ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ International Trade Documents จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

2 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
หลักสูตรนี้มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ การค้าระหว่างประเทศ มีความรู้เอกสารที่เกี่ยวข้องในการค้าระหว่างประเทศ
เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Documents)
3900บาท
เรียนรู้ในเรื่องของเอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ ชนิดต่างๆ