registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Personality จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

46 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
พบสีออร่าฉพาะตัวคุณ 16 ฤดูสี วิธีการสร้าง First Impression ผ่านการแต่งกาย มหัศจรรย์ของศาสตร์ภาพลักษณ์ที่จะทำให้คุณเข้าใจตัวเอง คนรอบข้างและตกหลุมรักตัวเอง
บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า-ผู้ติดต่อ
3500บาท
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่สูงขึ้น บุคลิกภาพที่ดี คือภาพลักษณ์ของตัวคุณที่จะฉายออกไป และมีผลต่อการเสริม
การพัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพ
4800บาท
หลักสูตรอบรมนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนจุดแข็งและจุดอ่อนในการสื่อสารและบุคลิกภาพของตนเอง และได้เรียนรู้การพัฒนาการวางตัวให้มีความมั่นใจและเหมาะสม เมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือคู่ค้าเพื่อสร้างความประทับใจแรกพบ เกิดความได้เปรียบในการติดต่อ
การพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด Professional Conversation Skills
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น เพื่อให้มีความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตนเองในการพูดต่อหน้าชุมชน
หลักสูตร : การพัฒนาบุคลิกภาพให้โดนใจสำหรับพนักงานขาย Personality Development for Sales
3900บาท
เนื่องจากลูกค้าในปัจจุบันมักตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้วยความรอบคอบมาก ทั้งมีการศึกษาข้อมูลของสินค้ามาก่อนเพื่อเปรียบเทียบ และมีความต้องการปลีกย่อยอื่นๆ เพิ่มขึ้นแตกต่างไปจากเดิม ทำให้การแข่งขันในทุกวันนี้ ทุกท่านคงไม่ปฏิเสธว่า…การขาย มีความยากลำบากมากข
บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี
3500บาท
บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี เป็นปราการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ สร้างความน่าเชื่อถือ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและองค์กร หลักสูตรพิเศษ 1 วัน คัดสรรเนื้อหาที่เน้นๆและเรื่องที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเฉพ
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร พลังบุคลิกภาพภายใน (Personality Enrichment Power )
ไม่ระบุราคา
การปรับทัศนคติ และพร้อมเปิดมุมมองใหม่ให้กับตัวเองเรียนรู้ถึง \"แรงขับ\" แบบต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเรา และต่อการทำงานกระตุ้นการใช้ศักยภาพภายใน ที...
วัตถุประสงค์• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีแนวทางการสร้างความประทับใจต่อผู้อื่น• เพื่อให้...
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 1.            ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น 2.            ได้เข้าใจถึงการเป็นพิธีกรมากขึ้น 3.            ได้ทราบถึงทักษะและเทคน...
ส่วนที่ 1: นานาทัศนะเกี่ยวกับบุคลิกภาพความเหมือนที่แตกต่างความแตกต่างที่เหมือนบุคลิกภาพนั้นสำคัญอย่างไรส่วนที่ 2: ธาตุแท้ของบุคลิกภาพธาตุแท้และธาตุ...
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู๋ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่สูงขึ้น บุคลิกภาพที่ดี คือภาพลักษณ์ของตัวคุณที่จะฉายออกไป และมีผลต่อการเสริม
บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ต้องไม่พลาดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมภาพลักษณ์องค์กร
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่บริการบริการที่เป็นเลิศ (Personality Development for Services Excellence) ในการการเสริมสร้างการแต่งกาย มาดและท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างามในการบริการลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการติดต
บุคลิกภาพที่ดีเป็นส่วนส่งเสริมให้องค์กรสมัยใหม่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในสภาพสังคมที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน บุคลิกภาพจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของบุคลากรที่จะต้องเกี่ยวข้องในการทำงาน นอกจากนี้ การพบปะเมื่อแรกเห็นจะเก
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และหลักในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนทั้งภายนอกและภายใน เสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้เข้าอบรมให้มีมาดนักธุรกิจ
บุคลิกภาพดี 24 ชั่วโมง ภาพลักษณ์ที่ดีเหมาะสมและสอดคล้องกับภาพลักษณ์และเป้าหมายขององค์กร
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวอย่างมั่นใจ มีหลักการและแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสมของตนเองในการก้าวสู่ความสำเร็จ
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยพื้นฐานที่ว่า งานบริการนั้นอยู่ในทุกสายอาชีพ เช่น หมอ พยาบาล ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานห้าง ต่างก็ต้องให้การบริการเพื่อสร้างความสะดวกสบายและที่สำคัญสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้ารับบริการ โดยเฉพาะปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีสูงมากขึ้น
The Drama Academy by ครูเงาะ เปิด 3 คอร์ส คุณภาพ ในเดือนพฤศจิกายน 2558
ครั้งแรกในโลก กับการผสาน 2 องค์ความรู้ โดยสุดยอดกูรูด้านบุคลิกภาพภายใน และบุคลิกภาพภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพและภาพลักษณ์คนไทยสู่ AEC หลักสูตรสร้างความเป็นมืออาชีพ ทั้งระบบคิด การสื่อสาร บุคลิกภาพและมุมมองต่อสถานการณ์ต่างๆ
คอร์ส Personality Training โดยครูเงาะ จะสร้างความมั่นใจจากภายใน PERSONALITY TRAINING รู้หรือไม่ว่า ? งานวิจัยบอกว่าคนเราตัดสินกันที่คำพูดแค่7 % ในขณะที่ตัดสินจากน้ำเสียง 38% และกายภาพ บุคลิกภาพถึง55 %
วงการธุรกิจหรือ อุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันให้ความสนใจกับบุคลากรในองค์กรอย่างมาก เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งของความสำเร็จหรือ ล้มเหลวขององค์กร บุคลากรในองค์กรที่จะถือได้ว่ามีคุณภาพ นอกจากจะต้องมีทักษะประสบการณ์และความรู้ความสามารถ ในการทำงาน ตามภาระ
“จงอย่าตัดสินคนแค่เพียงภายนอก” แต่ยอมรับเถอะครับว่าในโลกของความเป็นจริงนั้น คนเรานั้นมักจะถูกตัดสินใจจากภายนอกก่อนในแวบแรกที่เห็น หรือแม้แต่ในการสื่อสารระหว่างบุคคล หลายครั้งที่เรามักเชื่อในสิ่งที่เราเห็นมากกว่าสิ่งที่เราได้ยิน รูปลักษณ์ภายนอกสร้างความน่า
Professional Selling Skills to DISC Personality Types เรียนรู้การจำแนกบุคลิกและพฤติกรรมของลูกค้าตามสูตร ของ DISC Personality Types
เพื่อให้ทีมขายได้เรียนรู้การสร้าง Smart Personality ให้กับตนเอง รวมทั้งจะได้รับความรู้ หรือ “ศาสตร์” ของการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการวางแผนก่อนการนำเสนอ
สร้างความเชื่อมั่นในการแสดงออก การติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการเข้าสังคมทั้งต่อบุคคล ทีมงานและสาธารณชนอย่างเป็นมืออาชีพ
แนวคิด DISC เข้าใจคน พัฒนาตน พัฒนาทีม รู้จักรูปแบบของกลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างกัน – DISC Model
ผู้มีบุคลิกภาพที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง เป็นการเน้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งในการอบรมท่านจะได้รับความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ได้รับความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
ผู้เข้าอบรมจะมีสิ่งที่ดีขึ้นในด้าน บุคลิกภาพโดยรวม การพูดต่อหน้าสาธรณชน การโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นให้เชื่อถือคล้อยตาม การสื่อสารที่ดี การทำให้ผู้อื่นรักและศรัทธา ทักษะผู้นำ และการนำเสนออย่างมืออาชีพ