registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ SMEs จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

416 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับหน้าปิดการขาย และเครื่องมือ FacebookShop ที่จะช่วยให้คุณสามารถนำแนวทางไปใช้ในการสร้างธุรกิจขายของออนไลน์ของคุณให้เติบโตอย่างเป็นระบบ
การบริหารงานขนส่งสำหรับองค์กรรุ่นใหม่  รุ่น 3  “Transport Management for SMEs”
6500บาท
เคยเจอปัญหานี้ไหม การบริหารแบบตั้งเดิมมานานแล้วไม่รู้ว่าจะบริหารอย่างไรให้ขนส่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ,มารับช่วงธุรกิจจากรุ่นพ่อไม่รู้จะบริหารยังไง ,ไม่รู้ต้นทุนขนส่งของตัวเอง,ควบคุมพนักงานขับรถไม่ได้ ,น้ำมันหาย ,มีระบบ GPS แต่ไม่เคยนำข้อมูลมาวิเคราะห์
สัมมนาฟรี กับ อนาคต SMEs ไทย สู้ภัยวิกฤตเศรษฐกิจ ด่วนรับจำนวนจำกัด
ไม่มีค่าใช้จ่าย
 ด่วน!!  สัมมนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดสสว. ขอเชิญร่วมงานสัมมนา (ครั้งที่ 1/ 2552) ในหัวข้อเรื่อง “อนาคต SMEs ไทย สู้ภัยวิกฤตเศรษฐกิจ”ใน...
   ขอเรียนเชิญท่าน พบกับสุดยอดหลักสูตรอบรมด้านการเงินสาหรับ SMEs โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติหลักสูตร                      ...
 โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย  ICT เชิญอบรมฟรี หลักการและเหตุผลจากนโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแล...
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ SMEs ภาคบริการ (สำหรับธุรกิจโรงแรม และเซอร์วิสอพาทเม้นท์ฯ)ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมต้องเผชิญกับปัญหาด้านต้นทุนการดำเนินการที่...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

อบรมฟรี ฟรี ดี ดี มาแล้วคะ“อบรมเทคนิคการขายและการบริหารการขาย สำหรับ SMEs\"ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25 – 26 เมษายน 2552คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลั...
การวางแผนระบบขนส่ง (Transportation Planning)การจัดการระบบขนส่งสินค้า (Fleet Logistics)และการจำลองระบบบริการโซ่อุปทาน (Supply Chain Modeling)
ขอเชิญสัมมนาเรื่อง“SMEs ที่อยู่รอดได้ในทศวรรษของ REACH”วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารเคมีปฏิบัติกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระท...
ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรีเรื่อง “จับตา จีนจัดทัพ SMEs จีน พลิกวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยเป็นโอกาส” วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30 - 12.00 น.ณ ห้อง...
NEC ร่วมกับ เครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี เรื่อง\" DIE HARD SMEs วิธีอยู่รอดบนภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤต \"วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 เวลา 1...
หลักการและเหตุผลกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจต่อเนื่อง มีความเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่มูลค่าที่สำคัญของประเทศ  เริ่มจากอุตสาหกรรมต้นน้ำ ตั้งแต่การ...
โรงพยาบาลปิยะเวท จัดสัมมนาฟรีเรื่องฉีดซีเมนต์ วิวัฒนาการในการรักษาโรคกระดูกพรุน 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องรสสุคนธ์ ชั้น 16 โรงพยาบาล...
ธนาคารกสิกรไทยจัดทำหนังสือ“คู่มือธุรกิจ SMEs ตอนก่อร่างสร้างธุรกิจ” สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง โดยรวบรวมแง่มุมที่เป็นประโยชน์ในการเริ่...
เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา ฟรีโปรแกรม Business Plus Account & ERP วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 - 16.30 น.ณ ห้องเจ้าสามพระยา ชั้น 4 โรงแรม...