สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Sage 300 ERP จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

25 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
สาธิตการใช้งานระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac) และระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac) สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะนำซอฟท์แวร์ Sage 300 ERP สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
Demonstration ระบบ Sage 300 ERP หรือ Sage ERP Accpac ในหัวข้อ Sage 300 ERP ช่วยลดการทำงานของท่านได้อย่างไร ?
Demonstration ระบบ Sage 300 ERP หรือ Sage ERP Accpac ในหัวข้อ “Sage 300 ERP โซลูชั่นเดียวที่นำเสนอมุมมองทางธุรกิจแบบ 360 องศา”
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เพื่อเป็นการแนะนำซอฟท์แวร์ Sage 300 ERP สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ด้วย บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด ตัวแทนจำหน่าย และ ผู้ให้บริการ Sage 300 ERP ระดับ Premier ของประเทศไทย ได้จัดงานอบรมขึ้น ในหัวข้อ “อบรมการใช้งาน Sage 300 ERP ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ อาคา
เพื่อเป็นการแนะนำระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac) ให้กับผู้ที่สนใจ และบริษัทที่กำลังหาผู้ให้บริการ Sage 300 ERP
ด้วย บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด ตัวแทนจำหน่ายระดับ Premier ของประเทศไทย และ ผู้ให้บริการระบบ Sage 300 ERP ได้จัดงาน สัมมนาขึ้นในหัวข้อ “กลยุทธ์การวางระบบบัญชีบริหาร-การเงิน ต้นทุนการผลิต ด้วย Sage 300 ERP” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.
วัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้คือเพื่อเป็นการแนะนำ และสาธิตการใช้งานระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac) ให้บริษัทที่กำลังมองหาผู้ให้บริการระบบ Sage 300 ERP บริษัทที่ต้องการเปลี่ยนจากระบบบัญชี / ERP ปัจจุบัน มาใช้ระบบ Sage 300 ERP กับทางเรา หรือบริษ
เพื่อเป็นการแนะนำ และสาธิตการใช้งานระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac) ให้กับบริษัทต่างๆที่สนใจ
บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมนเน้จเม้นท์ เซอร์วิส ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานเปิดตัว Product Sage 300c
แนะนำ และสาธิตการใช้งานระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac) ให้บริษัทที่กำลังมองหาผู้ให้บริการระบบ ERP
เพื่อเป้นการแนะนำ และสาธิตการใช้งานระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac)
เพื่อเป้นการแนะนำ และสาธิตการใช้งานระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac)
เพื่อเป็นการแนะนำ และสาธิตการใช้งานระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac) ให้กับผู้ที่สนใจ
ิเพื่อเป็นการแนะนำ และสาธิตการใช้งานระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac) ให้บริษัทที่กำลังมองหาผู้ให้บริการระบบ ERP
ิเพื่อเป็นการแนะนำ และสาธิตการใช้งานระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac) ให้บริษัทที่กำลังมองหาผู้ให้บริการระบบ ERP
ิเพื่อเป็นการแนะนำ และสาธิตการใช้งานระบบ Sage 300 ERP (Sage ERP Accpac) ให้บริษัทที่กำลังมองหาผู้ให้บริการระบบ ERP