สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ISO 9001:2008 จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2015 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR
6955บาท
มุ่งเน้นให้ตัวแทนฝ่ายบริหาร หรือ QMR รวมทั้ง ผู้ช่วย QMR ได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่สำคัญที่ต้องมีภายใต้ระบบ ISO 9001:2008 และการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Version 2015 รวมถึงข้อควรระวัง และแนวทางในการดูแลระบบให้คงไว้อย่างยั่งยืน
เปรียบเทียบข้อกำหนด iso 9001:2008 vs  iso 9001:2015
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนดใหม่ที่เพิ่มมาใน iso 9001:2015 โดยเปรียบเทียบกับข้อกำหนดเดิม โดบเป็นการบรรยาย วัตถุประสงค์การเปลี่ยน Version ตามเจตนารมย์ของ iso.org อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหลักการสำคัญของ iso 9001:2015 ว่าสิ่งใดเป็นพื้นฐานของ iso 9001:2015
ISO 9001:2008 Internal Audit
5400บาท
The course is designed for delegates with knowledge of the relevant processes used in their organizations. Previous auditing experience would be beneficial but not essential.
ISO 9001:2008 Internal Audit
4,600.00บาท
ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2008 รวมถึงบรรยายถึงหลักการ วิธีการ เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
อบรม หลักสูตรเชิงปฎิบัติการ ISO 9001:2008 สำหรับ QMR
6,500บาท
เพื่อดูแลระบบโดยรวมและรายงานตรงต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นระยะ ๆ ด้วยเหตุนี้ QMR
ISO 9001:2008 Internal Auditor
4,600.00บาท
การอบรมหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2008 รวมถึงบรรยายถึงหลักการ วิธีการ เทคนิค ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

ISO 9001:2008 Requirement Interpretation (การตีความข้อกำหนด)
4,600.00บาท
การอบรมหลักสูตรนี้ ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในข้อกำหนดอย่างเหมาะสมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
QM01_ISO 9001:2008 Introduction
2,700.00บาท
การอบรมหลักสูตรนี้จะชี้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงหลักการเบื้องต้นของระบบการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2008
ISO 9001:2008 Requirement Interpretation (การตีความข้อกำหนด)
4,600บาท
ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001:2008 ได้รับการกำหนดมาเป็นข้อกำหนดกลางๆ ซึ่งองค์กรทุกขนาด ทุกประเภท สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้
อบรม  ISO 9001:2008 Internal Audit
ไม่ระบุราคา
วันที่ 1• การทบทวนข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008• Workshop 1: ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2008• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจประเมิน• ผู้ตรวจประเมิน (...
 อบรม ISO 9001:2008 Introduction
ไม่ระบุราคา
• แนวคิดของการปรับปรุงมาตรฐาน• วิวัฒนาการของ ISO 9001 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ• ขั้นตอนการปรับปรุงมาตรฐาน• รายละเอียดของข้อกำหนด ข้อที่ 4-8• การประย...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2008 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR
ไม่ระบุราคา
วันที่ 1 :- ภาพรวมของมาตรฐานอนุกรม ISO9000- หลักการพื้นฐานการบริหารคุณภาพ 8 ประการ- หลักการพื้นฐานการบริหารคุณภาพ- ความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอ...
สัมมนาฟรี หลักสูตร : เรียนรู้กระบวน Outsource ให้สอดคล้องตาม ISO 9001:2008
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้หากองค์กรของคุณกำลังปรับระบบจาก ISO 9001:2000 เป็น ISO 9001:2008หากคุณสงสัยการจัดการข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ Outsource Proce...
อบรม ISO 9001:2008 Internal Audit (IQA)
ไม่ระบุราคา
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : ส่วนสำคัญของหลักสูตร : ▪ ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001 : 2008▪ ความหมาย และประเภทของการตรวจติดตาม▪ วัตถุประสงค์ของการตรว...
 สัมมนาเรื่อง ISO 9001:2008  - หลักสูตร “Transiton to ISO 9001:2008”
ไม่ระบุราคา
   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“ISO 9001:2008 ” หลักสูตร “Transiton to ISO 9001:2008”วันที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 - 16.0...
สัมมนาเรื่อง ISO 9001:2008
ไม่ระบุราคา
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“ISO 9001:2008 ”หลักสูตร “Introduction & Internal Auditor ISO 9001:2008”วันที่ 24-26 มีนาคม...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 9001:2008 สำหรับ QMR และผู้ช่วย QMR
ไม่ระบุราคา
วันที่ 1 :  ภาพรวมของมาตรฐานอนุกรม ISO9000หลักการพื้นฐานการบริหารคุณภาพ 8 ประการหลักการพื้นฐานการบริหารคุณภาพความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบ...
อบรม ครบเครื่องเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ HR ควรรู้
ไม่ระบุราคา
หัวข้อการบรรยายความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551-   หน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ...
อบรมหลักสูตร “Outsourcing เพื่อเพิ่มผลผลิตและไม่ผิดกฎหมายใหม่ ที่มีสิทธิเพิ่มต้นทุนแบบไม่คาดฝัน”
ไม่ระบุราคา
เนื้อหา 09:00-16:00 น.§Outsourcing คืออะไร§แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ  Outsourcing ในประเทศไทย§แนวคิดในการบริหารความเสี่ยง§Outsourcing กั...
\
ไม่ระบุราคา
Understand ISO 9001:2008 requirements within the context of an auditGain an overview of the purpose and content of the ISO 9000 seriesStudy the eig...
ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001:2008 ข้อ 7.6
ไม่ระบุราคา
 วันแรก เหตุผลและความจำเป็นในการจัดระบบควบคุมเครื่องมือวัดสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนในการวัดคำจำกัดความทางวิชาการที่เกี่ยวกับระบบควบคุมเค...
อบรม การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
ไม่ระบุราคา
วิวัฒนาการของการบำรุงรักษาแนวคิดและความสำคัญของTPMขั้นตอนการทำTPMการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรแนวความคิดแต่ละเสาหลักของTPM และการนำไปประยุกต...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามคุณภาพภายในองค์กร ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามคุณภาพภายในองค์กร ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008แนวทางการทำงานที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามหลักการการบริหารคุ...
สัมมนาฟรี หัวข้อเรื่อง “Smart IT Solution : Global Competitiveness of Thai Textile”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นการนำเสนอเนื้อหา เกี่ยวกับการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไปใช้ในการเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อบรม! การประเมินผล และการปฏิบัติงาน
ไม่ระบุราคา
หัวข้อการอบรม•  วัตถุประสงค์สำคัญของการประเมินผลงาน (ที่มักถูกมองข้าม)•  การระบุวัตถุประสงค์ของงาน (Job Objective)และสร้างตัวชี้วัดผลงานสำคัญของพนั...