ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ Training Officer จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

29 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานฝึกอบรม ดําเนินงานอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน
Professional Training Officer Skills
3900บาท
พิเศษ ชำระก่อนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 63 รับราคาพิเศษเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น รีบสำรองที่นั่งก่อนเต็มนะคะ
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training & HRD Officer
5700บาท
หลักสูตร Training Officer เป็นคอร์สอบรม เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือ เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - HRD Officer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านวิชาชีพการฝึกอบรมและการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ HRD Officer
การเป็นนักฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ   Professional Training Officer
9000บาท
หลักสูตรเข้มข้น 2 วัน งานฝึกอรมในปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่างานทางด้านอื่น ๆ ขององค์กร เมื่อทุนมนุษย์ หรือ
"จะดีแค่ไหน ถ้าจัดฝึกอบรมเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอนเองได้อย่างมืออาชีพ
โปรโมชั่น อบรม 1 วัน ฟรี 1 วัน พบกับนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพ ในวันที่ 25-26 สิงหาคม นี้
พบกับหลักสูตร Hot สำหรับนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพ Training Officer พิเศษ อบรม1 วัน ฟรี 1 วัน
ทุกที่นั่งได้รับใบ Certificate ทันที พร้อมรับความรู้มากกว่าทีท่านคิด ไม่ผิดหวังแน่นอน
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เรียนกับ HRDZENTER ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ พร้อมรับใบประกาศนียบัตรทุกหลักสูตรทันที
ผู้เข้าอบรมได้นำเอากลยุทธ์ เทคนิควิธี และ เคล็ดลับต่าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์ตรงของทางวิทยากร นำไปปรับประยุกต์ใช้งานการทำงานฝึกอบรมของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เรียนรู้และเข้าใจระบบการบริหารงานฝึกอบรมแบบครบเครื่อง เพื่อ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างยั่้่งยืน
เรียนรู้และเข้าใจระบบการบริหารงานฝึกอบรมแบบครบเครื่อง เพื่อ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างยั่้่งยืน
สิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่างานทางด้านอื่น ๆ ขององค์กร เมื่อทุนมนุษย์ หรือ “บุคลากร” ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
หลักสูตรเข้มข้น 2 วัน**(เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง) พิเศษเห็นจากสัมมนาดีดีลดราคาเหลือเพียง 5,900 บาท (จากราคาเดิม 7,900 บาท)
หลักสูตรเข้มข้น 2 วัน เน้นลงมือปฏิบัติจริงเพื่อนำไปใช้ได้จริงโดยอาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล กูรูมากกว่า 10ปี
เบอร์โทรศัพท์ 087 078100 สมัครด่วนก่อนที่นั่งเต็มอีกครั้ง เนื่องจากไม่มีเปิดเพิ่มรอบอีกแล้วค่ะ HR DEE SOLUTION จัดเดือนมีนาคมที่เดียวเท่านั้น
ความสำคัญของหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมได้มีการพัฒนาทักษะให้เกิดความชำนาญต่อการปฎิบัติงานหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงานฝึกอบรมที่ตนรับผิดชอบสูงสุดและยังช่วยพัฒนาการวางแผนการองค์กรได้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองต่อการทำงานภายในองค์กร
กด Like Facebook เพื่อรับสิทธิ์การเป็นสมาชิกฟรี 1 ปี อย่าพลาดสิทธิ์พิเศษเช่นนี้นะคะ มีที่ HRDZENTER ที่เดียวค่ะ
ร่วมเติมเต็มและต่อยอด...ความเป็นมืออาชีพในงานฝึกอบรม กับงานสัมมนา นักจัดฝึกอบรมมืออาชีพ กับ HRDZENTER กันค่ะ
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ  เพื่อเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการดำเนินงานอบรมให้สำเร็จตามเป้าหมายองค์กร
บทบาทหน้าที่ของฝ่ายTraining ที่มีประสิทธิภาพทำงานอย่างเป็ นระบบวางแผนโดยใช้หลักการเหตุผลมีที่มาที่ไปที่เป็นรูปธรรมสร้างความน่าเชื่อถือเป็นมืออาชี พให้กับท่านได้ทำหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพเพราะTraining คือหน่วยงานสำคัญที่ต้องพัฒนาคนในองค์กร
หลักสูตรรับรองผลความมืออาชีพของนักบริหารงานฝึกอบรม ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของ HRD มืออาชีพ
พิเศษ สมัครา 3 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น เพื่อได้เรียนรู้และมีความเข้าใจหลักการ แนวคิด ตลอดจนการพัฒนาระบบที่จำเป็นในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีทักษะมีความชํานาญในแนวทางการทํางานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน
พิเศษสมัคร 2 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 6,800 บาทเท่านั้น เพื่อฝึกการเป็นนักจัดฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
สำหรับผู้ทำงานบนวิวาชีพฝึกอบรมในองค์กรที่ต้องการเพิ่มความสามารถในสายงาน