เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Online จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

404 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
Teachme Biz Asia ยินดีนำเสนอ "Live Workshop" ไลฟ์สดที่จะอธิบายขั้นตอนการใช้งาน Teachme Biz อย่างละเอียด พร้อมตอบทุกข้อสงสัยของการนำไปใช้งาน
เปิดร้านค้าสู้วิกฤต COVID – 19
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมอหนี้บสย. เปิดหลักสูตรการทำการตลาดออนไลน์ “ เปิดร้านค้าสู้วิกฤต COVID – 19 พาธุรกิจจาก Offline - สู่ Online ” โดย คุณเจนจิรา ศรีดี (โค้ชนิ้ม) - ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing
สัมมนาออนไลน์ : ทักษะการให้บริการเชิงรุก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
1500บาท
ด่วน !!! อบรม ออนไลน์ (สอนสดผ่าน Line หรือ Skype) เพื่อศักยภาพผู้ให้บริการจากบุคลิกภาพภายนอก (การแสดงออกทางภาษากาย สีหน้า) และบุคลิกภาพภายใน (ลักษณะนิสัยใจคอ,ทัศนคติ, ความคิดที่เน้นการบริการเชิงรุก)
สัมมนาออนไลน์ : การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
1500บาท
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ถึง สาเหตุ และความต้องการแท้จริงของลูกค้า ที่ร้องเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
สัมมนา online live สดนายหน้าอสังหาฯ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีรายได้อย่างรวดเร็ว เป็นช่องทางอาชีพให้กับผู้ที่มองหาอาชีพเสริม
หลักสูตรตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Online) Professional Real Estate Broker.
2500บาท
หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ จัดโดยบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
สัมมนาออนไลน์ : ขายได้ ขายเป็น ขายตรงใจ
1500บาท
เข้าใจถึงวิธีการขายและสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างวิธีการนำเสนอขาย สามารถที่จะขจัดข้อข้องใจและเจรจาโน้มน้าวใจได้อย่างมืออาชีพ
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

สัมมนาออนไลน์ : การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Transparent cost reduction in working place)
1500บาท
ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง สามารถนำหลักการขจัด 3 MU ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนาออนไลน์ : เทคนิคการลดใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน ลดความสูญเปล่าในการทำงาน (Total cost reduction Awareness)
1500บาท
เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
สัมมนาออนไลน์ : พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารสู่การเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ
1700บาท
ปูพื้นฐานการเป็นพิธีกรด้วยทฤษฎีการสื่อสารและทฤษฎีบุคลิกภาพ เทคนิคการสื่อสารของพิธีกร ตั้งแต่เริ่มงานจนจบงาน
สัมมนาออนไลน์ : การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team  Leaders)
1500บาท
เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน ให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ
สัมมนาออนไลน์ : การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหารงานสำหรับผู้นำ (Development and management skills for Leader)
2500บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การจัดการบุคลากรและโครงสร้างองค์กรได้ มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม ทำให้ทีมสำเร็จงานที่ได้รับมอบหมาย
สัมมนาออนไลน์ : การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0
2500บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
สัมมนาออนไลน์ : การโค้ชผู้นำเพื่อบริหารองค์กร
2500บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความหมายของการ Coaching เรียนรู้กระบวนการโค้ช และการพัฒนาองค์กรตามแนวทางของการโค้ชที่ดี
สัมมนาออนไลน์ : การคิดเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC THINKING)
2500บาท
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการคิดประเภทต่างๆ เสริมสร้างการนำเครื่องมือและเทคนิคของแต่ละเครื่องมือมาใช้งานในกิจกรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน
อบรมหลักสูตร ครบเครื่องเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ HR ควรรู้
ไม่ระบุราคา
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551-   หน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้าง และลูกจ้าง-...
เนื้อหาการสัมนา• เข้าใจการทำงานของระบบ Shopping Online กันก่อน• โอกาสทางธุรกิจของการขายสินค้าออนไลน์ยังมีอีกเพียบ• สร้างจุดเด่นให้สินค้าและร้านของค...
หัวข้อการสัมมนา-HR Scorecard และ Human Capital-แนวคิดและหลักการของ HR Scorecard-การเขียน HR Strategy Map-กระบวนการและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุ...
ขอเชิญผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\"เริ่มต้นวางแผนธุรกิจที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง\" สัมมนาวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ...
ขอเชิญผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี ในหัวข้อ“ Online Marketing” สัมมนาวันที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30-16.00 น.อบรมที่ ...
เสวนาวิชาการฟรี เรื่อง เทคนิคการสอนวิชาบัญชี ด้วยสื่อ Digital Online
“คุณลักษณะเสื้อผ้า CoolMode และขั้นตอนการขอรับเครื่องหมาย”“CoolMode : โอกาสทางการตลาดของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยจริงหรือ?”“ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูม...
SPC: Surat Photo Club เปิดอบรมถ่ายภาพให้กับผู้สนใจ ฟรี เนื้อหาครอบคลุมการใช้กล้องและถ่ายภาพเบื้องต้น
หลักสูตรอบรมบัญชี เก็บชั่วโมง CPD ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (E-Learning)รหัสอนุมัติหัวข้ออบรม/หลักสูตรวิทยากรการนับชั่วโมง CPDรวมราคาผู้ทำบัญชีผู้สอบบัญ...