สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Trainer จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

224 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
จริงไหม ........ ที่คนส่วนใหญ่อยากจะร่วมธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่สามารถนำเสนอได้อย่างยอดเยี่ยม รวมทั้งผมและคุณด้วย ผู้คนจะวิ่งมาหาคุณ เพราะเขาเชื่อถือในคำพูดคุณ และมองว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ
สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER
3900บาท
เป้าหมายการเป็นวิทยากร – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี – วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ
Train the Trainer
3,500บาท
การพัฒนาวิทยากรภายในถือว่าเป็นกลไกการขับเคลื่อนองค์กร วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรมีระบบการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพราะวิทยากรภายใน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในงานดีอยู่แล้ว เมื่อมาเติมทักษะ การถ่ายทอด การสื่อสารแล้วย่อมจะช่วยให้เกิดการสร้างคนที่มีความรู้ความสามาร
เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี-Train The Trainer Program
7000บาท
Train The Trainer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้สามารถ พูดได้ บรรยายดี โดยเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการพูดและการบรรยายแบบมืออาชีพ ท่านจะได้รับการฝึกปฎิบัติการบรรยายรายบุคคล
The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ   (หลักสูตร 2 วัน)
6600บาท
1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถวางแผนการสอน , ถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีวิธีการติดตามผลการสอนได้อย่างเหมาะสม
สัมมนา ฟรี พยาบาลที่สนใจไปทำงาน USA ,Canada
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนา ฟรี พยาบาลที่สนใจไปทำงาน USA ,Canada โดยจะมีการติวสอบNCLEX/CRNE ไปเป็นพยาบาลที่USA/CANADA  เตรียมตัวท่านให้ พร้อมจากเมืองไทยเพื่อไปอยู่อาศัย...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เนื่องด้วยโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) เครือข่าย มจธ. ภายใต้  ศูนย์ บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย (TiTEC)  มหาวิทย...
โครงสร้างหลักสูตรมุ่งเน้นสำหรับพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อสาระดังต่อไปนี้- ขั้นตอนการทำ e-Marketing- ก...
- จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ จิตวิทยาการจูงใจและทำให้ผู้อื่นคล้อย ตาม- การวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อการบรรยาย การวางแผนการบรรยาย- วิธีการใช้สื่อและอุป...
คุณสามารถรับฟังสัมมนาถ่ายทอดสดที่บ้านได้ ไม่ต้องเดินทาง เพียงแค่คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ต่ออินเตอร์เน็ทได้ ก็สามารถรับฟังความรู้ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้...
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : 1. ความเสมอภาคของคนพิการ2. มาตรฐานกลางต่างๆ ของเทคโนโลยีที่ใช้ในอินเตอร์เน็ต ตามมาตรฐานของ W3C (Web Content Acces...
หลักสูตร Train the Trainer  “ บันไดทอง 10 ขั้น เส้นทางสู่..การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ”
หัวข้ออบรมวันแรกกิจกรรมวิทยากรสัมพันธ์ความหมายของวิทยากรสมัยใหม่แนวคิดใหม่สำหรับการเป็นวิทยากรในองค์การความสำคัญของวิทยากรในการพัฒนาองค์การบทบาทและ...
1. ความแตกต่างระหว่าง On The Job – Off The Job Training - Coaching2. การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของผู้เรียน (Learning 1-3)3. จิตวิทยาการเรียนรู้ข...
• แนวคิดและหลักการเกียวกับการเป็นวิทยากร• คุณสมบัติและหน้าทีจําเป็นของวิทยากร• ฝึกปฏิบัติการ (Workshop)• เทคนิคการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทีมสวนร่ว...
หลักสูตร POWER and CONFIDENCEThe Master Secret Trainer Program (Preview)หลักสูตร 2 วันเรียนรู้เคล็ดลับจักรวาล สู่การปรับใช้ เพื่อสร้างความสุขความสำ...
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสัมมนานี้• ลงทุนในตลาดหุ้นโดยใช้เงินหมื่นเพื่อสร้างเงินล้าน• การสร้างรายได้โดยที่คุณไม่ต้องลงแรงใดๆหรือที่เรียกว่า ‘Passi...
โอกาสดีสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพ บรรยายโดยวิทยากรชั้นนำของประเทศมากประสบการณ์ในการสร้างเทรนเนอร์ของเมืองไทย
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ IoT ผ่านมุมมองของ NETPIE ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เรียนรู้ทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ (แจก DIY IoT Kit) โดยทีมวิทยากรผู้พัฒนา NETPIE จาก NECTEC
เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งความรู้ และหลักคิดในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะวิทยากรได้อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรก็คือ การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเข้าใจขั้นตอนการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคในองค์กร
จะเป็น Trainer ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เทคนิคมือโปรช่วยคุณได้ “ผู้ฟังจะเข้าใจและเชื่อคุณ แค่เพียงการนำเสนอให้ได้อย่างมือโปร” ติดต่อ HRDZENTER
การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา "คน" ที่ดีที่สุด และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผน และเตรียมการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ มีวิทยากรที่มีประสบการณ์ ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้อย่างชัดเจน โดยวิทยากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวกับการฝ
เรียนรู้ทุกคำถามจะหมดไปกับเส้นทางนี้กับท่านวิทยากรทั้งสองที่ฝีปากกล้า คมทั้งสองคน แทงตรงใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สานสายสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติ