ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ analysis จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

268 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
***สิทธิพิเศษ : ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนจะได้รับการออกแบบลายเซ็นใหม่ให้ตรงส่งเสริมชีวิต ฟรี !!!!
เจาะลึกวิธีการทำ Spending Analysis สำหรับการทำกลยุทธ์จัดซื้อ พร้อมฝึกปฏิบัติ
4900บาท
ท่านต้องการเป็นนักจัดซื้อแบบที่บริษัทจำเป็นต้องมีขาดไม่ได้ หรือ มีไปงั้นๆแค่คอยซื้อของไปเรื่อยๆให้จบไปวันๆ ไม่รู้ว่าควรจัดลำดับความสำคัญในการจัดการสินค้าอะไร ก่อน หลัง
FMEA : Failure Mode & Effect Analysis (New Version) AIAG –VDA 1st edition (การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ)
3200บาท
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจุบันนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน FMEA จากเดิมเป็น AIAG-VDA FMEA 1st edition เกิดปัญหาหรือผลกระทบล่วงหน้า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือ ต่อผู้ใช้รถ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจผ่าน MS-Power BI Desktop  (Business data analysis via MS-Power BI Desktop)
4300บาท
การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจผ่าน MS-Power BI Desktop ย่อข้อมูลทางธุรกิจในกำมือ
การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผลแบบก้าวกระโดด
3,900บาท
ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อาชีพนักจัดซื้อจำเป็นต้องปรับตัวรู้ให้เท่าทันในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้ หลักสูตรนี้จะเริ่มกันตั้งแต่ วิสัยทัศน์ (Vision/Mission) ทัศนคติ (Mindset) ที่มีต่องานจัดซื้อ
กลยุทธ์และเทคนิคการวิเคราะห์และการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรด้วย COSO-ERM 2017
5300บาท
การบริหารความเสี่ยงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดได้ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์การ และ ทุกหน่วยงานในองค์การมีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องความเสี่ยง
เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
3900บาท
รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน สามารถสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ
Excel สถิติวิเคราะห์  (Excel Statistic Analysis)
4300บาท
หลักสูตรนี้ผนวกความรู้ทางสถิติวิเคราะห์และการใช้ Excel อันจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจ
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

สัมมนาฟรีหัวข้อ “The Insiders’ Guide to Getting Published in International Research Journals”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หัวข้อดังต่อไปนี้* How to get published in the right journal* How to target your work more effectively* What editors and reviewers actually look ...
การสังเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยวิธีวิเคราะห์อภิมาน (Meta analysis)
รายละเอียดการสัมมนาเนื้อหาหลักสูตรจำนวนชั่วโมง1. ลงทุนในหุ้น คุณคือเจ้าของ0.52. จะซื้อขายหุ้น ต้องรู้จักกลไกตลาด0.53. Internet Trading ง่ายแค่คลิก1...
รายละเอียดการอบรมเนื้อหาหลักสูตรจำนวนชั่วโมง1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม3.52. การวิเคราะห์บริษัท3.53. การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ3.54. เหตุกา...
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : หลักการบริหารคนในยุคปัจจุบันที่ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึง หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง หลักการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา...
หัวข้อ t-Tests,Proportion Tests,Tests for Equal Variance,Power and Sample Size,Correlation,Simple Linear and Multiple Regression,Analysis of Varian...
ภาพรวมของการวิเคราะห์การขาย Check List ตรวจสอบการวิเคราะห์การขายในองค์กร เป้าหมายและขอบเขตของการวิเคราะห์การขาย - การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การขายเ...
ต่อยอดไอเดียทางธุรกิจของคุณ ด้วยเนื้อหาที่ทรงประสิทธิภาพ สัมมนานี้จะจุดประกายความคิด สร้างพลังงานในตัวคุณให้สามารถริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ คุณจะได้เรียนร...
เนื้อหาการบรรยาย หนี้ที่บังคับได้ & บังคับไม่ได้ @ ปัญหา & ข้ออ้างที่ลูกนำมาใช้กับเจ้าหนี้ @ สัญญาณเตือนภัยขอลูกหนี้ “เจ้าปัญหา” @ การวิเคร...
1. การทำงานของสมอง2. คำ ภาพ สี กับความคิด3. การเขียน mind map4. กฎของ mind map5. การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why-why Analysis6. การใช้และประยุกต์ใช้ mind...
ไลฟ์เซ็นเตอร์ ศูนย์รวมสุขภาพและความงาม ในเดือนนี้ ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับโปรแกรมดูแลลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยก่อนเข้าเรียน
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับตำแหน่งงานความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์งานและการประเมินค่างานหลักการการวิเคราะห์งานกระบวนการคิดและการวิเคราะห์งานแบบสอบถ...
เงินทองต้องขยายผล...ชุดหลักสูตรที่ช่วยปูพื้นฐานการลงทุน ไปจนถึงฝึกคุณเป็นมือโปรความรู้เชิงลึกด้านการลงทุน ฝึกฝนคุณ...เป็นผู้ลงทุนมือโปรหลักสูตร รู้...
- วิธีคิดเชิงวิเคราะห์ และวิธิคิดเชิงกลยุทธ์- หลักการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์- เครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์   + SWOT analysis   + PEST ...
หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์ทางการตลาด
“การมียอดขายที่เหนือคู่แข่งขัน อาจต้องเริ่มที่การวิเคราะห์การขายที่ดีก่อน” มาเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์การขาย ผ่านมุมมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านยอดขา...
\"การชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545”
เสวนาฟรี ”ปรับ เปลี่ยน แปลง ธุรกิจในยุคออนไลน์อย่างไรให้แข่งขันได้”
1) ท้าทายแนวคิดทางการตลาดที่เน้นลูกค้าเป็นหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน    - ปัญหาของการการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)ที่ยิ่งแบ่งยิ่งทำให้ตลาดเล็กลงและม...
หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดสัมมนาไปแล้ว 3 ครั้ง 3 ภาค คือ ครั้งที่ 1 จ.ชลบุรี ครั้งที่ 2 จ.นครราชสีมา และครั้งที่ 3 จ.เชียงใหม่ครั้งนี้เป็นครั้ง...