registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ The NEXT จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

8 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ  การพัฒนาภาวะผู้นำของนักบริหารงานบุคคลก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการ นำองค์การสู่ความสำเ...
หลักสูตรสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ หมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความผิดพลาด ของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นก่อน ซึ่งเป็นความรู้อันทรงคุณค่าหาไม่ได้จากสถาบันอื่น หรือตำราทั่วๆไป
เป็นหลักสูตรที่ทำให้ท่านเข้าใจหัวใจของหลักการอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งช่วยให้เห็นเป้าหมายและความสำเร็จของท่านอย่างชัดเจน
เป็นสัมมนาเดียวที่จะได้ให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจค้าปลีกและโลกดิจิตอล รวมถึงจะได้เห็นถึงช่องทางการขายใหม่ๆ ทั้ง Modern trade,General trade, Lifestyle & food serve, Digital Channel
เดินหน้าสู่อนาคต พร้อมโอกาสทางธุรกิจที่ไม่สิ้นสุด หลักสูตรธุรกิจระยะสั้น สำหรับเจ้าของธุรกิจ ทายาท ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลก่อนลงมือทำจริง
หลักสูตร The NEXT Real หลักสูตรเดียวที่ตอบโจทย์ สำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวจริง หลักสูตรที่รวมสุดยอดนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้าของประเทศไว้มากที่สุด เรียนรู้วิธีคิดของผู้ประสบความสำเร็จจากกูรูมืออาชีพเช่น คุณอนันต์ อัศวโภคิน, คุณเศรษฐา ทวีสิน
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เตรียมพร้อมการก้าวเข้ามาเป็นตัวจริงในวงการธุรกิจ จากการเรียนรู้ Case Study จากของจริงกับผู้รู้จริง
ตอน The Next Fourward ก้าวสู่ผู้นำเทรนด์ธุรกิจ หลากมุมคิด พิชิตร้อยล้าน