registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ISO จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

465 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
นักขายไม่ได้พัฒนากันง่ายๆ ยิ่งนักขายที่ดีแล้วยิ่งต้องรักษาไว้กับองค์กรให้ได้ หลักสูตรนี้มุ่งที่ การพัฒนา นักขาย และรักษานักขายไว้ให้อยู่กับองค์กรต่อไปได้ในระยะยาว
ISO 9000 กับการพัฒนาองค์กรสู่สากล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด่วน  !!  รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่งเท่านั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการบ...
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมงานสัมมนา“จะปรับตัวอย่างไรในภาวะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์”วันที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 8.00-16.30 น.ณ ห้องแพลตินั่ม โรงแ...
  ทูพลัส เทรนนิ่งจัดอบรมหลักสูตร\"หลักการออกแบบเว็บไซต์\"ในวันที่ 7 -9 เมษายนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์องค์กร โดยวิทยากรจะให้...
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“ISO 9001:2008 ”หลักสูตร “Introduction & Internal Auditor ISO 9001:2008”วันที่ 24-26 มีนาคม...
โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) และศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด (ATTC) จัด สัมมนาฟรี!!! โดยบรรยายพิเศษเรื่อง\"ผู้นำองค์กรในสภาว...
เป็นการนำเสนอเนื้อหา เกี่ยวกับการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไปใช้ในการเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“ISO 9001:2008 ” หลักสูตร “Transiton to ISO 9001:2008”วันที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 - 16.0...
กลุ่มบริการอุตสาหกกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดการฝึกอบรมทางวิชาการฟรี เรื่อง\"การประยุกต์ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 เพ...
   สัมมนาที่จะเปิดเร็วๆนี้ วันที่ 25 มี.ค. 52ฟรี! สัมมนาพิเศษ\"New Episode of Construction Drawing ยกเครื่องเรื่องแบบก่อสร้าง\"วันที่สัมมนา : วันพุ...
อบรมการฝึกสมาธิและสั่งจิตใต้สำนึก การลบปมในจิต ล้างพิษในใจ  แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิต
การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครน/ปั้นจั่น 17 – 20 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท.บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร  กา...
สอนเทคนิคการลบล้างอารมณ์ขยะออกจากจิตใต้สำนึก(Emotion freedom technique)การลบปมในจิตใจการฝึกสมาธิ
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด  ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ เรื่อง “แฉทุกกลเม็ดวิธีการเทรด Single Stock Futures” (การลงทุนในฟิวเจอร์สของห...
หลักการและเหตุผลสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีบทบาทเป็นแกนกลางในการประสานงานและเชื่อมโยงอง...
วันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี สำหรับคนไทยแล้วถือว่าเป็นวันสำคัญหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมือง แต่ในระดับสากล เมื่อ 62 ปี ที่แล้ว ได้กำหนดให้เป็น “วัน...