สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ISO จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

443 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“ISO 9001:2008 ”หลักสูตร “Introduction & Internal Auditor ISO 9001:2008”วันที่ 24-26 มีนาคม...
โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) และศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด (ATTC) จัด สัมมนาฟรี!!! โดยบรรยายพิเศษเรื่อง\"ผู้นำองค์กรในสภาว...
เป็นการนำเสนอเนื้อหา เกี่ยวกับการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไปใช้ในการเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“ISO 9001:2008 ” หลักสูตร “Transiton to ISO 9001:2008”วันที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 - 16.0...
กลุ่มบริการอุตสาหกกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดการฝึกอบรมทางวิชาการฟรี เรื่อง\"การประยุกต์ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 เพ...
\"ISO 26000 มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม\"(ISO 26000 Social Responsibility : SR)
   สัมมนาที่จะเปิดเร็วๆนี้ วันที่ 25 มี.ค. 52ฟรี! สัมมนาพิเศษ\"New Episode of Construction Drawing ยกเครื่องเรื่องแบบก่อสร้าง\"วันที่สัมมนา : วันพุ...
การจัดการและจิตสำนึกด้านพลังงานเบื้องต้น (Introduction and Energy Management Systems Awareness )
อบรมการฝึกสมาธิและสั่งจิตใต้สำนึก การลบปมในจิต ล้างพิษในใจ  แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิต
การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครน/ปั้นจั่น 17 – 20 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท.บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร  กา...
สอนเทคนิคการลบล้างอารมณ์ขยะออกจากจิตใต้สำนึก(Emotion freedom technique)การลบปมในจิตใจการฝึกสมาธิ
ข้อกำหนดและการจัดระบบห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด  ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ เรื่อง “แฉทุกกลเม็ดวิธีการเทรด Single Stock Futures” (การลงทุนในฟิวเจอร์สของห...
Topics to be covered1.   The food safety management system ISO22000: key concept, rationale, and objectives;2.   ISO22000 requirements and applicat...
หลักการและเหตุผลสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีบทบาทเป็นแกนกลางในการประสานงานและเชื่อมโยงอง...
วันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี สำหรับคนไทยแล้วถือว่าเป็นวันสำคัญหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมือง แต่ในระดับสากล เมื่อ 62 ปี ที่แล้ว ได้กำหนดให้เป็น “วัน...
ปัจจุบันเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของตลาดโลกมีแนวโน้มบริโภคสินค้าที่มี มาตรฐานคุณภาพสูงและเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยี...
หลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” ประกอบด้วย 12 หัวข้อวิชา ดังนี้1. การวิเคราะห์ความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออก...
ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการ \"ออกแบบนวัตกรรมจัดทำระบบฐานข้อมูลของสินค้าตามมาตรฐานสากล (Data Pool)\" ขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขอ...