สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Negotiation จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

99 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมียุทธวิธีในการเจรจาต่อรองที่แยบยลใช้ได้ผลในการเจรจาต่อรองภาคปฏิบัติ • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงมือฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะติดตัวในการเจรจาต่อรอง จนสามารถนำไปใช้ได้จริง
กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า...ชนะในสถานการณ์   “2 ต” โต้แย้ง – ต่อรอง
3800บาท
เข้าใจ ความแตกต่างระหว่างสถานการณ์..... การโต้แย้ง และ การต่อรอง ของลูกค้า พัฒนา ทัศนคติที่ถูกต้อง และเทคนิควิธีในการปฏิบัติที่จะชนะใจลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ได้ เพิ่มเติม ทักษะ ด้วยการฝึกฝน ในแต่ละขั้นตอนและวิธีการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะหน้า
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation Skills)
4000บาท
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ เป็นการอบรมในหลักสูตร Negotiation Skill ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านทักษะการเจรจาต่อรอง แบบ Win : Win ในการอบรมท่านจะได้รับความรู้ (Knowledge) ในกระบวนการเจรจาต่อรอง หลักการเจรจาที่ถูกต้อง
เทคนิคการเจรจาต่อรอง และ การโน้มน้าวใจ สำหรับงานขายขั้นสูง
3800บาท
1 เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการเจรจาต่อรองให้กับผู้อบรมนำไปประยุกต์ใช้กับงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ 2 เพื่อพัฒนาเทคนิคในการโน้มน้าวใจ 3 เพื่อพัฒนาเทคนิคด้านการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าให้ได้ยอด…โดยไม่ต้องลดราคา!!
4600บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 3,600 บาท เท่านั้น..
อบรม กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรอง(Negotiation Strategy and Technique)
ไม่ระบุราคา
หัวข้อการอบรม 1. การจัดเตรียมตัวเราก่อนการเจรจา- จัดทำเมตริกในการเจรจา เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองWin to loseLose to winLose-loseหรือ W...
การบริหารงาน การดำเนินธุรกิจทุกชนิดต้องมีการติดต่อสื่อสาร และมักจะหนีไม่พ้นการเจรจาต่อรอง เมื่อผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมโครงการ หรือผู้ร่วมทำธุรกิจ มีความ...
1.กฎการเจรจาต่อรองความจริงพื้นฐาน5 ประการ ที่นักเจรจาต้องรู้2.กลยุทธ์การครองเกม หลัก 3 ประการ3.กิจกรรม “รู้เขา รู้เรา” Session24.กลยุทธ์ในการเจรจาท...
ตถุประสงค์• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาทราบหลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถสร้างความได้เปรียบในการโน้...
หัวข้อการฝึกอบรมคุณสมบัติของนักเจรจาต่อรองที่ดีการตรวจสอบตนเองเพื่อการเป็นนักเจรจาต่อรองที่ประสบผลสำเร็จการเจรจาต่อรองแบบ Double Winกระบวนการและกลย...
ยุทธวิธีการเจรจาต่อรองในการขายขั้นสูง- กับดักของการเจรจาต่อรอง- Workshop รูปแบบการขายแบบจูงใจ- อะไรคือการเจรจาต่อรองแบบไม่ใช้คำพูด- Workshop การจับ...
1. กระบวนการเจรจาต่อรอง 7 ขั้นตอน (R-E-S-P-E-C-T)การเตรียมพร้อม รู้เขา รู้เรา Readyการสำรวจความต้องการของคู่เจรจา Exploreการส่งสัญญาณและอ่านปฏิกิริ...
หัวข้อการฝึกอบรม•การ Reengineering องค์กรขายในอนาคต• การวางตนของผู้บริหารการขายและบทบาทในการบริหารคน• การคัดเลือกคนเก่งและดีเข้าร่วมงานกับบริษัท• ก...
หัวข้อการฝึกอบรมวันแรกกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ : ผู้นำ 2012 (WORKSHOP)แนวคิดสำหรับหัวหน้างานและการบริหารงานในยุค 2012ความหมายของ “ผู้นำ” และ “ภาวะผู้นำ...
1. สามารถสร้างอำนาจต่อรองและความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง2. สามารถรับมือกับเล่ห์เหลี่ยมรูปแบบต่างๆของนักเจรจาได้3. รู้หลักการเจรจาอย่างมีจริยธรรมแล...
Part 1 : Negotiation Basics-ความหมายและความสำคัญของการเจรจาต่อรอง-รูปแบบของการเจรจาต่อรอง4 ประเภท-ต้นทุนและประโยชน์ของการเจรจาต่อรองPart 2 : Qualif...
• 24 วิธีการสร้างอิทธิพลแห่งการจูงใจคู่เจรจาของท่าน• ยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ แบบ Triple Win• หลักการเจรจาต่อรองแบบ Slicing the pie• กลยุท...
1. การจัดเตรียมตัวเราก่อนการเจรจา- จัดทำเมตริกในการเจรจา เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองWin to loseLose to winLose-loseหรือ Win-win- ทำแบบทด...
1. การจัดเตรียมตัวเราก่อนการเจรจา      - จัดทำเมตริกในการเจรจา เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง             Win to lose   Lose to win        ...
การสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองการวางแผน และออกแบบกลยุทธ์ การเจรจาต่อรองธุรกิจอำนาจการเจรจาต่อรองและการสร้างอำนาจการเจรจาต่อรองเลห์เหลี่ยม กล...
หลักสูตรการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพนี้ จะช่วยเสริมทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองใน รูปแบบต่างๆ รวมทั้งแนะแนววิธีการคิดที่เป็นผลดีต่อการเจรจาให้เกิดขึ้นอย่างเอื้อประโยชน์ต่อ ทุกฝ่าย เพื่อการประสานงานอย่างราบรื่นทั้งองค์กร
ทุกการเจรจา ย่อมเกิดจากเป้าหมายของตนเองเสมอ ต้อนรับวาเลนไทน์ เหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมียุทธวิธีในการเจรจาต่อรองที่แยบยลใช้ได้ผลในการเจรจาต่อรองภาคปฏิบัติ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงมือฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะติดตัวในการเจรจาต่อรอง จนสามารถนำไปใช้ได้จริง
การปิดการขายด้วยการเจรจาต่อรองเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าชนะในการต่อรองในขณะที่ผู้เจรจาก็ได้ในสิ่งที่วางแผนไว้