกิล
“ สร้างเครือข่าย ขยายตลาดส่งออกได้จริง" อบรมเจ้าของธุรกิจ SMEs ส่งออกไปต่างประเทศ การอบรมในแต่ละรุ่นจะมี เนื้อหาการอบรมแต่ละครั้งจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเป้าหมายปลายทางของตลาดส่งออก โดยครั้งนี้จะเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดที่ประเทศจีน
เรียนรู้องค์ประกอบ รูปแบบการขนส่ง การบริหารแผนการกระจายสินค้า การประยุกต์ใช้ IT เพื่อพัฒนาระบบ Logisitc กฏหมายที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษาการปรับปรุงการขนส่งและการกระจายสินค้า
เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน การจัดการ แนวทางและเทคนิคปฏิบัติการขนส่งนำเข้าและส่งออก
เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน การจัดการ แนวทางและเทคนิคปฏิบัติการขนส่งนำเข้าและส่งออก
เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมสินค้า การวางแผนด้าานเอกสารและเวลา หลักการของธูรกิจบริการขนส่งฯ ระเบียบการ เงื่อนไข การประกันภัย การพิธิการศุลกากร ข้อยกเว้น ข้อพึงระวัง และกฏระเบียบทีเกี่ยวข้อง
เรียนรู้กระบวนการขั้นตอน เอกสาร ระเบียบพิธีการ เงื่อนไขทางการทำธุรกิจส่งออก
เพื่อเรียนรู้กระบวนการขนส่ง ตั้งแต่การเตรียมสินค้าถึงท่าเรือ