แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Presentation | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Presentation จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

206 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ส.ค. 61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
เทคนิคการนำเสนอเชิงธุรกิจ Presentation Techniques for Business
4000บาท
การนำเสนอเป็นทักษะที่สำคัญของคนทำงาน แต่มีพนักงานจำนวนมากขาดทักษะในการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความกลัว ความไม่รุ้แนวทางกานนำเสนอ ความไม่มีทักษะและความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น หลักสูตรนี้จะมอบแนวทางและเทคนิควิธีการที่สามารถทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิธีก
ศาสตร์และศิลปะ...สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
3900บาท
"การนำเสนอ" ที่มีประสิทธิผล เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่ผู้นำเสนอจำเป็นต้องเข้าใจถึง หลักการ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำเสนองานดูเป็นธรรมชาติ และความเป็นมืออาชีพ
Effective Presentation Design
4500บาท
การออกแบบสไลด์ที่ถูกหลักมีองค์ประกอบหลายอย่างที่คุณควรจะต้องรู้ เช่น แนวคิดการสร้างสไลด์ ความรู้เรื่องทฤษฏีของสี ความเข้าใจเรื่องฟอนต์ การจัดองค์ประกอบของภาพ การใช้งานไอคอน การจัดรูปแบบของกราฟ การใช้งาน Animation ฯลฯ
PowerPoint Advanced for Effective Presentation
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
6800บาท
สำหรับ บุคลากรทุกท่านที่ต้องนำเสนองาน ,ความคืบหน้าในงาน-ผลงาน,โครงการต่าง ๆ ตลอดจน นำเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางวิธีการทำงานหรือจัดการปัญหา ให้กับผู้บริหาร , ลูกค้า , คณะกรรมการ หรือผู้ร่วมงานท่าน
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

Smart English Presentation Skills การพัฒนาทักษะ “การเขียนเพื่อนำเสนอ(ภาษาอังกฤษ) อย่างมีประสิทธิผล
3800บาท
หมายถึงการเขียนเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าว รายงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบโดยเกี่ยวข้องกับทักษะในการสื่อสาร บทบาทที่สำคัญมากในการสื่อสารทางธุรกิจนั้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร(Information) เพื่อแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เพื่อการชักชวนโน้มน้า
ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
3900บาท
ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการนำเสนอ ได้เรียนรู้ถึงสุดยอดเทคนิคในการสร้างข้อมูลและนำเสนอผลงาน
รุ่นที่ 6 สร้างสรรค์ Infographic เพื่อการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ด้วย PowerPoint 2016 Advance
6420บาท
ครบเครื่องเทคนิคการสร้าง Infographics สำหรับงาน Presentation อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิค และ Workshop ต่างๆ พร้อมนำไปใช้งานได้จริง
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ปี 2553
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ปี 2553  เน้นอาหาร-เครื่องดื่ม-เกษตรแปรรูป-สมุนไพร-เครื่องสำอางและธุรกิจต่อเนื่อง เช่น บรรจุภัณฑ์-สปา-ความง...
    1) OpenOffice Org Impress programเนื้อหา   Introducing ImpressCreating a new presentationSlide Master + StyleModifying the slide showRunning th...
Course DescriptionIn this course, you will learn to enhance presentations with feature that will transform basic presentations into those with a po...
 การเตรียมตัวก่อนการเสนอขาย - เทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขาย - แนวการพูดเสนอขาย แบบบวก และแบบลบ - การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ การเจรจา...
อบรม Technical Presentation Workshop กับ IEEE สถาบันชั้นนำ ด้านมาตรฐานวิศวกรรมและเทคนิคฯ (18-19 Sep)
“การมียอดขายที่เหนือคู่แข่งขัน อาจต้องเริ่มที่การวิเคราะห์การขายที่ดีก่อน” มาเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์การขาย ผ่านมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขา...
วัตถุประสงค์• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจหลักการต่างๆ ในการนำเสนอ• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถใช้เทคนิคต่างๆ ในการสร้างความมั...
โครงสร้างของงานนำเสนอ และการเข้าใจผู้ฟังการสร้างนำเสนอเนื้อหานำเสนอการออกแบบงานนำเสนอทักษะการนำเสนองาน และการพูดที่น่าฟังเทคนิคการเตรียมพร้อมก่อนกา...
การสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe  Indesignการทำงานกับเอกสารขั้นสูง( Advanced Features)การทำงานกับฟิลด์ของ Microsoft Wordกำหนดตัวเลือกการทำงานของ ...
วันที่ 1โมดุลที่ 1            จุดเริ่มต้นของการเป็นผู้นำเสนอและถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ (Getting Started of An Effective Presenter/Trainer/Facilitat...
การสร้างงาน Presentation และการจัดการกับหน้า Slideการใส่ Transition การเคลื่อนไหวการกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุ ต่างๆการวาดภาพกราฟิกการตกแต่งสไลด...
1.แนวความคิดพื้นฐานในการนำเสนอ2.หลักการขายความคิดเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ3. วิธีการนำเสนอต่อตัว / ต่อกลุ่ม / ต่อที่ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ...
การสื่อสารของมนุษย์ความแตกต่างบนความเหมือนของการคุย การพูด การเจรจาและการนำเสนอการนำเสนอและองค์ประกอบ (Presentation & Elements)                ...
- หลักในการเตรียมตัว และก่อนการเตรียมตัวในการ Presentation- วิธีการสื่อสารผ่าน Body gesture ที่ถูกต้อง-  Tip, Technics  ต่างๆ ในการที่จะทำให้การ นำ...
หลักการอันหลากหลายในการ Presentation ภายใต้การนำเสนออันหลากหลาย และใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็น Rapport , Body gesture , Mind mapping , Mindset ...etc...
- วิเคราะห์และประเมินศักยภาพการนำเสนอของตนเอง- สร้างความมั่นใจด้วยทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ- หลักการควบคุมความประหม่าและความตื่นเต้นเมื่อนำเ...
เนื้อหาการใช้ภาษาอังกฤษ- สื่อสารแนวคิดของคุณในการนำเสนอได้อย่างราบรื่น- เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้เฉพาะกลุ่ม เช่น งานโฆษณา,การแพทย์,การผลิต...ฯลฯ- สื่อส...
สร้าง Presentation เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการแบบ Multimedia แบบมืออาชีพสร้าง Presentation เพื่อใช้สื่อสารระหว่างภายในองค์กรหรือนอกองค์กร เช่น การแ...