คำค้นหา: HR

Human Resource (HR) and Human Resource Management (HRM)

Human Resource , HR หรือที่เราๆ เรียกกันว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร โดยเฉพาะหากมีการบริหารทรัพยากรบุคคลากร (HRM) ที่ดี จะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น โดยหน้าที่ของ HR จะครอบคลุมเรื่องงาน อบรมและพัฒนา และแน่นอนว่าทางเวปสัมมนาดีดี ได้เล็งเห็นความสำคัญของฝ่ายของท่านและได้จัดทำหลักสูตรสัมมนา ที่ช่วยตอบโจทย์สำหรับองค์กรของท่าน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องสำคัญๆ ดังต่อไปนี้

HRM & HRD (หลักสูตร การบริหารและพัฒนางานทรัพยากรบุคคล)

 • หลักสูตรเรียนรู้งาน HR สำหรับ HR มือใหม่
 • หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ระดับ (Beginner, Intermediate, และ Advance)
 • หลักสูตร Soft Skill for People Management
 • หลักสูตร HR for non-HR (หลักสูตร HR สำหรับผู้บริหารสายงาน, Line Manager, ผู้จัดการ, และหัวหน้างาน)
 • หลักสูตรการจัดทำระบบ Competency เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร
 • หลักสูตรปลูกจิตสำนึก...รักองค์กร 
 • หลักสูตรพัฒนาคนให้เก่ง แถมรักและผูกพันกับองค์กร

Manpower Planning (หลักสูตร โครงสร้างองค์กร การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา)

 • หลักสูตรการออกแบบโครงสร้างองค์กรและการวางแผนอัตรากำลังในยุคปัจจุบัน (Workforce Analysis & Management)
 • มาตรฐานการปฎิบัติงาน BSC กับการวางแผนอัตรากำลัง
 • หลักสูตร สร้างคน สร้างทีมเวิร์ค ด้วยแนวทาง Everything DISC
 • หลักสูตรรวมเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการการสัมภาษณ์งาน


หากท่านสนใจหลักสูตร HR เรามีบริการจัด inhouse training โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยสามารถขอใบเสนอราคา ได้ที่นี่

1 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
 • 570x450 banner
 • 570x450 banner

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »