สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Negotiation จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

94 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
กระบวนการทางการขาย สิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า การสร้าง Customer Value ของลูกค้า หรือ เทคนิคการเปิดการขาย การเตรียมความพร้อมก่อนพบลูกค้า การวิเคราะห์ และเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อค้นหาความต้องการ การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้ง รวมทั้งการปิดการขาย สิ
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation Skills)
4000บาท
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ เป็นการอบรมในหลักสูตร Negotiation Skill ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านทักษะการเจรจาต่อรอง แบบ Win : Win ในการอบรมท่านจะได้รับความรู้ (Knowledge) ในกระบวนการเจรจาต่อรอง หลักการเจรจาที่ถูกต้อง
เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง
3800บาท
1 เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการเจรจาต่อรองให้กับผู้อบรมนำไปประยุกต์ใช้กับงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ 2 เพื่อพัฒนาเทคนิคในการโน้มน้าวใจ 3 เพื่อพัฒนาเทคนิคด้านการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
อบรม กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรอง(Negotiation Strategy and Technique)
ไม่ระบุราคา
หัวข้อการอบรม 1. การจัดเตรียมตัวเราก่อนการเจรจา- จัดทำเมตริกในการเจรจา เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองWin to loseLose to winLose-loseหรือ W...
การบริหารงาน การดำเนินธุรกิจทุกชนิดต้องมีการติดต่อสื่อสาร และมักจะหนีไม่พ้นการเจรจาต่อรอง เมื่อผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมโครงการ หรือผู้ร่วมทำธุรกิจ มีความ...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

1.กฎการเจรจาต่อรองความจริงพื้นฐาน5 ประการ ที่นักเจรจาต้องรู้2.กลยุทธ์การครองเกม หลัก 3 ประการ3.กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา” Session24.กลยุทธ์ในการเจรจาท...
ตถุประสงค์• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาทราบหลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถสร้างความได้เปรียบในการโน้...
หัวข้อการฝึกอบรมคุณสมบัติของนักเจรจาต่อรองที่ดีการตรวจสอบตนเองเพื่อการเป็นนักเจรจาต่อรองที่ประสบผลสำเร็จการเจรจาต่อรองแบบ Double Winกระบวนการและกลย...
ยุทธวิธีการเจรจาต่อรองในการขายขั้นสูง- กับดักของการเจรจาต่อรอง- Workshop รูปแบบการขายแบบจูงใจ- อะไรคือการเจรจาต่อรองแบบไม่ใช้คำพูด- Workshop การจับ...
1. กระบวนการเจรจาต่อรอง 7 ขั้นตอน (R-E-S-P-E-C-T)การเตรียมพร้อม รู้เขา รู้เรา Readyการสำรวจความต้องการของคู่เจรจา Exploreการส่งสัญญาณและอ่านปฏิกิริ...
หัวข้อการฝึกอบรม•การ Reengineering องค์กรขายในอนาคต• การวางตนของผู้บริหารการขายและบทบาทในการบริหารคน• การคัดเลือกคนเก่งและดีเข้าร่วมงานกับบริษัท• ก...
หัวข้อการฝึกอบรมวันแรกกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ : ผู้นำ 2012 (WORKSHOP)แนวคิดสำหรับหัวหน้างานและการบริหารงานในยุค 2012ความหมายของ “ผู้นำ” และ “ภาวะผู้นำ...
1. สามารถสร้างอำนาจต่อรองและความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง2. สามารถรับมือกับเล่ห์เหลี่ยมรูปแบบต่างๆของนักเจรจาได้3. รู้หลักการเจรจาอย่างมีจริยธรรมแล...
Part 1 : Negotiation Basics-ความหมายและความสำคัญของการเจรจาต่อรอง-รูปแบบของการเจรจาต่อรอง4 ประเภท-ต้นทุนและประโยชน์ของการเจรจาต่อรองPart 2 : Qualif...
• 24 วิธีการสร้างอิทธิพลแห่งการจูงใจคู่เจรจาของท่าน• ยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ แบบ Triple Win• หลักการเจรจาต่อรองแบบ Slicing the pie• กลยุท...
1. การจัดเตรียมตัวเราก่อนการเจรจา- จัดทำเมตริกในการเจรจา เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองWin to loseLose to winLose-loseหรือ Win-win- ทำแบบทด...
1. การจัดเตรียมตัวเราก่อนการเจรจา      - จัดทำเมตริกในการเจรจา เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง             Win to lose   Lose to win        ...
การสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองการวางแผน และออกแบบกลยุทธ์ การเจรจาต่อรองธุรกิจอำนาจการเจรจาต่อรองและการสร้างอำนาจการเจรจาต่อรองเลห์เหลี่ยม กล...
หลักสูตรการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพนี้ จะช่วยเสริมทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองใน รูปแบบต่างๆ รวมทั้งแนะแนววิธีการคิดที่เป็นผลดีต่อการเจรจาให้เกิดขึ้นอย่างเอื้อประโยชน์ต่อ ทุกฝ่าย เพื่อการประสานงานอย่างราบรื่นทั้งองค์กร
ทุกการเจรจา ย่อมเกิดจากเป้าหมายของตนเองเสมอ ต้อนรับวาเลนไทน์ เหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมียุทธวิธีในการเจรจาต่อรองที่แยบยลใช้ได้ผลในการเจรจาต่อรองภาคปฏิบัติ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงมือฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะติดตัวในการเจรจาต่อรอง จนสามารถนำไปใช้ได้จริง
การปิดการขายด้วยการเจรจาต่อรองเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าชนะในการต่อรองในขณะที่ผู้เจรจาก็ได้ในสิ่งที่วางแผนไว้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมียุทธวิธีในการเจรจาต่อรองที่แยบยลใช้ได้ผลในการเจรจาต่อรองภาคปฏิบัติ
การเจรจาต่อรองเป็นพื้นฐาน หรือตัวช่วยที่สำคัญที่ทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ หลักสูตร“ Negotiation Strategies For Win Win” เป็นหลักสูตรที่รวบรวม เทคนิคการเจรจาต่อรองที่สำคัญ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถสร้างความเป็นต่อในการดำเนินธุรกิจให้
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ