สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ISO สำหรับ QMR จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

2990บาท
เหมาะสำหรับผู้บริหาร และผู้จัดการสายงาน(ที่ไม่ใช่สายงานการเงิน) โดยท่านจะได้เรียนรู้เครื่องมือในการบริหารจัดการทางการเงิน รวมทั้งวิธีในการคำนวณต่างๆ เพื่อช่วยให้ท่านเป็นสุดยอดผู้บริหารระดับมืออาชีพ
3900บาท
การบริหารงานขาย เป็นเครื่องมือหนึ่งในการผลักดันให้ผลการทำงานที่เกิดขึ้นในทุกเมื่อเชื่อวันของพนักงานขายทรงประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและอยู่ได้ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนอยู่ ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนผลักดันใ
3500บาท
สอนการกรตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจตัวแทนประกันและธุรกิจขนาดเล็ก วีธีเเปิดร้านออนไลน์โปรโมทร้านด้วย SEO-SMO
3900บาท
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์ประเมินปัญหาในกระบวนการกระจายสินค้าและเครื่องมือในการปรับปรุง • สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อควบคุมคุณภาพการกระจายสินค้าด้วยแนวคิดตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า
3800บาท
หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์มากขึ้น จึงทำให้งานด้านกลยุทธ์ เป็นงานของทุกแผนก ทุกคนต้องมีความเข้าใจในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มากขึ้น มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยให้ทุกคนกลายเป็นกำลังสำคัญในการวิเคราะห์ และพัฒนาแผนกลยุทธ์
3500.00บาท
วัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจก็เพื่อต้องการให้วัฎฎะจักรของการซื้อซ้ำ ขายเพิ่ม หรือการบอกต่อของลูกค้าเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ธุรกิจเกิดความต่อเนื่องและเติบโต ดังคำกล่าวของ "อัลเฟรด แอล สโลน : ประธานบริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส" ที่ว่า "หนทางที่ด่วนที่สุดที
2990บาท
มาทำความเข้าใจและเรียนรู้การใช้งาน ไลน์แอด ให้เข้าถึงเป้าหมายอย่างง่ายดาย พร้อมเทคนิคและเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ ด้วยช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น สร้างธุรกิจให้เติบโต สะดวกและง่ายด้วย ไลน์แอด
3800บาท
ปัจจุบันทุกองค์กร ทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรของรัฐ ต้องมีการทำโครงการ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจลงสู่หน่วยย่อยธุรกิจ และการจัดทำโครงการจะเป็นตัวแบบที่ทำให้แต่ละหน่วยย่อยสามารถบริหารจัดการภายในหน่วยย่อยของตนเองให้ครบวงจรมากขึ้น สามารถสร้างความรวดเร็วและการตอบสน
3500.00บาท
การใช้ทักษะจากกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองเพื่อนำมาติดตามหนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆมาใช้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสบการณ์ ปัญหาหนี้เสียหรือหนี้สูญจะน้อยลงและส่งผลให้กาจัดเก็บหนี้มีประสิทธิมากขึ้น องค์กรจะมีสภ