สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Trainer จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

220 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
1) เป้าหมายการเป็นวิทยากร – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี – วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ 2) การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด – 4 ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย – การเตรียมใจสู่การบรรยาย การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน
หลักสูตร
19,000บาท
หลักสูตรที่วิทยากรจะเผยทุกกลเม็ดเด็ดพลายจากประสบการณ์ตรง เพื่อให้คุณสามารถเป็นวิทยากรมืออาชีพได้
อบรมการใช้งานโปรแกรม SAP Business One
16050บาท
ERP SAP Business One Workshop อบรมการใช้งานโปรแกรม SAP Business One หลักสูตร 4 วันต่อเนื่อง
เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี-Train The Trainer Program
7000บาท
Train The Trainer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้สามารถ พูดได้ บรรยายดี โดยเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการพูดและการบรรยายแบบมืออาชีพ ท่านจะได้รับการฝึกปฎิบัติการบรรยายรายบุคคล
หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Professional Trainer)
7500บาท
ผู้เข้ารับการอบรมจะมีทักษะในการเป็นวิทยากร การเป็นผู้ถ่ายทอดมืออาชีพ และทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Smart Trainer)
4800บาท
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา ทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สร้างหลักสูตรการสอนที่ตัวเองถนัดได้อย่างมืออาชีพ และรู้จักจุดเด่นและจุดแข็งของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

สัมมนา ฟรี พยาบาลที่สนใจไปทำงาน USA ,Canada
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนา ฟรี พยาบาลที่สนใจไปทำงาน USA ,Canada โดยจะมีการติวสอบNCLEX/CRNE ไปเป็นพยาบาลที่USA/CANADA  เตรียมตัวท่านให้ พร้อมจากเมืองไทยเพื่อไปอยู่อาศัย...
เนื่องด้วยโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) เครือข่าย มจธ. ภายใต้  ศูนย์ บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย (TiTEC)  มหาวิทย...
โครงสร้างหลักสูตรมุ่งเน้นสำหรับพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อสาระดังต่อไปนี้- ขั้นตอนการทำ e-Marketing- ก...
- จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ จิตวิทยาการจูงใจและทำให้ผู้อื่นคล้อย ตาม- การวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อการบรรยาย การวางแผนการบรรยาย- วิธีการใช้สื่อและอุป...
คุณสามารถรับฟังสัมมนาถ่ายทอดสดที่บ้านได้ ไม่ต้องเดินทาง เพียงแค่คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ต่ออินเตอร์เน็ทได้ ก็สามารถรับฟังความรู้ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้...
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : 1. ความเสมอภาคของคนพิการ2. มาตรฐานกลางต่างๆ ของเทคโนโลยีที่ใช้ในอินเตอร์เน็ต ตามมาตรฐานของ W3C (Web Content Acces...
หลักสูตร Train the Trainer  “ บันไดทอง 10 ขั้น เส้นทางสู่..การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ”
หัวข้ออบรมวันแรกกิจกรรมวิทยากรสัมพันธ์ความหมายของวิทยากรสมัยใหม่แนวคิดใหม่สำหรับการเป็นวิทยากรในองค์การความสำคัญของวิทยากรในการพัฒนาองค์การบทบาทและ...
1. ความแตกต่างระหว่าง On The Job – Off The Job Training - Coaching2. การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของผู้เรียน (Learning 1-3)3. จิตวิทยาการเรียนรู้ข...
• แนวคิดและหลักการเกียวกับการเป็นวิทยากร• คุณสมบัติและหน้าทีจําเป็นของวิทยากร• ฝึกปฏิบัติการ (Workshop)• เทคนิคการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทีมสวนร่ว...
หลักสูตร POWER and CONFIDENCEThe Master Secret Trainer Program (Preview)หลักสูตร 2 วันเรียนรู้เคล็ดลับจักรวาล สู่การปรับใช้ เพื่อสร้างความสุขความสำ...
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสัมมนานี้• ลงทุนในตลาดหุ้นโดยใช้เงินหมื่นเพื่อสร้างเงินล้าน• การสร้างรายได้โดยที่คุณไม่ต้องลงแรงใดๆหรือที่เรียกว่า ‘Passi...
โอกาสดีสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพ บรรยายโดยวิทยากรชั้นนำของประเทศมากประสบการณ์ในการสร้างเทรนเนอร์ของเมืองไทย
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ IoT ผ่านมุมมองของ NETPIE ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เรียนรู้ทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ (แจก DIY IoT Kit) โดยทีมวิทยากรผู้พัฒนา NETPIE จาก NECTEC
เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งความรู้ และหลักคิดในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะวิทยากรได้อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรก็คือ การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเข้าใจขั้นตอนการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคในองค์กร
จะเป็น Trainer ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เทคนิคมือโปรช่วยคุณได้ “ผู้ฟังจะเข้าใจและเชื่อคุณ แค่เพียงการนำเสนอให้ได้อย่างมือโปร” ติดต่อ HRDZENTER
การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา "คน" ที่ดีที่สุด และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผน และเตรียมการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ มีวิทยากรที่มีประสบการณ์ ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้อย่างชัดเจน โดยวิทยากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวกับการฝ